کاغذ دیواری

مجموعه عظیم و بی نظیر از انواع کاغذ دیواری های گلدار،کاغذ دیواری های داماسک،کاغذ دیواری سه بعدی ،کاغذ دیواری اتاق کودک،کاغذ دیواری آبرنگی و.....

 شرکت خانه دکور دارای بیش از 10000تنوع طرح و رنگ انواع کاغذ دیواری جزو بزرگترین و کامل ترین مجموعه های فروش و توزیع کاغذ دیواری در کشور می باشد.

کاغذ دیواری این شرکت ساخت کمپانی های معتبر   که شامل کاغذ دیواری های آمریکایی ، کاغذ دیواری ایتالیایی، کاغذ دیواری آلمانی ، کاغذ دیواری فرانسوی و... می باشد.

خانه دکور کیفیت و قیمت محصولات خود را تضمین می کند. 


 

 

کد کالا 1968
کاغذ دیواری 1968
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Parato
طرح
ساده
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Pisa
اندازه رول
70 cm * 10.05 m
کد کالا 2008
کاغذ دیواری 2008
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Parato
طرح
مدرن , طرح دار
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Pisa
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 2018
کاغذ دیواری 2018
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Parato
طرح
مدرن , طرح دار
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Pisa
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 2021
کاغذ دیواری 2021
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Parato
طرح
مدرن , طرح دار
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Pisa
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 2022
کاغذ دیواری 2022
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Parato
طرح
مدرن , طرح دار
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Pisa
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 2024
کاغذ دیواری 2024
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Parato
طرح
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Pisa
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 2028
کاغذ دیواری 2028
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Parato
طرح
مدرن , طرح دار
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Pisa
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 2047
کاغذ دیواری 2047
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Parato
طرح
مدرن , راه راه
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Pisa
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 2049
کاغذ دیواری 2049
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Parato
طرح
مدرن , راه راه
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Pisa
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 2086
کاغذ دیواری 2086
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Parato
طرح
ساده , بافت دار
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Pisa
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 2912
کاغذ دیواری 2912
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Parato
طرح
کلاسیک , طرح دار
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Pisa
اندازه رول
70 cm * 10.05 m
کد کالا 2917
کاغذ دیواری 2917
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Parato
طرح
کلاسیک , طرح دار
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Pisa
اندازه رول
70 cm * 10.05 m
کد کالا 2935
کاغذ دیواری 2935
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Parato
طرح
مدرن , گلدار
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Pisa
اندازه رول
70 cm * 10.05 m
کد کالا 2938
کاغذ دیواری 2938
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Parato
طرح
مدرن , گلدار
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Pisa
اندازه رول
70 cm * 10.05 m
کد کالا 2962
کاغذ دیواری 2962
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Parato
طرح
ساده
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Pisa
اندازه رول
70 cm * 10.05 m
کد کالا 2963
کاغذ دیواری 2963
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Parato
طرح
ساده
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Pisa
اندازه رول
70 cm * 10.05 m
کد کالا 2981
کاغذ دیواری 2981
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Parato
طرح
ساده
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Pisa
اندازه رول
70 cm * 10.05 m
کد کالا 2984
کاغذ دیواری 2984
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Parato
طرح
ساده
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Pisa
اندازه رول
70 cm * 10.05 m
کد کالا 2995
کاغذ دیواری 2995
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Parato
طرح
ساده
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Pisa
اندازه رول
70 cm * 10.05 m
کد کالا 2996
کاغذ دیواری 2996
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Parato
طرح
ساده
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Pisa
اندازه رول
70 cm * 10.05 m
کد کالا 6300
کاغذ دیواری 6300
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Parato
طرح
کلاسیک , گلدار
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Pisa
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 6319
کاغذ دیواری 6319
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Parato
طرح
ساده , بافت دار
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Pisa
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 6323
کاغذ دیواری 6323
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Parato
طرح
کلاسیک , گلدار
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Pisa
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 6391
کاغذ دیواری 6391
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Parato
طرح
کلاسیک , گلدار
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Pisa
اندازه رول
53 cm * 10.05 m

فیلتر