کاغذ دیواری BARBARA BECKER

کاغذ دیواری راش آلبوم باربارابیکر جزو یکی از زیباترین کاغذ دیواری مجموعه خانه دکور می باشد.

کاغذ دیواری باربارا بیکر دارای طرح های مدرن و خاصی می باشد که منحصر همین آلبوم می باشد.

دارابودن رنگ های متنوع و خاص از مزیت های این کاغذ دیواری می باشد. این کاغذ دیواری در کارخانه راش آلمان تولید و بسته بندی می شود.

هر رول این کاغذ دیواری دارای عرض 50 سانتیمتر و طول 10 متر می باشد.


 

کد کالا 705102

کاغذ دیواری باربارا بیکر

کد کالا : 705102
کاغذ دیواری BARBARA BECKER 705102
کشور سازنده
آلمان
کمپانی
Rasch
طرح
مدرن , طرح دار
نوع جنس
Non-Woven , Foam
آلبوم
Barbara Becker
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 705188

کاغذ دیواری باربارا بیکر

کد کالا : 705188
کاغذ دیواری BARBARA BECKER 705188
کشور سازنده
آلمان
کمپانی
Rasch
طرح
مدرن , طرح دار
نوع جنس
Non-Woven , Foam
آلبوم
Barbara Becker
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 709902

کاغذ دیواری باربارا بیکر

کد کالا : 709902
کاغذ دیواری BARBARA BECKER 709902
کشور سازنده
آلمان
کمپانی
Rasch
طرح
مدرن , طرح دار
نوع جنس
Non-Woven , Foam
آلبوم
Barbara Becker
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 709964

کاغذ دیواری باربارا بیکر

کد کالا : 709964
کاغذ دیواری BARBARA BECKER 709964
کشور سازنده
آلمان
کمپانی
Rasch
طرح
مدرن , طرح دار
نوع جنس
Non-Woven , Foam
آلبوم
Barbara Becker
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 709971

کاغذ دیواری باربارا بیکر

کد کالا : 709971
کاغذ دیواری BARBARA BECKER 709971
کشور سازنده
آلمان
کمپانی
Rasch
طرح
مدرن , طرح دار
نوع جنس
Non-Woven , Foam
آلبوم
Barbara Becker
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 712940

کاغذ دیواری باربارا بیکر

کد کالا : 712940
کاغذ دیواری BARBARA BECKER 712940
کشور سازنده
آلمان
کمپانی
Rasch
طرح
مدرن , طرح دار
نوع جنس
Non-Woven , Foam
آلبوم
Barbara Becker
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 712988

کاغذ دیواری باربارا بیکر

کد کالا : 712988
کاغذ دیواری BARBARA BECKER 712988
کشور سازنده
آلمان
کمپانی
Rasch
طرح
مدرن , طرح دار
نوع جنس
Non-Woven , Foam
آلبوم
Barbara Becker
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 714906

کاغذ دیواری باربارا بیکر

کد کالا : 714906
کاغذ دیواری BARBARA BECKER 714906
کشور سازنده
آلمان
کمپانی
Rasch
طرح
مدرن , طرح دار
نوع جنس
Non-Woven , Foam
آلبوم
Barbara Becker
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 714951

کاغذ دیواری باربارا بیکر

کد کالا : 714951
کاغذ دیواری BARBARA BECKER 714951
کشور سازنده
آلمان
کمپانی
Rasch
طرح
مدرن , طرح دار
نوع جنس
Non-Woven , Foam
آلبوم
Barbara Becker
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 714975

کاغذ دیواری باربارا بیکر

کد کالا : 714975
کاغذ دیواری BARBARA BECKER 714975
کشور سازنده
آلمان
کمپانی
Rasch
طرح
مدرن , طرح دار
نوع جنس
Non-Woven , Foam
آلبوم
Barbara Becker
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 716702

کاغذ دیواری باربارا بیکر

کد کالا : 716702
کاغذ دیواری BARBARA BECKER 716702
کشور سازنده
آلمان
کمپانی
Rasch
طرح
مدرن , طرح دار
نوع جنس
Non-Woven , Foam
آلبوم
Barbara Becker
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 716719

کاغذ دیواری باربارا بیکر

کد کالا : 716719
کاغذ دیواری BARBARA BECKER 716719
کشور سازنده
آلمان
کمپانی
Rasch
طرح
مدرن , طرح دار
نوع جنس
Non-Woven , Foam
آلبوم
Barbara Becker
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 716726

کاغذ دیواری باربارا بیکر

کد کالا : 716726
کاغذ دیواری BARBARA BECKER 716726
کشور سازنده
آلمان
کمپانی
Rasch
طرح
مدرن , طرح دار
نوع جنس
Non-Woven , Foam
آلبوم
Barbara Becker
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 716740

کاغذ دیواری باربارا بیکر

کد کالا : 716740
کاغذ دیواری BARBARA BECKER 716740
کشور سازنده
آلمان
کمپانی
Rasch
طرح
مدرن , طرح دار
نوع جنس
Non-Woven , Foam
آلبوم
Barbara Becker
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 716801

کاغذ دیواری باربارا بیکر

کد کالا : 716801
کاغذ دیواری BARBARA BECKER 716801
کشور سازنده
آلمان
کمپانی
Rasch
طرح
ساده , اکلیلی
نوع جنس
Non-Woven , Foam
آلبوم
Barbara Becker
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 716818

کاغذ دیواری باربارا بیکر

کد کالا : 716818
کاغذ دیواری BARBARA BECKER 716818
کشور سازنده
آلمان
کمپانی
Rasch
طرح
ساده , اکلیلی
نوع جنس
Non-Woven , Foam
آلبوم
Barbara Becker
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 716849

کاغذ دیواری باربارا بیکر

کد کالا : 716849
کاغذ دیواری BARBARA BECKER 716849
کشور سازنده
آلمان
کمپانی
Rasch
طرح
ساده , اکلیلی
نوع جنس
Non-Woven , Foam
آلبوم
Barbara Becker
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 716863

کاغذ دیواری باربارا بیکر

کد کالا : 716863
کاغذ دیواری BARBARA BECKER 716863
کشور سازنده
آلمان
کمپانی
Rasch
طرح
ساده , اکلیلی
نوع جنس
Non-Woven , Foam
آلبوم
Barbara Becker
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 716900

کاغذ دیواری باربارا بیکر

کد کالا : 716900
کاغذ دیواری BARBARA BECKER 716900
کشور سازنده
آلمان
کمپانی
Rasch
طرح
ساده
نوع جنس
Non-Woven , Foam
آلبوم
Barbara Becker
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 716917

کاغذ دیواری باربارا بیکر

کد کالا : 716917
کاغذ دیواری BARBARA BECKER 716917
کشور سازنده
آلمان
کمپانی
Rasch
طرح
ساده
نوع جنس
Non-Woven , Foam
آلبوم
Barbara Becker
اندازه رول
53 cm * 10.05 m

فیلتر

نوسازی همه