کاغذ دیواری CARNIVAL

کاغذ دیواری روستر آلبوم کارنیوال دارای طرح های اکلیل دار و بافت دار می باشد. این محصول طرح های خاص و منحصر به فردی را دارا می باشد.

کاغذ دیواری کارنیوال صد در صد قابل شستشو و مقاوم در برابر نور خورشید می باشد.

ابعاد هر رول این کاغذ  دیواری به عرض 50 سانتیمتر و طول 10 متر می باشد که 5 متر مربع را پوشش می دهد.


 

کد کالا CN 104024
کاغذ دیواری CARNIVAL CN 104024
کشور سازنده
چین
کمپانی
Roster
طرح
مدرن , ساده
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Carnival
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا CN 104027
کاغذ دیواری CARNIVAL CN 104027
کشور سازنده
چین
کمپانی
Roster
طرح
مدرن , ساده
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Carnival
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا CN 104028
کاغذ دیواری CARNIVAL CN 104028
کشور سازنده
چین
کمپانی
Roster
طرح
مدرن , ساده
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Carnival
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا CN 104029
کاغذ دیواری CARNIVAL CN 104029
کشور سازنده
چین
کمپانی
Roster
طرح
مدرن , ساده
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Carnival
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا CN 126001
کاغذ دیواری CARNIVAL CN 126001
کشور سازنده
چین
کمپانی
Roster
طرح
مدرن , ساده , بافت دار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Carnival
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا CN 126002
کاغذ دیواری CARNIVAL CN 126002
کشور سازنده
چین
کمپانی
Roster
طرح
مدرن , ساده , بافت دار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Carnival
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا CN 126003
کاغذ دیواری CARNIVAL CN 126003
کشور سازنده
چین
کمپانی
Roster
طرح
مدرن , ساده , بافت دار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Carnival
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا CN 126004
کاغذ دیواری CARNIVAL CN 126004
کشور سازنده
چین
کمپانی
Roster
طرح
مدرن , ساده , بافت دار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Carnival
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا CN 126006
کاغذ دیواری CARNIVAL CN 126006
کشور سازنده
چین
کمپانی
Roster
طرح
مدرن , ساده , بافت دار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Carnival
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا CN 126007
کاغذ دیواری CARNIVAL CN 126007
کشور سازنده
چین
کمپانی
Roster
طرح
مدرن , ساده , بافت دار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Carnival
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا CN 126009
کاغذ دیواری CARNIVAL CN 126009
کشور سازنده
چین
کمپانی
Roster
طرح
مدرن , ساده , بافت دار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Carnival
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا CN 126101
کاغذ دیواری CARNIVAL CN 126101
کشور سازنده
چین
کمپانی
Roster
طرح
مدرن , طرح دار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Carnival
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا CN 126102
کاغذ دیواری CARNIVAL CN 126102
کشور سازنده
چین
کمپانی
Roster
طرح
مدرن , طرح دار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Carnival
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا CN 126103
کاغذ دیواری CARNIVAL CN 126103
کشور سازنده
چین
کمپانی
Roster
طرح
مدرن , طرح دار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Carnival
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا CN 126105
کاغذ دیواری CARNIVAL CN 126105
کشور سازنده
چین
کمپانی
Roster
طرح
مدرن , طرح دار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Carnival
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا CN 126106
کاغذ دیواری CARNIVAL CN 126106
کشور سازنده
چین
کمپانی
Roster
طرح
مدرن , طرح دار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Carnival
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا CN 126201
کاغذ دیواری CARNIVAL CN 126201
کشور سازنده
چین
کمپانی
Roster
طرح
مدرن , طرح دار , اکلیلی
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Carnival
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا CN 126202
کاغذ دیواری CARNIVAL CN 126202
کشور سازنده
چین
کمپانی
Roster
طرح
مدرن , طرح دار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Carnival
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا CN 126203
کاغذ دیواری CARNIVAL CN 126203
کشور سازنده
چین
کمپانی
Roster
طرح
مدرن , طرح دار , اکلیلی
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Carnival
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا CN 126204
کاغذ دیواری CARNIVAL CN 126204
کمپانی
Roster
کشور سازنده
چین
طرح
مدرن , طرح دار , اکلیلی
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Carnival
اندازه رول
53 cm * 10 m

فیلتر

نوسازی همه