کاغذ دیواری MODERN

کاغذ دیواری مودا مدرن دارای طرح های اسپرت و مدرن می باشد. این کاغذ دیواری قابل شستشو و دارای مقاوت بالایی می باشد.

 


 

کد کالا 120103
کاغذ دیواری MODERN 120103
کشور سازنده
چین
کمپانی
Moda
طرح
مدرن , طرح دار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Modern
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا 140205
کاغذ دیواری MODERN 140205
کشور سازنده
چین
کمپانی
Moda
طرح
مدرن , طرح دار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Modern
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا 140808
کاغذ دیواری MODERN 140808
کشور سازنده
چین
کمپانی
Moda
طرح
مدرن , طرح دار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Modern
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا 200303
کاغذ دیواری MODERN 200303
کشور سازنده
چین
کمپانی
Moda
طرح
کلاسیک , طرح دار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Modern
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا 50310
کاغذ دیواری MODERN 50310
کشور سازنده
چین
کمپانی
Moda
طرح
مدرن , طرح دار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Modern
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا 50406-1
کاغذ دیواری MODERN 50406-1
کشور سازنده
چین
کمپانی
Moda
طرح
مدرن , طرح دار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Modern
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا 50409
کاغذ دیواری MODERN 50409
کشور سازنده
چین
کمپانی
Moda
طرح
مدرن , طرح دار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Modern
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا 50510
کاغذ دیواری MODERN 50510
کشور سازنده
چین
کمپانی
Moda
طرح
مدرن , ساده
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Modern
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا 50703
کاغذ دیواری MODERN 50703
کشور سازنده
چین
کمپانی
Moda
طرح
مدرن , طرح دار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Modern
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا 50801
کاغذ دیواری MODERN 50801
کشور سازنده
چین
کمپانی
Moda
طرح
کلاسیک , راه راه
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Modern
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا 50802
کاغذ دیواری MODERN 50802
کشور سازنده
چین
کمپانی
Moda
طرح
مدرن , راه راه
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Modern
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا 60304
کاغذ دیواری MODERN 60304
کشور سازنده
چین
کمپانی
Moda
طرح
مدرن , طرح سنگ
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Modern
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا 60502
کاغذ دیواری MODERN 60502
کشور سازنده
چین
کمپانی
Moda
طرح
مدرن , طرح دار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Modern
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا 60603
کاغذ دیواری MODERN 60603
کشور سازنده
چین
کمپانی
Moda
طرح
مدرن , گلدار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Modern
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا 66201
کاغذ دیواری MODERN 66201
کشور سازنده
چین
کمپانی
Moda
طرح
مدرن , طرح دار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Modern
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا 70304
کاغذ دیواری MODERN 70304
کشور سازنده
چین
کمپانی
Moda
طرح
مدرن , موزائیکی
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Modern
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا 70402
کاغذ دیواری MODERN 70402
کشور سازنده
چین
کمپانی
Moda
طرح
مدرن , طرح دار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Modern
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا 70701
کاغذ دیواری MODERN 70701
کشور سازنده
چین
کمپانی
Moda
طرح
مدرن , طرح دار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Modern
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا 70704
کاغذ دیواری MODERN 70704
کشور سازنده
چین
کمپانی
Moda
طرح
مدرن , طرح دار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Modern
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا 70803
کاغذ دیواری MODERN 70803
کشور سازنده
چین
کمپانی
Moda
طرح
مدرن , طرح دار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Modern
اندازه رول
53 cm * 10 m

فیلتر

نوسازی همه