کاغذ دیواری KIDS @ HOME

کاغذ دیواری کودک و نوجوان کیدزهوم  دارای  رنگ ها و طرح های شاد و زیبایی می باشد. کاغذ دیواری کیدزهوم از انواع شخصیت های کارتونی پرطرفدار

به وجود آمده تا جذابیت بیشتری برای کودکان  داشته باشد.

قابل شستشو بودن، مقاوم بودن در برابر نور خورشید، کیفیت چاپ بالا از مزیت های  کاغذ دیواری کیدز هوم می باشد.

ابعاد هر رول این کاغذ دیواری دارای عرض 50 سانتیمتر و طول 10 متر می باشد که 5 متر مربع را پوشش می دهد.


 

کد کالا 02497
کاغذ دیواری KIDS @ HOME 02497
کشور سازنده
انگلستان
کمپانی
Graham & Brown
طرح
کودک , کارتونی
نوع جنس
Paper
آلبوم
Kids @ Home
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا 11499
کاغذ دیواری KIDS @ HOME 11499
کشور سازنده
انگلستان
کمپانی
Graham & Brown
طرح
کودک , کارتونی
نوع جنس
Paper
آلبوم
Kids @ Home
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا 31099
کاغذ دیواری KIDS @ HOME 31099
کشور سازنده
انگلستان
کمپانی
Graham & Brown
طرح
کودک , کارتونی
نوع جنس
Paper
آلبوم
Kids @ Home
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا 31999
کاغذ دیواری KIDS @ HOME 31999
کشور سازنده
انگلستان
کمپانی
Graham & Brown
طرح
کودک , کارتونی
نوع جنس
Paper
آلبوم
Kids @ Home
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا 34499
کاغذ دیواری KIDS @ HOME 34499
کشور سازنده
انگلستان
کمپانی
Graham & Brown
طرح
کودک , ساده
نوع جنس
Paper
آلبوم
Kids @ Home
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا 34899
کاغذ دیواری KIDS @ HOME 34899
کشور سازنده
انگلستان
کمپانی
Graham & Brown
طرح
کودک , ساده
نوع جنس
Paper
آلبوم
Kids @ Home
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا 34999
کاغذ دیواری KIDS @ HOME 34999
کشور سازنده
انگلستان
کمپانی
Graham & Brown
طرح
کودک , ساده
نوع جنس
Paper
آلبوم
Kids @ Home
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا 42155

بوردر کاغذ دیواری کیدز هوم

کد کالا : 42155
کاغذ دیواری KIDS @ HOME 42155
کشور سازنده
انگلستان
کمپانی
Graham & Brown
طرح
کودک , کارتونی
نوع جنس
Paper
آلبوم
Kids @ Home
اندازه رول
15.9 cm * 5 m
کد کالا 42412

بوردر کاغذ دیواری کیدز هوم

کد کالا : 42412
کاغذ دیواری KIDS @ HOME 42412
کشور سازنده
انگلستان
کمپانی
Graham & Brown
طرح
کودک , کارتونی
نوع جنس
Paper
آلبوم
Kids @ Home
اندازه رول
15.9 cm * 5 m
کد کالا 42424

بوردر کاغذ دیواری کیدز هوم

کد کالا : 42424
کاغذ دیواری KIDS @ HOME 42424
کشور سازنده
انگلستان
کمپانی
Graham & Brown
طرح
کودک , کارتونی
نوع جنس
Paper
آلبوم
Kids @ Home
اندازه رول
15.9 cm * 5 m
کد کالا 42463

بوردر کاغذ دیواری کیدز هوم

کد کالا : 42463
کاغذ دیواری KIDS @ HOME 42463
کشور سازنده
انگلستان
کمپانی
Graham & Brown
طرح
کودک , کارتونی
نوع جنس
Paper
آلبوم
Kids @ Home
اندازه رول
15.9 cm * 5 m
کد کالا 42464

بوردر کاغذ دیواری کیدز هوم

کد کالا : 42464
کاغذ دیواری KIDS @ HOME 42464
کشور سازنده
انگلستان
کمپانی
Graham & Brown
طرح
کودک , کارتونی
نوع جنس
Paper
آلبوم
Kids @ Home
اندازه رول
15.9 cm * 5 m
کد کالا 70299
کاغذ دیواری KIDS @ HOME 70299
کشور سازنده
انگلستان
کمپانی
Graham & Brown
طرح
کودک , کارتونی
نوع جنس
Paper
آلبوم
Kids @ Home
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا 70499
کاغذ دیواری KIDS @ HOME 70499
کشور سازنده
انگلستان
کمپانی
Graham & Brown
طرح
کودک , طرح دار
نوع جنس
Paper
آلبوم
Kids @ Home
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا 70599
کاغذ دیواری KIDS @ HOME 70599
کشور سازنده
انگلستان
کمپانی
Graham & Brown
طرح
کودک , کارتونی
نوع جنس
Paper
آلبوم
Kids @ Home
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا 70699
کاغذ دیواری KIDS @ HOME 70699
کشور سازنده
انگلستان
کمپانی
Graham & Brown
طرح
کودک , کارتونی
نوع جنس
Paper
آلبوم
Kids @ Home
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا 70799
کاغذ دیواری KIDS @ HOME 70799
کشور سازنده
انگلستان
کمپانی
Graham & Brown
طرح
کودک , کارتونی
نوع جنس
Paper
آلبوم
Kids @ Home
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا 70899
کاغذ دیواری KIDS @ HOME 70899
کشور سازنده
انگلستان
کمپانی
Graham & Brown
طرح
کودک , کارتونی
نوع جنس
Paper
آلبوم
Kids @ Home
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا 70999
کاغذ دیواری KIDS @ HOME 70999
کشور سازنده
انگلستان
کمپانی
Graham & Brown
طرح
کودک , کارتونی
نوع جنس
Paper
آلبوم
Kids @ Home
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا 71199
کاغذ دیواری KIDS @ HOME 71199
کشور سازنده
انگلستان
کمپانی
Graham & Brown
طرح
کودک , کارتونی
نوع جنس
Paper
آلبوم
Kids @ Home
اندازه رول
53 cm * 10 m

فیلتر

نوسازی همه