کاغذ دیواری

مجموعه عظیم و بی نظیر از انواع کاغذ دیواری های گلدار،کاغذ دیواری های داماسک،کاغذ دیواری سه بعدی ،کاغذ دیواری اتاق کودک،کاغذ دیواری آبرنگی و.....

 شرکت خانه دکور دارای بیش از 10000تنوع طرح و رنگ انواع کاغذ دیواری جزو بزرگترین و کامل ترین مجموعه های فروش و توزیع کاغذ دیواری در کشور می باشد.

کاغذ دیواری این شرکت ساخت کمپانی های معتبر   که شامل کاغذ دیواری های آمریکایی ، کاغذ دیواری ایتالیایی، کاغذ دیواری آلمانی ، کاغذ دیواری فرانسوی و... می باشد.

خانه دکور کیفیت و قیمت محصولات خود را تضمین می کند. 


 

 

کد کالا 81401

کاغذ دیواری مراویلیا

کد کالا : 81401
کاغذ دیواری 81401
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Emiliana Parati - Lusso
طرح
کلاسیک , طرح دار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Meraviglia
اندازه رول
106 cm * 10.05 m
کد کالا 81402

کاغذ دیواری مراویلیا

کد کالا : 81402
کاغذ دیواری 81402
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Emiliana Parati - Lusso
طرح
کلاسیک , طرح دار , برجسته , اکلیلی
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Meraviglia
اندازه رول
106 cm * 10.05 m
کد کالا 81403

کاغذ دیواری مراویلیا

کد کالا : 81403
کاغذ دیواری 81403
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Emiliana Parati - Lusso
طرح
کلاسیک , طرح دار , برجسته
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Meraviglia
اندازه رول
106 cm * 10.05 m
کد کالا 81404

کاغذ دیواری مراویلیا

کد کالا : 81404
کاغذ دیواری 81404
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Emiliana Parati - Lusso
طرح
کلاسیک , طرح دار , برجسته , اکلیلی
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Meraviglia
اندازه رول
106 cm * 10.05 m
کد کالا 81409

کاغذ دیواری مراویلیا

کد کالا : 81409
کاغذ دیواری 81409
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Emiliana Parati - Lusso
طرح
کلاسیک , طرح دار , برجسته , اکلیلی
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Meraviglia
اندازه رول
106 cm * 10.05 m
کد کالا 81413

کاغذ دیواری مراویلیا

کد کالا : 81413
کاغذ دیواری 81413
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Emiliana Parati - Lusso
طرح
کلاسیک , طرح دار , برجسته , اکلیلی
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Meraviglia
اندازه رول
106 cm * 10.05 m
کد کالا 81416

کاغذ دیواری مراویلیا

کد کالا : 81416
کاغذ دیواری 81416
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Emiliana Parati - Lusso
طرح
کلاسیک , گلدار , برجسته , اکلیلی
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Meraviglia
اندازه رول
106 cm * 10.05 m
کد کالا 81417

کاغذ دیواری مراویلیا

کد کالا : 81417
کاغذ دیواری 81417
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Emiliana Parati - Lusso
طرح
کلاسیک , گلدار , برجسته , اکلیلی
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Meraviglia
اندازه رول
106 cm * 10.05 m
کد کالا 81429

کاغذ دیواری مراویلیا

کد کالا : 81429
کاغذ دیواری 81429
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Emiliana Parati - Lusso
طرح
کلاسیک , ساده
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Meraviglia
اندازه رول
106 cm * 10.05 m
کد کالا 81432

کاغذ دیواری مراویلیا

کد کالا : 81432
کاغذ دیواری 81432
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Emiliana Parati - Lusso
طرح
کلاسیک , طرح دار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Meraviglia
اندازه رول
106 cm * 10.05 m
کد کالا 81433

کاغذ دیواری مراویلیا

کد کالا : 81433
کاغذ دیواری 81433
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Emiliana Parati - Lusso
طرح
کلاسیک , طرح دار , برجسته
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Meraviglia
اندازه رول
106 cm * 10.05 m
کد کالا 81434

کاغذ دیواری مراویلیا

کد کالا : 81434
کاغذ دیواری 81434
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Emiliana Parati - Lusso
طرح
کلاسیک , طرح دار , اکلیلی
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Meraviglia
اندازه رول
106 cm * 10.05 m
کد کالا 81435

کاغذ دیواری مراویلیا

کد کالا : 81435
کاغذ دیواری 81435
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Emiliana Parati - Lusso
طرح
کلاسیک , طرح دار , اکلیلی
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Meraviglia
اندازه رول
106 cm * 10.05 m
کد کالا 81443

کاغذ دیواری مراویلیا

کد کالا : 81443
کاغذ دیواری 81443
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Emiliana Parati - Lusso
طرح
کلاسیک , طرح دار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Meraviglia
اندازه رول
106 cm * 10.05 m
کد کالا 81449

کاغذ دیواری مراویلیا

کد کالا : 81449
کاغذ دیواری 81449
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Emiliana Parati - Lusso
طرح
کلاسیک , طرح دار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Meraviglia
اندازه رول
106 cm * 10.05 m
کد کالا 81502

کاغذ دیواری مراویلیا

کد کالا : 81502
کاغذ دیواری 81502
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Emiliana Parati - Lusso
طرح
کلاسیک , گلدار , برجسته , اکلیلی
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Meraviglia
اندازه رول
106 cm * 10.05 m
کد کالا 81508

کاغذ دیواری مراویلیا

کد کالا : 81508
کاغذ دیواری 81508
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Emiliana Parati - Lusso
طرح
کلاسیک , گلدار , برجسته , اکلیلی
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Meraviglia
اندازه رول
106 cm * 10.05 m
کد کالا 81513

کاغذ دیواری مراویلیا

کد کالا : 81513
کاغذ دیواری 81513
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Emiliana Parati - Lusso
طرح
کلاسیک , گلدار , برجسته , اکلیلی
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Meraviglia
اندازه رول
106 cm * 10.05 m
کد کالا 81519

کاغذ دیواری مراویلیا

کد کالا : 81519
کاغذ دیواری 81519
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Emiliana Parati - Lusso
طرح
کلاسیک , ساده
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Meraviglia
اندازه رول
106 cm * 10.05 m
کد کالا 81522

کاغذ دیواری مراویلیا

کد کالا : 81522
کاغذ دیواری 81522
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Emiliana Parati - Lusso
طرح
کلاسیک , ساده
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Meraviglia
اندازه رول
106 cm * 10.05 m
کد کالا 81523

کاغذ دیواری مراویلیا

کد کالا : 81523
کاغذ دیواری 81523
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Emiliana Parati - Lusso
طرح
کلاسیک , ساده
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Meraviglia
اندازه رول
106 cm * 10.05 m
کد کالا 81529

کاغذ دیواری مراویلیا

کد کالا : 81529
کاغذ دیواری 81529
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Emiliana Parati - Lusso
طرح
کلاسیک , گلدار , برجسته , اکلیلی
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Meraviglia
اندازه رول
106 cm * 10.05 m
کد کالا 81530

کاغذ دیواری مراویلیا

کد کالا : 81530
کاغذ دیواری 81530
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Emiliana Parati - Lusso
طرح
کلاسیک , گلدار , برجسته , اکلیلی
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Meraviglia
اندازه رول
106 cm * 10.05 m
کد کالا 81535

کاغذ دیواری مراویلیا

کد کالا : 81535
کاغذ دیواری 81535
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Emiliana Parati - Lusso
طرح
کلاسیک , گلدار , برجسته , اکلیلی
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Meraviglia
اندازه رول
106 cm * 10.05 m

فیلتر