کاغذ دیواری PIETRO

کد کالا 602501
کاغذ دیواری PIETRO 602501
کشور سازنده
چین
کمپانی
Appex
طرح
ساده
نوع جنس
Non-Woven , Heavy Vinyl
آلبوم
Pietro
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا 602701
کاغذ دیواری PIETRO 602701
کشور سازنده
چین
کمپانی
Appex
طرح
مدرن , طرح کاشی
نوع جنس
Non-Woven , Heavy Vinyl
آلبوم
Pietro
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا 602702
کاغذ دیواری PIETRO 602702
کشور سازنده
چین
کمپانی
Appex
طرح
مدرن , طرح کاشی
نوع جنس
Non-Woven , Heavy Vinyl
آلبوم
Pietro
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا 607405
کاغذ دیواری PIETRO 607405
کشور سازنده
چین
کمپانی
Appex
طرح
مدرن , طرح چرم
نوع جنس
Non-Woven , Heavy Vinyl
آلبوم
Pietro
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا 607406
کاغذ دیواری PIETRO 607406
کشور سازنده
چین
کمپانی
Appex
طرح
مدرن , طرح چرم
نوع جنس
Non-Woven , Heavy Vinyl
آلبوم
Pietro
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا 608101
کاغذ دیواری PIETRO 608101
کشور سازنده
چین
کمپانی
Appex
طرح
کلاسیک , طرح دار
نوع جنس
Non-Woven , Heavy Vinyl
آلبوم
Pietro
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا 608105
کاغذ دیواری PIETRO 608105
کشور سازنده
چین
کمپانی
Appex
طرح
کلاسیک , طرح دار
نوع جنس
Non-Woven , Heavy Vinyl
آلبوم
Pietro
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا 608106
کاغذ دیواری PIETRO 608106
کشور سازنده
چین
کمپانی
Appex
طرح
کلاسیک , طرح دار
نوع جنس
Non-Woven , Heavy Vinyl
آلبوم
Pietro
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا 609101
کاغذ دیواری PIETRO 609101
کشور سازنده
چین
کمپانی
Appex
طرح
کلاسیک , داماسک
نوع جنس
Non-Woven , Heavy Vinyl
آلبوم
Pietro
اندازه رول
70 cm * 10 m
کد کالا 609103
کاغذ دیواری PIETRO 609103
کشور سازنده
چین
کمپانی
Appex
طرح
کلاسیک , داماسک
نوع جنس
Non-Woven , Heavy Vinyl
آلبوم
Pietro
اندازه رول
70 cm * 10 m
کد کالا 609104
کاغذ دیواری PIETRO 609104
کشور سازنده
چین
کمپانی
Appex
طرح
کلاسیک , داماسک
نوع جنس
Non-Woven , Heavy Vinyl
آلبوم
Pietro
اندازه رول
70 cm * 10 m
کد کالا 609105
کاغذ دیواری PIETRO 609105
کشور سازنده
چین
کمپانی
Appex
طرح
کلاسیک , داماسک
نوع جنس
Non-Woven , Heavy Vinyl
آلبوم
Pietro
اندازه رول
70 cm * 10 m
کد کالا 609106
کاغذ دیواری PIETRO 609106
کشور سازنده
چین
کمپانی
Appex
طرح
کلاسیک , داماسک
نوع جنس
Non-Woven , Heavy Vinyl
آلبوم
Pietro
اندازه رول
70 cm * 10 m
کد کالا 609201
کاغذ دیواری PIETRO 609201
کشور سازنده
چین
کمپانی
Appex
طرح
کلاسیک , راه راه
نوع جنس
Non-Woven , Heavy Vinyl
آلبوم
Pietro
اندازه رول
70 cm * 10 m
کد کالا 609203
کاغذ دیواری PIETRO 609203
کشور سازنده
چین
کمپانی
Appex
طرح
کلاسیک , راه راه
نوع جنس
Non-Woven , Heavy Vinyl
آلبوم
Pietro
اندازه رول
70 cm * 10 m
کد کالا 609204
کاغذ دیواری PIETRO 609204
کشور سازنده
چین
کمپانی
Appex
طرح
کلاسیک , راه راه
نوع جنس
Non-Woven , Heavy Vinyl
آلبوم
Pietro
اندازه رول
70 cm * 10 m
کد کالا 609205
کاغذ دیواری PIETRO 609205
کشور سازنده
چین
کمپانی
Appex
طرح
کلاسیک , راه راه
نوع جنس
Non-Woven , Heavy Vinyl
آلبوم
Pietro
اندازه رول
70 cm * 10 m
کد کالا 609206
کاغذ دیواری PIETRO 609206
کشور سازنده
چین
کمپانی
Appex
طرح
کلاسیک , راه راه
آلبوم
Pietro
نوع جنس
Non-Woven , Heavy Vinyl
اندازه رول
70 cm * 10 m
کد کالا 610001
کاغذ دیواری PIETRO 610001
کشور سازنده
چین
کمپانی
Appex
طرح
مدرن , طرح دار
نوع جنس
Non-Woven , Heavy Vinyl
آلبوم
Pietro
اندازه رول
70 cm * 10 m
کد کالا 610004
کاغذ دیواری PIETRO 610004
کشور سازنده
چین
کمپانی
Appex
طرح
مدرن , طرح دار
نوع جنس
Non-Woven , Heavy Vinyl
آلبوم
Pietro
اندازه رول
70 cm * 10 m

فیلتر

نوسازی همه