کاغذ دیواری CARAVAGGIO

پارچه های اشرافی، گل های دلپذیر، پرده های نقش دار و ساده، پارچه های با شکوه ابریشمی در تنوع طیف رنگ های طلایی و نقره ای همانند ظرافت ابریشم.
طرح های فراوان، نقاشی و پارچه های زیبا محیط فاخر و گرانبهای باروک اروپا را تداعی می کند.
کاغذ دیواری Carvaggio به سبکی مدرن و مجذوب کننده که نیاز اکثر مردم را در این ضمینه برآورده می کند.


 

 

کد کالا 46784

کاغذ دیواری کارواجیو

کد کالا : 46784
کاغذ دیواری CARAVAGGIO 46784
کشور سازنده
هلند
کمپانی
BN
طرح
ساده
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Caravaggio
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 46785

کاغذ دیواری کارواجیو

کد کالا : 46785
کاغذ دیواری CARAVAGGIO 46785
کشور سازنده
هلند
کمپانی
BN
طرح
ساده
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Caravaggio
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 46787

کاغذ دیواری کارواجیو

کد کالا : 46787
کاغذ دیواری CARAVAGGIO 46787
کشور سازنده
هلند
کمپانی
BN
طرح
ساده
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Caravaggio
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 46793

کاغذ دیواری کارواجیو

کد کالا : 46793
کاغذ دیواری CARAVAGGIO 46793
کشور سازنده
هلند
کمپانی
BN
طرح
ساده
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Caravaggio
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 46800

کاغذ دیواری کارواجیو

کد کالا : 46800
کاغذ دیواری CARAVAGGIO 46800
کشور سازنده
هلند
کمپانی
BN
طرح
مدرن , طرح دار
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Caravaggio
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 46801

کاغذ دیواری کارواجیو

کد کالا : 46801
کاغذ دیواری CARAVAGGIO 46801
کشور سازنده
هلند
کمپانی
BN
طرح
مدرن , طرح دار
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Caravaggio
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 46802

کاغذ دیواری کارواجیو

کد کالا : 46802
کاغذ دیواری CARAVAGGIO 46802
کشور سازنده
هلند
کمپانی
BN
طرح
مدرن , طرح دار
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Caravaggio
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 46810

کاغذ دیواری کارواجیو

کد کالا : 46810
کاغذ دیواری CARAVAGGIO 46810
کشور سازنده
هلند
کمپانی
BN
طرح
مدرن , راه راه
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Caravaggio
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 46811

کاغذ دیواری کارواجیو

کد کالا : 46811
کاغذ دیواری CARAVAGGIO 46811
کشور سازنده
هلند
کمپانی
BN
طرح
مدرن , راه راه
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Caravaggio
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 46812

کاغذ دیواری کارواجیو

کد کالا : 46812
کاغذ دیواری CARAVAGGIO 46812
کشور سازنده
هلند
کمپانی
BN
طرح
مدرن , راه راه
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Caravaggio
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 46813

کاغذ دیواری کارواجیو

کد کالا : 46813
کاغذ دیواری CARAVAGGIO 46813
کشور سازنده
هلند
کمپانی
BN
طرح
مدرن , راه راه
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Caravaggio
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 46814

کاغذ دیواری کارواجیو

کد کالا : 46814
کاغذ دیواری CARAVAGGIO 46814
کشور سازنده
هلند
کمپانی
BN
طرح
مدرن , راه راه
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Caravaggio
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 46820

کاغذ دیواری کارواجیو

کد کالا : 46820
کاغذ دیواری CARAVAGGIO 46820
کشور سازنده
هلند
کمپانی
BN
طرح
مدرن , سه بعدی
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Caravaggio
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 46821

کاغذ دیواری کارواجیو

کد کالا : 46821
کاغذ دیواری CARAVAGGIO 46821
کشور سازنده
هلند
کمپانی
BN
طرح
مدرن , سه بعدی
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Caravaggio
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 46822

کاغذ دیواری کارواجیو

کد کالا : 46822
کاغذ دیواری CARAVAGGIO 46822
کشور سازنده
هلند
کمپانی
BN
طرح
مدرن , سه بعدی
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Caravaggio
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 46823

کاغذ دیواری کارواجیو

کد کالا : 46823
کاغذ دیواری CARAVAGGIO 46823
کشور سازنده
هلند
کمپانی
BN
طرح
مدرن , سه بعدی
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Caravaggio
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 46824

کاغذ دیواری کارواجیو

کد کالا : 46824
کاغذ دیواری CARAVAGGIO 46824
کشور سازنده
هلند
کمپانی
BN
طرح
مدرن , سه بعدی
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Caravaggio
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 46825

کاغذ دیواری کارواجیو

کد کالا : 46825
کاغذ دیواری CARAVAGGIO 46825
کشور سازنده
هلند
کمپانی
BN
طرح
مدرن , سه بعدی
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Caravaggio
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 46830

کاغذ دیواری کارواجیو

کد کالا : 46830
کاغذ دیواری CARAVAGGIO 46830
کشور سازنده
هلند
کمپانی
BN
طرح
مدرن , طرح دار
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Caravaggio
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 46831

کاغذ دیواری کارواجیو

کد کالا : 46831
کاغذ دیواری CARAVAGGIO 46831
کشور سازنده
هلند
کمپانی
BN
طرح
مدرن , طرح دار
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Caravaggio
اندازه رول
53 cm * 10.05 m

فیلتر

نوسازی همه