کاغذ دیواری ARGENTA

کاغذ دیواری آرگنتا دارای طرح های کلاسیک و داماسک می باشد. این کاغذ دیواری ساخت کشور ایتالیا و جزو محصولات با گراماژ بالا است.  

این کاغذ دیواری همانند پارچه، ضخیم و دارای نقش های برجسته می باشد. کاغذ دیواری آرگنتا صددر صد قابل شستشو بوده و در ابعادی به عرض 70 سانتیمتر و طول 10 متر عرضه می گردد.


 

کد کالا 39811
کاغذ دیواری ARGENTA 39811
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Emiliana Parati
طرح
کلاسیک , طرح دار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Argenta
اندازه رول
70 cm * 10.05 m
کد کالا 39814
کاغذ دیواری ARGENTA 39814
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Emiliana Parati
طرح
راه راه
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Argenta
اندازه رول
70 cm * 10.05 m
کد کالا 39823
کاغذ دیواری ARGENTA 39823
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Emiliana Parati
طرح
کلاسیک , طرح دار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Argenta
اندازه رول
70 cm * 10.05 m
کد کالا 39824
کاغذ دیواری ARGENTA 39824
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Emiliana Parati
طرح
راه راه
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Argenta
اندازه رول
70 cm * 10.05 m
کد کالا 39827
کاغذ دیواری ARGENTA 39827
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Emiliana Parati
طرح
طرح دار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Argenta
اندازه رول
70 cm * 10.05 m
کد کالا 39828
کاغذ دیواری ARGENTA 39828
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Emiliana Parati
طرح
طرح دار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Argenta
اندازه رول
70 cm * 10.05 m
کد کالا 39837
کاغذ دیواری ARGENTA 39837
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Emiliana Parati
طرح
طرح دار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Argenta
اندازه رول
70 cm * 10.05 m
کد کالا 39841
کاغذ دیواری ARGENTA 39841
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Emiliana Parati
طرح
ساده
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Argenta
اندازه رول
70 cm * 10.05 m
کد کالا 39846
کاغذ دیواری ARGENTA 39846
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Emiliana Parati
طرح
گلدار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Argenta
اندازه رول
70 cm * 10.05 m
کد کالا 39851
کاغذ دیواری ARGENTA 39851
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Emiliana Parati
طرح
گلدار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Argenta
اندازه رول
70 cm * 10.05 m
کد کالا 39853
کاغذ دیواری ARGENTA 39853
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Emiliana Parati
طرح
ساده
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Argenta
اندازه رول
70 cm * 10.05 m
کد کالا 39861
کاغذ دیواری ARGENTA 39861
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Emiliana Parati
طرح
ساده
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Argenta
اندازه رول
70 cm * 10.05 m
کد کالا 39872
کاغذ دیواری ARGENTA 39872
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Emiliana Parati
طرح
ساده
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Argenta
اندازه رول
70 cm * 10.05 m
کد کالا 39874
کاغذ دیواری ARGENTA 39874
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Emiliana Parati
طرح
ساده
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Argenta
اندازه رول
70 cm * 10.05 m
کد کالا 40431
کاغذ دیواری ARGENTA 40431
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Emiliana Parati
طرح
کلاسیک , طرح دار , برجسته
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Argenta
اندازه رول
70 cm * 10.05 m
کد کالا 40445
کاغذ دیواری ARGENTA 40445
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Emiliana Parati
طرح
ساده
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Argenta
اندازه رول
70 cm * 10.05 m
کد کالا 40501
کاغذ دیواری ARGENTA 40501
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Emiliana Parati
طرح
کلاسیک , طرح دار , برجسته
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Argenta
اندازه رول
70 cm * 10.05 m
کد کالا 40502
کاغذ دیواری ARGENTA 40502
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Emiliana Parati
طرح
کلاسیک , طرح دار , برجسته
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Argenta
اندازه رول
70 cm * 10.05 m
کد کالا 40506
کاغذ دیواری ARGENTA 40506
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Emiliana Parati
طرح
کلاسیک , طرح دار , برجسته
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Argenta
اندازه رول
70 cm * 10.05 m
کد کالا 40508
کاغذ دیواری ARGENTA 40508
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Emiliana Parati
طرح
کلاسیک , طرح دار , برجسته
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Argenta
اندازه رول
70 cm * 10.05 m

فیلتر

نوسازی همه