کاغذ دیواری BROOKLYN HEIGHTS

با مجموعه کاغذ دیواری Brooklyn Heights، از قدم زدن در گردشگاه ها، از دیدن و تجربه بروان استونز و قصرهای زیبا، که اولین و بزرگترین منطقه تاریخی

آمریکا می باشد لذت ببرید.

کاغذ دیواری بورکلین هایتس با طرح های داماسک و کلاسیک زیبای خود ساخت کشور آمریکا می باشد.

این کاغذ دیواری صد در صد قابل شستشو بوده و  در مقابل نور خورشید مقاومت خوب دارد.


 

 

کد کالا BN4348

کاغذ دیواری بروکلین هایتس

کد کالا : BN4348
کاغذ دیواری BROOKLYN HEIGHTS BN4348
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
York
طرح
ساده
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Brooklyn Heights
اندازه رول
68.58 cm * 8.22 m
کد کالا BN4351

کاغذ دیواری بروکلین هایتس

کد کالا : BN4351
کاغذ دیواری BROOKLYN HEIGHTS BN4351
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
York
طرح
ساده
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Brooklyn Heights
اندازه رول
68.58 cm * 8.22 m
کد کالا BN4357

کاغذ دیواری بروکلین هایتس

کد کالا : BN4357
کاغذ دیواری BROOKLYN HEIGHTS BN4357
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
York
طرح
کلاسیک , داماسک
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Brooklyn Heights
اندازه رول
68.58 cm * 8.22 m
کد کالا BN4360

کاغذ دیواری بروکلین هایتس

کد کالا : BN4360
کاغذ دیواری BROOKLYN HEIGHTS BN4360
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
York
طرح
کلاسیک , داماسک
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Brooklyn Heights
اندازه رول
68.58 cm * 8.22 m
کد کالا EP6100

کاغذ دیواری بروکلین هایتس

کد کالا : EP6100
کاغذ دیواری BROOKLYN HEIGHTS EP6100
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
York
طرح
کلاسیک , داماسک
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Brooklyn Heights
اندازه رول
52 cm * 10 m
کد کالا EP6101

کاغذ دیواری بروکلین هایتس

کد کالا : EP6101
کاغذ دیواری BROOKLYN HEIGHTS EP6101
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
York
طرح
کلاسیک , داماسک
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Brooklyn Heights
اندازه رول
52 cm * 10 m
کد کالا EP6102

کاغذ دیواری بروکلین هایتس

کد کالا : EP6102
کاغذ دیواری BROOKLYN HEIGHTS EP6102
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
York
طرح
کلاسیک , داماسک
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Brooklyn Heights
اندازه رول
52 cm * 10 m
کد کالا EP6103

کاغذ دیواری بروکلین هایتس

کد کالا : EP6103
کاغذ دیواری BROOKLYN HEIGHTS EP6103
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
York
طرح
کلاسیک , داماسک
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Brooklyn Heights
اندازه رول
52 cm * 10 m
کد کالا EP6104

کاغذ دیواری بروکلین هایتس

کد کالا : EP6104
کاغذ دیواری BROOKLYN HEIGHTS EP6104
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
York
طرح
کلاسیک , داماسک
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Brooklyn Heights
اندازه رول
52 cm * 10 m
کد کالا EP6105

کاغذ دیواری بروکلین هایتس

کد کالا : EP6105
کاغذ دیواری BROOKLYN HEIGHTS EP6105
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
York
طرح
کلاسیک , داماسک
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Brooklyn Heights
اندازه رول
کد کالا EP6106

کاغذ دیواری بروکلین هایتس

کد کالا : EP6106
کاغذ دیواری BROOKLYN HEIGHTS EP6106
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
York
طرح
کلاسیک , داماسک
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Brooklyn Heights
اندازه رول
52 cm * 10 m
کد کالا EP6108

کاغذ دیواری بروکلین هایتس

کد کالا : EP6108
کاغذ دیواری BROOKLYN HEIGHTS EP6108
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
York
طرح
کلاسیک , طرح دار
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Brooklyn Heights
اندازه رول
68.58 cm * 8.22 m
کد کالا EP6109

کاغذ دیواری بروکلین هایتس

کد کالا : EP6109
کاغذ دیواری BROOKLYN HEIGHTS EP6109
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
York
طرح
کلاسیک , طرح دار
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Brooklyn Heights
اندازه رول
68.58 cm * 8.22 m
کد کالا EP6110

کاغذ دیواری بروکلین هایتس

کد کالا : EP6110
کاغذ دیواری BROOKLYN HEIGHTS EP6110
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
York
طرح
کلاسیک , طرح دار
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Brooklyn Heights
اندازه رول
68.58 cm * 8.22 m
کد کالا EP6111

کاغذ دیواری بروکلین هایتس

کد کالا : EP6111
کاغذ دیواری BROOKLYN HEIGHTS EP6111
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
York
طرح
کلاسیک , طرح دار
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Brooklyn Heights
اندازه رول
68.58 cm * 8.22 m
کد کالا EP6112

کاغذ دیواری بروکلین هایتس

کد کالا : EP6112
کاغذ دیواری BROOKLYN HEIGHTS EP6112
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
York
طرح
کلاسیک , طرح دار
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Brooklyn Heights
اندازه رول
68.58 cm * 8.22 m
کد کالا EP6113

کاغذ دیواری بروکلین هایتس

کد کالا : EP6113
کاغذ دیواری BROOKLYN HEIGHTS EP6113
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
York
طرح
کلاسیک , طرح دار
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Brooklyn Heights
اندازه رول
68.58 cm * 8.22 m
کد کالا EP6114

کاغذ دیواری بروکلین هایتس

کد کالا : EP6114
کاغذ دیواری BROOKLYN HEIGHTS EP6114
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
York
طرح
کلاسیک , طرح دار
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Brooklyn Heights
اندازه رول
68.58 cm * 8.22 m
کد کالا EP6116

کاغذ دیواری بروکلین هایتس

کد کالا : EP6116
کاغذ دیواری BROOKLYN HEIGHTS EP6116
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
York
طرح
ساده
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Brooklyn Heights
اندازه رول
68.58 cm * 8.22 m
کد کالا EP6117

کاغذ دیواری بروکلین هایتس

کد کالا : EP6117
کاغذ دیواری BROOKLYN HEIGHTS EP6117
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
York
طرح
ساده
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Brooklyn Heights
اندازه رول
68.58 cm * 8.22 m

فیلتر

نوسازی همه