کاغذ دیواری CAMEO

کاغذ دیواری والپر آلبو کامئو دارای سبکی متفاوت و زیبا می باشد. این کاغذ دیواری از طرح های داماسک و گلدار پیروی می کند.

کاغذ دیواری کامئو ساخت کشور ایتالیا و  ابعاد هر رول آن دارای عرض50 سانتیمتر و طول 10 متر می باشد.

این محصول صد درصد قابل شستشو بوده و در مقابل نور خورشید مقاوم است.


 

کد کالا CM0611
کاغذ دیواری CAMEO CM0611
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Wallper
طرح
ساده , بافت دار
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Cameo
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا CM0612
کاغذ دیواری CAMEO CM0612
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Wallper
طرح
ساده , بافت دار
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Cameo
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا CM0613
کاغذ دیواری CAMEO CM0613
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Wallper
طرح
ساده , بافت دار
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Cameo
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا CM0614
کاغذ دیواری CAMEO CM0614
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Wallper
طرح
ساده , بافت دار
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Cameo
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا CM0615
کاغذ دیواری CAMEO CM0615
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Wallper
طرح
ساده , بافت دار
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Cameo
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا CM0616
کاغذ دیواری CAMEO CM0616
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Wallper
طرح
ساده , بافت دار
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Cameo
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا CM0617
کاغذ دیواری CAMEO CM0617
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Wallper
طرح
ساده , بافت دار
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Cameo
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا CM0621
کاغذ دیواری CAMEO CM0621
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Wallper
طرح
کلاسیک , گلدار , اکلیلی
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Cameo
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا CM0622
کاغذ دیواری CAMEO CM0622
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Wallper
طرح
کلاسیک , گلدار , اکلیلی
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Cameo
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا CM0623
کاغذ دیواری CAMEO CM0623
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Wallper
طرح
کلاسیک , گلدار , اکلیلی
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Cameo
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا CM0624
کاغذ دیواری CAMEO CM0624
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Wallper
طرح
کلاسیک , گلدار , اکلیلی
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Cameo
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا CM0625
کاغذ دیواری CAMEO CM0625
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Wallper
طرح
کلاسیک , گلدار , اکلیلی
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Cameo
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا CM0626
کاغذ دیواری CAMEO CM0626
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Wallper
طرح
کلاسیک , گلدار , اکلیلی
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Cameo
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا CM0651
کاغذ دیواری CAMEO CM0651
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Wallper
طرح
کلاسیک , طرح دار , اکلیلی
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Cameo
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا CM0652
کاغذ دیواری CAMEO CM0652
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Wallper
طرح
کلاسیک , طرح دار , اکلیلی
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Cameo
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا CM0653
کاغذ دیواری CAMEO CM0653
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Wallper
طرح
کلاسیک , طرح دار , اکلیلی
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Cameo
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا CM0656
کاغذ دیواری CAMEO CM0656
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Wallper
طرح
کلاسیک , طرح دار , اکلیلی
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Cameo
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا CM0657
کاغذ دیواری CAMEO CM0657
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Wallper
طرح
کلاسیک , طرح دار , اکلیلی
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Cameo
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا CM0659
کاغذ دیواری CAMEO CM0659
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Wallper
طرح
کلاسیک , طرح دار , اکلیلی
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Cameo
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا CM0661
کاغذ دیواری CAMEO CM0661
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Wallper
طرح
کلاسیک , گلدار
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Cameo
اندازه رول
53 cm * 10 m

فیلتر

نوسازی همه