پوستر

سفارش انواع پوستر با طرح و ابعاد دلخواه شما در خانه دکور انجام می گردد. کافی است که فایل عکس خودتون رو با ابعادی که قراره چاپ بشه 

رو به ما بگید و پوستر شما چاپ میشه و ما بر روی دیوار نصب می کنیم. تمامی پوستر ها قابل شستشو هستند و با کیفیت چاپ عالی به دست شما میرسند.


 

کد کالا 1-605
پوستر 1-605
کشور سازنده
آلمان
کمپانی
Komar
طرح
طرح حیوانات
نوع جنس
Vinyl
تعداد پنل
1
ابعاد
184 cm X 127 cm
کد کالا 1-607
پوستر 1-607
کشور سازنده
آلمان
کمپانی
Komar
طرح
چشم انداز
نوع جنس
Vinyl
تعداد پنل
1
ابعاد
184 cm X 127 cm
کد کالا 1-609
پوستر 1-609
کشور سازنده
آلمان
کمپانی
Komar
طرح
چشم انداز
نوع جنس
Vinyl
تعداد پنل
1
ابعاد
184 cm X 127 cm
کد کالا 1-615
پوستر 1-615
کشور سازنده
آلمان
کمپانی
Komar
طرح
چشم انداز , گل
نوع جنس
Vinyl
تعداد پنل
1
ابعاد
184 cm X 127 cm
کد کالا 1-619
پوستر 1-619
کشور سازنده
آلمان
کمپانی
Komar
طرح
طرح حیوانات
نوع جنس
Vinyl
تعداد پنل
1
ابعاد
127 cm X 184 cm
کد کالا 2-1017
پوستر 2-1017
کشور سازنده
آلمان
کمپانی
Komar
طرح
مناطق استوایی
نوع جنس
Vinyl
تعداد پنل
2
ابعاد
86 cm X 220 cm
کد کالا 2-1047
پوستر 2-1047
کشور سازنده
آلمان
کمپانی
Komar
طرح
چشم انداز
نوع جنس
Vinyl
تعداد پنل
2
ابعاد
97 cm X 220 cm
کد کالا 2-1255
پوستر 2-1255
کشور سازنده
آلمان
کمپانی
Komar
طرح
مناطق استوایی
نوع جنس
Vinyl
تعداد پنل
2
ابعاد
92 cm X 220 cm
کد کالا 2-1256
پوستر 2-1256
کشور سازنده
آلمان
کمپانی
Komar
طرح
چشم انداز
نوع جنس
Vinyl
تعداد پنل
2
ابعاد
92 cm X 220 cm
کد کالا 2-1313
پوستر 2-1313
کشور سازنده
آلمان
کمپانی
Komar
طرح
مناطق استوایی
نوع جنس
Vinyl
تعداد پنل
2
ابعاد
92 cm X 220 cm
کد کالا 2-1716
پوستر 2-1716
کشور سازنده
آلمان
کمپانی
Komar
طرح
شهر
نوع جنس
Vinyl
تعداد پنل
2
ابعاد
92 cm X 220 cm
کد کالا 2-1717
پوستر 2-1717
کشور سازنده
آلمان
کمپانی
Komar
طرح
چشم انداز
نوع جنس
Vinyl
تعداد پنل
2
ابعاد
92 cm X 220 cm
کد کالا 4-006
پوستر 4-006
کشور سازنده
آلمان
کمپانی
Komar
طرح
مناطق استوایی
نوع جنس
Vinyl
تعداد پنل
4
ابعاد
270 cm X 194 cm
کد کالا 4-050
پوستر 4-050
کشور سازنده
آلمان
کمپانی
Komar
طرح
نقشه جهان
نوع جنس
Vinyl
تعداد پنل
4
ابعاد
270 cm X 188 cm
کد کالا 4-258
پوستر 4-258
کشور سازنده
آلمان
کمپانی
Komar
طرح
شهر
نوع جنس
Vinyl
تعداد پنل
4
ابعاد
368 cm X 127 cm
کد کالا 4-320
پوستر 4-320
کشور سازنده
آلمان
کمپانی
Komar
طرح
شهر
نوع جنس
Vinyl
تعداد پنل
4
ابعاد
368 cm X 127 cm
کد کالا 4-321
پوستر 4-321
کشور سازنده
آلمان
کمپانی
Komar
طرح
شهر
نوع جنس
Vinyl
تعداد پنل
4
ابعاد
254 cm X 184 cm
کد کالا 4-324
پوستر 4-324
کشور سازنده
آلمان
کمپانی
Komar
طرح
طرح سنگ , گل
نوع جنس
Vinyl
تعداد پنل
4
ابعاد
184 cm X 254 cm
کد کالا 4-501
پوستر 4-501
کشور سازنده
آلمان
کمپانی
Komar
طرح
چشم انداز
نوع جنس
Vinyl
تعداد پنل
4
ابعاد
194 cm X 270 cm
کد کالا 4-883
پوستر 4-883
کشور سازنده
آلمان
کمپانی
Komar
طرح
مناطق استوایی
نوع جنس
Vinyl
تعداد پنل
4
ابعاد
184 cm X 254 cm