کاغذ دیواری CARISMA

کاغذ دیواری کاریسما دارای تنوع طرح گلدار،داماسک،بافت دار و کلاسیک می باشد. این کاغذ دیواری دارای طرح های برجسته می باشد.

این محصول دارای ابعادی به عرض 50 سانتیمتر و طول 10 متر می باشد.

کاغذ دیواری کاریسما صد در صد قابل شستشو بوده و در مقابل نور خورشید مقاوم می باشد.

محصول فوق ساخت کمپانی معتبر زامبایتی ایتالیا می باشد.


 

کد کالا 8801
کاغذ دیواری CARISMA 8801
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Zambaiti Parati
طرح
کلاسیک , راه راه
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Carisma
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا 8802
کاغذ دیواری CARISMA 8802
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Zambaiti Parati
طرح
کلاسیک , طرح دار
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Carisma
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا 8803
کاغذ دیواری CARISMA 8803
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Zambaiti Parati
طرح
کلاسیک , ساده , بافت دار
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Carisma
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا 8804
کاغذ دیواری CARISMA 8804
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Zambaiti Parati
طرح
کلاسیک , راه راه
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Carisma
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا 8805
کاغذ دیواری CARISMA 8805
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Zambaiti Parati
طرح
کلاسیک , طرح دار
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Carisma
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا 8806
کاغذ دیواری CARISMA 8806
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Zambaiti Parati
طرح
کلاسیک , ساده , بافت دار
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Carisma
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا 8807
کاغذ دیواری CARISMA 8807
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Zambaiti Parati
طرح
کلاسیک , راه راه
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Carisma
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا 8808
کاغذ دیواری CARISMA 8808
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Zambaiti Parati
طرح
کلاسیک , طرح دار
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Carisma
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا 8809
کاغذ دیواری CARISMA 8809
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Zambaiti Parati
طرح
کلاسیک , ساده , بافت دار
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Carisma
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا 8810
کاغذ دیواری CARISMA 8810
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Zambaiti Parati
طرح
کلاسیک , راه راه
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Carisma
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا 8811
کاغذ دیواری CARISMA 8811
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Zambaiti Parati
طرح
کلاسیک , طرح دار
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Carisma
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا 8812
کاغذ دیواری CARISMA 8812
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Zambaiti Parati
طرح
کلاسیک , ساده , بافت دار
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Carisma
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا 8813
کاغذ دیواری CARISMA 8813
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Zambaiti Parati
طرح
کلاسیک , راه راه
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Carisma
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا 8814
کاغذ دیواری CARISMA 8814
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Zambaiti Parati
طرح
کلاسیک , طرح دار
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Carisma
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا 8815
کاغذ دیواری CARISMA 8815
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Zambaiti Parati
طرح
کلاسیک , طرح دار
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Carisma
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا 8816
کاغذ دیواری CARISMA 8816
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Zambaiti Parati
طرح
کلاسیک , گلدار
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Carisma
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا 8817
کاغذ دیواری CARISMA 8817
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Zambaiti Parati
طرح
کلاسیک , راه راه
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Carisma
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا 8818
کاغذ دیواری CARISMA 8818
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Zambaiti Parati
طرح
کلاسیک , گلدار
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Carisma
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا 8819
کاغذ دیواری CARISMA 8819
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Zambaiti Parati
طرح
کلاسیک , راه راه
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Carisma
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا 8820
کاغذ دیواری CARISMA 8820
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Zambaiti Parati
طرح
کلاسیک , گلدار
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Carisma
اندازه رول
53 cm * 10 m

فیلتر

نوسازی همه