کاغذ دیواریAFFRESCO

پیچ و تابهای کلاسیک و نقشهای قوی و منحصر به فرد این مجموعه که با توجه به غنای هنری در آثار فلزی برداشت شده زینت بخش این سری از آلبوم های شرکت رویاست. زمینه شفاف قابل شستشو بودن راحتی در جدا شدن از دیوار و چسبیدن به آن و پوشش اکریلیک از مهم ترین خصوصیات این مجموعه است.


 

کد کالا 60000
کاغذ دیواریAFFRESCO 60000
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
Seabrook
طرح
کلاسیک , گلدار , آبرنگی
نوع جنس
Non-Woven
آلبوم
Affresco
اندازه رول
52 cm * 10 m
کد کالا 60002
کاغذ دیواریAFFRESCO 60002
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
Seabrook
طرح
کلاسیک , گلدار , آبرنگی
نوع جنس
Non-Woven
آلبوم
Affresco
اندازه رول
52 cm * 10 m
کد کالا 60003
کاغذ دیواریAFFRESCO 60003
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
Seabrook
طرح
کلاسیک , گلدار , آبرنگی
نوع جنس
Non-Woven
آلبوم
Affresco
اندازه رول
52 cm * 10 m
کد کالا 60008
کاغذ دیواریAFFRESCO 60008
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
Seabrook
طرح
کلاسیک , گلدار , آبرنگی
نوع جنس
Non-Woven
آلبوم
Affresco
اندازه رول
52 cm * 10 m
کد کالا 60101
کاغذ دیواریAFFRESCO 60101
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
Seabrook
طرح
کلاسیک , ساده , آبرنگی
نوع جنس
Non-Woven
آلبوم
Affresco
اندازه رول
52 cm * 10 m
کد کالا 60103
کاغذ دیواریAFFRESCO 60103
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
Seabrook
طرح
کلاسیک , ساده , آبرنگی
نوع جنس
Non-Woven
آلبوم
Affresco
اندازه رول
52 cm * 10 m
کد کالا 60108
کاغذ دیواریAFFRESCO 60108
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
Seabrook
طرح
کلاسیک , ساده , آبرنگی
نوع جنس
Non-Woven
آلبوم
Affresco
اندازه رول
52 cm * 10 m
کد کالا 60109
کاغذ دیواریAFFRESCO 60109
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
Seabrook
طرح
کلاسیک , ساده , آبرنگی
نوع جنس
Non-Woven
آلبوم
Affresco
اندازه رول
52 cm * 10 m
کد کالا 60202
کاغذ دیواریAFFRESCO 60202
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
Seabrook
طرح
کلاسیک , آبرنگی , داماسک
نوع جنس
Non-Woven
آلبوم
Affresco
اندازه رول
52 cm * 10 m
کد کالا 60204
کاغذ دیواریAFFRESCO 60204
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
Seabrook
طرح
کلاسیک , گلدار , آبرنگی
نوع جنس
Non-Woven
آلبوم
Affresco
اندازه رول
52 cm * 10 m
کد کالا 60205
کاغذ دیواریAFFRESCO 60205
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
Seabrook
طرح
کلاسیک , آبرنگی , داماسک
نوع جنس
Non-Woven
آلبوم
Affresco
اندازه رول
52 cm * 10 m
کد کالا 60209
کاغذ دیواریAFFRESCO 60209
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
Seabrook
طرح
کلاسیک , گلدار , آبرنگی
نوع جنس
Non-Woven
آلبوم
Affresco
اندازه رول
52 cm * 10 m
کد کالا 60301
کاغذ دیواریAFFRESCO 60301
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
Seabrook
طرح
کلاسیک , گلدار , آبرنگی
نوع جنس
Non-Woven
آلبوم
Affresco
اندازه رول
52 cm * 10 m
کد کالا 60302
کاغذ دیواریAFFRESCO 60302
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
Seabrook
طرح
کلاسیک , آبرنگی , داماسک
نوع جنس
Non-Woven
آلبوم
Affresco
اندازه رول
52 cm * 10 m
کد کالا 60305
کاغذ دیواریAFFRESCO 60305
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
Seabrook
طرح
کلاسیک , آبرنگی , داماسک
نوع جنس
Non-Woven
آلبوم
Affresco
اندازه رول
52 cm * 10 m
کد کالا 60401
کاغذ دیواریAFFRESCO 60401
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
Seabrook
طرح
کلاسیک , ساده , آبرنگی
نوع جنس
Non-Woven
آلبوم
Affresco
اندازه رول
52 cm * 10 m
کد کالا 60402
کاغذ دیواریAFFRESCO 60402
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
Seabrook
طرح
کلاسیک , آبرنگی
نوع جنس
Non-Woven
آلبوم
Affresco
اندازه رول
52 cm * 10 m
کد کالا 60405
کاغذ دیواریAFFRESCO 60405
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
Seabrook
طرح
کلاسیک , ساده , آبرنگی
نوع جنس
Non-Woven
آلبوم
Affresco
اندازه رول
52 cm * 10 m
کد کالا 60408
کاغذ دیواریAFFRESCO 60408
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
Seabrook
طرح
کلاسیک
نوع جنس
Non-Woven
آلبوم
Affresco
اندازه رول
52 cm * 10 m
کد کالا 60500
کاغذ دیواریAFFRESCO 60500
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
Seabrook
طرح
کلاسیک , ساده , آبرنگی
نوع جنس
Non-Woven
آلبوم
Affresco
اندازه رول
52 cm * 10 m

فیلتر

نوسازی همه