کاغذ دیواری CHELSEA

گل های زیبا و مدرن به هم تنیده شده با رنگ های متفاوت و زیبا که با اکلیل های خاصی تزیین شده در کاغذ دیواری چلسی پیدا کنید. این طرح های زیبا و خاص که ساخته  شده را در کشور انگلیس  است طرفداران بسیاری دارد.زیبایی کاغذ دیواری چلسی بعد ار نصب شدن مشخص می شود . طرح های  کنار هم چیده شده و پیوسته  نگاه بینده را به خود جلب می کند.

کاغذ دیواری چلسی صد در صد قابل شستشو بوده و در مقابل نور خورشید مقاوم می باشد.

هر رول این کاغذ دیواری دارای عرض 50 سانتیمتر و طول 10 متر است که 5 متر مربع را پوشش می دهد.


 

کد کالا 18068
کاغذ دیواری CHELSEA 18068
کشور سازنده
انگلستان
کمپانی
Superfresco
طرح
مدرن , گلدار
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Chelsea
اندازه رول
52 cm * 10 m
کد کالا 19510
کاغذ دیواری CHELSEA 19510
کشور سازنده
انگلستان
کمپانی
Superfresco
طرح
مدرن , ساده , بافت دار
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Chelsea
اندازه رول
52 cm * 10 m
کد کالا 19628
کاغذ دیواری CHELSEA 19628
کشور سازنده
انگلستان
کمپانی
Superfresco
طرح
مدرن , ساده , بافت دار
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Chelsea
اندازه رول
52 cm * 10 m
کد کالا 19887
کاغذ دیواری CHELSEA 19887
کشور سازنده
انگلستان
کمپانی
Superfresco
طرح
مدرن , گلدار , اکلیلی
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Chelsea
اندازه رول
52 cm * 10 m
کد کالا 19888
کاغذ دیواری CHELSEA 19888
کشور سازنده
انگلستان
کمپانی
Superfresco
طرح
مدرن , گلدار , اکلیلی
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Chelsea
اندازه رول
52 cm * 10 m
کد کالا 20-644
کاغذ دیواری CHELSEA 20-644
کشور سازنده
انگلستان
کمپانی
Superfresco
طرح
مدرن , گلدار , اکلیلی
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Chelsea
اندازه رول
52 cm * 10 m
کد کالا 20-741
کاغذ دیواری CHELSEA 20-741
کشور سازنده
انگلستان
کمپانی
Superfresco
طرح
مدرن , گلدار
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Chelsea
اندازه رول
52 cm * 10 m
کد کالا 20-742
کاغذ دیواری CHELSEA 20-742
کشور سازنده
انگلستان
کمپانی
Superfresco
طرح
مدرن , گلدار
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Chelsea
اندازه رول
52 cm * 10 m
کد کالا 20-743
کاغذ دیواری CHELSEA 20-743
کشور سازنده
انگلستان
کمپانی
Superfresco
طرح
مدرن , گلدار
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Chelsea
اندازه رول
52 cm * 10 m
کد کالا 20-744
کاغذ دیواری CHELSEA 20-744
کشور سازنده
انگلستان
کمپانی
Superfresco
طرح
مدرن , گلدار
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Chelsea
اندازه رول
52 cm * 10 m
کد کالا 20-745
کاغذ دیواری CHELSEA 20-745
کشور سازنده
انگلستان
کمپانی
Superfresco
طرح
مدرن , گلدار
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Chelsea
اندازه رول
52 cm * 10 m
کد کالا 20-746
کاغذ دیواری CHELSEA 20-746
کشور سازنده
انگلستان
کمپانی
Superfresco
طرح
مدرن , راه راه
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Chelsea
اندازه رول
52 cm * 10 m
کد کالا 20-747
کاغذ دیواری CHELSEA 20-747
کشور سازنده
انگلستان
کمپانی
Superfresco
طرح
مدرن , راه راه
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Chelsea
اندازه رول
52 cm * 10 m
کد کالا 20-748
کاغذ دیواری CHELSEA 20-748
کشور سازنده
انگلستان
کمپانی
Superfresco
طرح
مدرن , راه راه
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Chelsea
اندازه رول
52 cm * 10 m
کد کالا 20-749
کاغذ دیواری CHELSEA 20-749
کشور سازنده
انگلستان
کمپانی
Superfresco
طرح
مدرن , راه راه
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Chelsea
اندازه رول
52 cm * 10 m
کد کالا 20-750
کاغذ دیواری CHELSEA 20-750
کشور سازنده
انگلستان
کمپانی
Superfresco
طرح
مدرن , راه راه
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Chelsea
اندازه رول
52 cm * 10 m
کد کالا 20-787
کاغذ دیواری CHELSEA 20-787
کشور سازنده
انگلستان
کمپانی
Superfresco
طرح
مدرن , گلدار , اکلیلی
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Chelsea
اندازه رول
52 cm * 10 m
کد کالا 20-788
کاغذ دیواری CHELSEA 20-788
کشور سازنده
انگلستان
کمپانی
Superfresco
طرح
مدرن , گلدار , اکلیلی
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Chelsea
اندازه رول
52 cm * 10 m
کد کالا 20-792
کاغذ دیواری CHELSEA 20-792
کشور سازنده
انگلستان
کمپانی
Superfresco
طرح
مدرن , گلدار
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Chelsea
اندازه رول
52 cm * 10 m
کد کالا 20-793
کاغذ دیواری CHELSEA 20-793
کشور سازنده
انگلستان
کمپانی
Superfresco
طرح
مدرن , راه راه
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Chelsea
اندازه رول
52 cm * 10 m

فیلتر

نوسازی همه