کاغذ دیواری 50 SHADES OF COLOR

کاغذ دیواری  50 shades of color دنیایی از رنگ های مختلف و زیبا می باشد. این کاغذ دیواری هلندی با طرح های ساده و راه راه عرضه می شود و دارای تنوع رنگی کامل و زیبایی است. عرض این کاغذ دیواری 50 سانتیمتر و طول آن 10 متر می باشد که صد در صد قابل شستشو می باشد.


 

 

کد کالا 46003

کاغذ دیواری 50 Shades Of Color

کد کالا : 46003
کاغذ دیواری 50 SHADES OF COLOR 46003
کشور سازنده
هلند
کمپانی
BN
طرح
ساده
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
50 Shades Of Color
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 46004

کاغذ دیواری 50 Shades Of Color

کد کالا : 46004
کاغذ دیواری 50 SHADES OF COLOR 46004
کشور سازنده
هلند
کمپانی
BN
طرح
ساده
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
50 Shades Of Color
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 46005

کاغذ دیواری 50 Shades Of Color

کد کالا : 46005
کاغذ دیواری 50 SHADES OF COLOR 46005
کشور سازنده
هلند
کمپانی
BN
طرح
ساده
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
50 Shades Of Color
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 46006

کاغذ دیواری 50 Shades Of Color

کد کالا : 46006
کاغذ دیواری 50 SHADES OF COLOR 46006
کشور سازنده
هلند
کمپانی
BN
طرح
ساده
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
50 Shades Of Color
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 46008

کاغذ دیواری 50 Shades Of Color

کد کالا : 46008
کاغذ دیواری 50 SHADES OF COLOR 46008
کشور سازنده
هلند
کمپانی
BN
طرح
ساده
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
50 Shades Of Color
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 46009

کاغذ دیواری 50 Shades Of Color

کد کالا : 46009
کاغذ دیواری 50 SHADES OF COLOR 46009
کشور سازنده
هلند
کمپانی
BN
طرح
ساده
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
50 Shades Of Color
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 46010

کاغذ دیواری 50 Shades Of Color

کد کالا : 46010
کاغذ دیواری 50 SHADES OF COLOR 46010
کشور سازنده
هلند
کمپانی
BN
طرح
ساده
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
50 Shades Of Color
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 46011

کاغذ دیواری 50 Shades Of Color

کد کالا : 46011
کاغذ دیواری 50 SHADES OF COLOR 46011
کشور سازنده
هلند
کمپانی
BN
طرح
ساده
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
50 Shades Of Color
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 46012

کاغذ دیواری 50 Shades Of Color

کد کالا : 46012
کاغذ دیواری 50 SHADES OF COLOR 46012
کشور سازنده
هلند
کمپانی
BN
طرح
ساده
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
50 Shades Of Color
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 46016

کاغذ دیواری 50 Shades Of Color

کد کالا : 46016
کاغذ دیواری 50 SHADES OF COLOR 46016
کشور سازنده
هلند
کمپانی
BN
طرح
ساده
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
50 Shades Of Color
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 48440

کاغذ دیواری 50 Shades Of Color

کد کالا : 48440
کاغذ دیواری 50 SHADES OF COLOR 48440
کشور سازنده
هلند
کمپانی
BN
طرح
ساده
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
50 Shades Of Color
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 48441

کاغذ دیواری 50 Shades Of Color

کد کالا : 48441
کاغذ دیواری 50 SHADES OF COLOR 48441
کشور سازنده
هلند
کمپانی
BN
طرح
ساده
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
50 Shades Of Color
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 48442

کاغذ دیواری 50 Shades Of Color

کد کالا : 48442
کاغذ دیواری 50 SHADES OF COLOR 48442
کشور سازنده
هلند
کمپانی
BN
طرح
ساده
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
50 Shades Of Color
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 48443

کاغذ دیواری 50 Shades Of Color

کد کالا : 48443
کاغذ دیواری 50 SHADES OF COLOR 48443
کشور سازنده
هلند
کمپانی
BN
طرح
ساده
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
50 Shades Of Color
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 48444

کاغذ دیواری 50 Shades Of Color

کد کالا : 48444
کاغذ دیواری 50 SHADES OF COLOR 48444
کشور سازنده
هلند
کمپانی
BN
طرح
ساده
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
50 Shades Of Color
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 48445

کاغذ دیواری 50 Shades Of Color

کد کالا : 48445
کاغذ دیواری 50 SHADES OF COLOR 48445
کشور سازنده
هلند
کمپانی
BN
طرح
ساده
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
50 Shades Of Color
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 48446

کاغذ دیواری 50 Shades Of Color

کد کالا : 48446
کاغذ دیواری 50 SHADES OF COLOR 48446
کشور سازنده
هلند
کمپانی
BN
طرح
ساده
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
50 Shades Of Color
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 48447

کاغذ دیواری 50 Shades Of Color

کد کالا : 48447
کاغذ دیواری 50 SHADES OF COLOR 48447
کشور سازنده
هلند
کمپانی
BN
طرح
ساده
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
50 Shades Of Color
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 48448

کاغذ دیواری 50 Shades Of Color

کد کالا : 48448
کاغذ دیواری 50 SHADES OF COLOR 48448
کشور سازنده
هلند
کمپانی
BN
طرح
ساده
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
50 Shades Of Color
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 48449

کاغذ دیواری 50 Shades Of Color

کد کالا : 48449
کاغذ دیواری 50 SHADES OF COLOR 48449
کشور سازنده
هلند
کمپانی
BN
طرح
ساده
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
50 Shades Of Color
اندازه رول
53 cm * 10.05 m

فیلتر

نوسازی همه