کاغذ دیواری COLORADO

کاغذ دیواری اپکس آلبوم کلورادو  با طرح و رنگ زیبا و چشم نواز به صورت آبرنگی می باشد. این کاغذ دیواری به صورت فوق العاده زیبایی بر روی دیوار خود نمایی می کند.

 کاغذ دیواری کلورادو به بهترین حالت ممکن  نصب می شود که به صورت یکپارچه و بدون درز می باشد.

ابعاد هر رول این کاغذ دیواری به عرض 50 سانتیمتر و طول 10 متر می باشد که در مجموع 5 متر مربع را پوشش می دهد.


 

کد کالا 8314-M-01
کاغذ دیواری COLORADO 8314-M-01
کشور سازنده
چین
کمپانی
Appex
طرح
ساده
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Colorado
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا 8314-M-02
کاغذ دیواری COLORADO 8314-M-02
کشور سازنده
چین
کمپانی
Appex
طرح
ساده
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Colorado
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا 8314-M-08
کاغذ دیواری COLORADO 8314-M-08
کشور سازنده
چین
کمپانی
Appex
طرح
ساده
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Colorado
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا 8325-M-01
کاغذ دیواری COLORADO 8325-M-01
کشور سازنده
چین
کمپانی
Appex
طرح
طرح دار , آبرنگی
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Colorado
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا 8325-M-02
کاغذ دیواری COLORADO 8325-M-02
کشور سازنده
چین
کمپانی
Appex
طرح
طرح دار , آبرنگی
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Colorado
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا 8325-M-03
کاغذ دیواری COLORADO 8325-M-03
کشور سازنده
چین
کمپانی
Appex
طرح
طرح دار , آبرنگی
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Colorado
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا SYW0714-1
کاغذ دیواری COLORADO SYW0714-1
کشور سازنده
چین
کمپانی
Appex
طرح
ساده
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Colorado
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا SYW0714-3
کاغذ دیواری COLORADO SYW0714-3
کشور سازنده
چین
کمپانی
Appex
طرح
ساده
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Colorado
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا SYW0714-4
کاغذ دیواری COLORADO SYW0714-4
کشور سازنده
چین
کمپانی
Appex
طرح
ساده
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Colorado
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا SYW0714-5
کاغذ دیواری COLORADO SYW0714-5
کشور سازنده
چین
کمپانی
Appex
طرح
ساده
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Colorado
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا SYW0714-6
کاغذ دیواری COLORADO SYW0714-6
کشور سازنده
چین
کمپانی
Appex
طرح
ساده
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Colorado
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا SYW0722-3
کاغذ دیواری COLORADO SYW0722-3
کشور سازنده
چین
کمپانی
Appex
طرح
گلدار , آبرنگی
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Colorado
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا SYW0722-4
کاغذ دیواری COLORADO SYW0722-4
کشور سازنده
چین
کمپانی
Appex
طرح
گلدار , آبرنگی
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Colorado
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا SYW0722-5
کاغذ دیواری COLORADO SYW0722-5
کشور سازنده
چین
کمپانی
Appex
طرح
گلدار , آبرنگی
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Colorado
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا SYW0741-3
کاغذ دیواری COLORADO SYW0741-3
کشور سازنده
چین
کمپانی
Appex
طرح
طرح دار , آبرنگی
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Colorado
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا SYW0741-4
کاغذ دیواری COLORADO SYW0741-4
کشور سازنده
چین
کمپانی
Appex
طرح
طرح دار , آبرنگی
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Colorado
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا SYW0753-1
کاغذ دیواری COLORADO SYW0753-1
کشور سازنده
چین
کمپانی
Appex
طرح
ساده
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Colorado
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا SYW0753-3
کاغذ دیواری COLORADO SYW0753-3
کشور سازنده
چین
کمپانی
Appex
طرح
ساده
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Colorado
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا SYW0901-1
کاغذ دیواری COLORADO SYW0901-1
کشور سازنده
چین
کمپانی
Appex
طرح
گلدار , آبرنگی
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Colorado
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا SYW0901-2
کاغذ دیواری COLORADO SYW0901-2
کشور سازنده
چین
کمپانی
Appex
طرح
گلدار , آبرنگی
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Colorado
اندازه رول
53 cm * 10 m

فیلتر

نوسازی همه