کاغذ دیواری CERAM

مجموعه ceram, همانند نام خود بر پایه تکنیک هنر سرامیک ایجاد شده است. طرح های این مجموعه الهام گرفته از کاشی و سفال های قدیمی است که با روشهای پیشرفته و نو آورانه امروزی ادغام شده است تا نمودی واقعی از هنر سرامیک را بر روی کاغذ دیواری جلوه گر سازد. این مجموعه متاثر از گرایشات دوره باستانی و هنر های دستی گرانبها با رنگ و ساختاری جدید ارائه شده است. مجموعه کاغذ دیواری ceram,ساخت کشور بلژیک است. جنس این کاغذ دیواری ازNon-woven بوده، صد در صد قابل شستشو و ضد اشعه بودن از خصوصیات آن است.


کد کالا cer101
کاغذ دیواری CERAM cer101
کشور سازنده
بلژیک
کمپانی
Vatos
طرح
کلاسیک
نوع جنس
Non-Woven
آلبوم
Ceram
اندازه رول
70 cm * 8.50 m
کد کالا cer102
کاغذ دیواری CERAM cer102
کشور سازنده
بلژیک
کمپانی
Vatos
طرح
کلاسیک
نوع جنس
Non-Woven
آلبوم
Ceram
اندازه رول
70 cm * 8.50 m
کد کالا cer103
کاغذ دیواری CERAM cer103
کشور سازنده
بلژیک
کمپانی
Vatos
طرح
کلاسیک
نوع جنس
Non-Woven
آلبوم
Ceram
اندازه رول
70 cm * 8.50 m
کد کالا cer104
کاغذ دیواری CERAM cer104
کشور سازنده
بلژیک
کمپانی
Vatos
طرح
کلاسیک
نوع جنس
Non-Woven
آلبوم
Ceram
اندازه رول
70 cm * 8.50 m
کد کالا cer105
کاغذ دیواری CERAM cer105
کشور سازنده
بلژیک
کمپانی
Vatos
طرح
کلاسیک
نوع جنس
Non-Woven
آلبوم
Ceram
اندازه رول
70 cm * 8.50 m
کد کالا cer201
کاغذ دیواری CERAM cer201
کشور سازنده
بلژیک
کمپانی
Vatos
طرح
کلاسیک
نوع جنس
Non-Woven
آلبوم
Ceram
اندازه رول
70 cm * 8.50 m
کد کالا cer202
کاغذ دیواری CERAM cer202
کشور سازنده
بلژیک
کمپانی
Vatos
طرح
کلاسیک
نوع جنس
Non-Woven
آلبوم
Ceram
اندازه رول
70 cm * 8.50 m
کد کالا cer203
کاغذ دیواری CERAM cer203
کشور سازنده
بلژیک
کمپانی
Vatos
طرح
کلاسیک
نوع جنس
Non-Woven
آلبوم
Ceram
اندازه رول
70 cm * 8.50 m
کد کالا cer204
کاغذ دیواری CERAM cer204
کشور سازنده
بلژیک
کمپانی
Vatos
طرح
کلاسیک
نوع جنس
Non-Woven
آلبوم
Ceram
اندازه رول
70 cm * 8.50 m
کد کالا cer205
کاغذ دیواری CERAM cer205
کشور سازنده
بلژیک
کمپانی
Vatos
طرح
کلاسیک
نوع جنس
Non-Woven
آلبوم
Ceram
اندازه رول
70 cm * 8.50 m
کد کالا cer206
کاغذ دیواری CERAM cer206
کشور سازنده
بلژیک
کمپانی
Vatos
طرح
کلاسیک
نوع جنس
Non-Woven
آلبوم
Ceram
اندازه رول
70 cm * 8.50 m
کد کالا cer207
کاغذ دیواری CERAM cer207
کشور سازنده
بلژیک
کمپانی
Vatos
طرح
کلاسیک
نوع جنس
Non-Woven
آلبوم
Ceram
اندازه رول
70 cm * 8.50 m
کد کالا cer301
کاغذ دیواری CERAM cer301
کشور سازنده
بلژیک
کمپانی
Vatos
طرح
کلاسیک , داماسک
نوع جنس
Non-Woven
آلبوم
Ceram
اندازه رول
70 cm * 8.50 m
کد کالا cer302
کاغذ دیواری CERAM cer302
کشور سازنده
بلژیک
کمپانی
Vatos
طرح
کلاسیک , داماسک
نوع جنس
Non-Woven
آلبوم
Ceram
اندازه رول
70 cm * 8.50 m
کد کالا cer303
کاغذ دیواری CERAM cer303
کشور سازنده
بلژیک
کمپانی
Vatos
طرح
کلاسیک , داماسک
نوع جنس
Non-Woven
آلبوم
Ceram
اندازه رول
70 cm * 8.50 m
کد کالا cer304
کاغذ دیواری CERAM cer304
کشور سازنده
بلژیک
کمپانی
Vatos
طرح
کلاسیک , داماسک
نوع جنس
Non-Woven
آلبوم
Ceram
اندازه رول
70 cm * 8.50 m
کد کالا cer305
کاغذ دیواری CERAM cer305
کشور سازنده
بلژیک
کمپانی
Vatos
طرح
کلاسیک , داماسک
نوع جنس
Non-Woven
آلبوم
Ceram
اندازه رول
70 cm * 8.50 m
کد کالا cer306
کاغذ دیواری CERAM cer306
کشور سازنده
بلژیک
کمپانی
Vatos
طرح
کلاسیک , داماسک
نوع جنس
Non-Woven
آلبوم
Ceram
اندازه رول
70 cm * 8.50 m
کد کالا cer307
کاغذ دیواری CERAM cer307
کشور سازنده
بلژیک
کمپانی
Vatos
طرح
کلاسیک , داماسک
نوع جنس
Non-Woven
آلبوم
Ceram
اندازه رول
70 cm * 8.50 m
کد کالا cer502
کاغذ دیواری CERAM cer502
کشور سازنده
بلژیک
کمپانی
Vatos
طرح
کلاسیک
نوع جنس
Non-Woven
آلبوم
Ceram
اندازه رول
70 cm * 8.50 m

فیلتر

نوسازی همه