کاغذ دیواری

مجموعه عظیم و بی نظیر از انواع کاغذ دیواری های گلدار،کاغذ دیواری های داماسک،کاغذ دیواری سه بعدی ،کاغذ دیواری اتاق کودک،کاغذ دیواری آبرنگی و.....

 شرکت خانه دکور دارای بیش از 10000تنوع طرح و رنگ انواع کاغذ دیواری جزو بزرگترین و کامل ترین مجموعه های فروش و توزیع کاغذ دیواری در کشور می باشد.

کاغذ دیواری این شرکت ساخت کمپانی های معتبر   که شامل کاغذ دیواری های آمریکایی ، کاغذ دیواری ایتالیایی، کاغذ دیواری آلمانی ، کاغذ دیواری فرانسوی و... می باشد.

خانه دکور کیفیت و قیمت محصولات خود را تضمین می کند. 


 

 

کد کالا CD 1007

کاغذ دیواری کاسا دوریا

کد کالا : CD 1007
کاغذ دیواری CD 1007
کشور سازنده
بلژیک
کمپانی
Deco 4 Wall
طرح
ساده
نوع جنس
Non-Woven , Foam
آلبوم
Casa Doria
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا CD 1104

کاغذ دیواری کاسا دوریا

کد کالا : CD 1104
کاغذ دیواری CD 1104
کشور سازنده
بلژیک
کمپانی
Deco 4 Wall
طرح
ساده
نوع جنس
Non-Woven , Foam
آلبوم
Casa Doria
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا CD 2002

کاغذ دیواری کاسا دوریا

کد کالا : CD 2002
کاغذ دیواری CD 2002
کشور سازنده
بلژیک
کمپانی
Deco 4 Wall
طرح
مدرن , طرح دار
نوع جنس
Non-Woven , Foam
آلبوم
Casa Doria
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا CD 2005

کاغذ دیواری کاسا دوریا

کد کالا : CD 2005
کاغذ دیواری CD 2005
کشور سازنده
بلژیک
کمپانی
Deco 4 Wall
طرح
مدرن , طرح دار
نوع جنس
Non-Woven , Foam
آلبوم
Casa Doria
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا CD 2007

کاغذ دیواری کاسا دوریا

کد کالا : CD 2007
کاغذ دیواری CD 2007
کشور سازنده
بلژیک
کمپانی
Deco 4 Wall
طرح
مدرن , طرح دار
نوع جنس
Non-Woven , Foam
آلبوم
Casa Doria
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا CD 2102

کاغذ دیواری کاسا دوریا

کد کالا : CD 2102
کاغذ دیواری CD 2102
کشور سازنده
بلژیک
کمپانی
Deco 4 Wall
طرح
مدرن , طرح دار
نوع جنس
Non-Woven , Foam
آلبوم
Casa Doria
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا CD 2103

کاغذ دیواری کاسا دوریا

کد کالا : CD 2103
کاغذ دیواری CD 2103
کشور سازنده
بلژیک
کمپانی
Deco 4 Wall
طرح
مدرن , طرح دار
نوع جنس
Non-Woven , Foam
آلبوم
Casa Doria
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا CD 2201

کاغذ دیواری کاسا دوریا

کد کالا : CD 2201
کاغذ دیواری CD 2201
کشور سازنده
بلژیک
کمپانی
Deco 4 Wall
طرح
مدرن , طرح دار
نوع جنس
Non-Woven , Foam
آلبوم
Casa Doria
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا CD 2203

کاغذ دیواری کاسا دوریا

کد کالا : CD 2203
کاغذ دیواری CD 2203
کشور سازنده
بلژیک
کمپانی
Deco 4 Wall
طرح
مدرن , طرح دار
نوع جنس
Non-Woven , Foam
آلبوم
Casa Doria
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا CD 3001

کاغذ دیواری کاسا دوریا

کد کالا : CD 3001
کاغذ دیواری CD 3001
کشور سازنده
بلژیک
کمپانی
Deco 4 Wall
طرح
مدرن , طرح دار
نوع جنس
Non-Woven , Foam
آلبوم
Casa Doria
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا CD 3002

کاغذ دیواری کاسا دوریا

کد کالا : CD 3002
کاغذ دیواری CD 3002
کشور سازنده
بلژیک
کمپانی
Deco 4 Wall
طرح
مدرن , طرح دار
نوع جنس
Non-Woven , Foam
آلبوم
Casa Doria
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا CD 3003

کاغذ دیواری کاسا دوریا

کد کالا : CD 3003
کاغذ دیواری CD 3003
کشور سازنده
بلژیک
کمپانی
Deco 4 Wall
طرح
مدرن , طرح دار
نوع جنس
Non-Woven , Foam
آلبوم
Casa Doria
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا CD 3005

کاغذ دیواری کاسا دوریا

کد کالا : CD 3005
کاغذ دیواری CD 3005
کشور سازنده
بلژیک
کمپانی
Deco 4 Wall
طرح
مدرن , طرح دار
نوع جنس
Non-Woven , Foam
آلبوم
Casa Doria
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا CD 3006

کاغذ دیواری کاسا دوریا

کد کالا : CD 3006
کاغذ دیواری CD 3006
کشور سازنده
بلژیک
کمپانی
Deco 4 Wall
طرح
مدرن , طرح دار
نوع جنس
Non-Woven , Foam
آلبوم
Casa Doria
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا CD 3007

کاغذ دیواری کاسا دوریا

کد کالا : CD 3007
کاغذ دیواری CD 3007
کشور سازنده
بلژیک
کمپانی
Deco 4 Wall
طرح
مدرن , طرح دار
نوع جنس
Non-Woven , Foam
آلبوم
Casa Doria
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا CD 3105

کاغذ دیواری کاسا دوریا

کد کالا : CD 3105
کاغذ دیواری CD 3105
کشور سازنده
بلژیک
کمپانی
Deco 4 Wall
طرح
مدرن , طرح دار
نوع جنس
Non-Woven , Foam
آلبوم
Casa Doria
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا CD 3106

کاغذ دیواری کاسا دوریا

کد کالا : CD 3106
کاغذ دیواری CD 3106
کشور سازنده
بلژیک
کمپانی
Deco 4 Wall
طرح
مدرن , طرح دار
نوع جنس
Non-Woven , Foam
آلبوم
Casa Doria
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا CD 4001

کاغذ دیواری کاسا دوریا

کد کالا : CD 4001
کاغذ دیواری CD 4001
کشور سازنده
بلژیک
کمپانی
Deco 4 Wall
طرح
مدرن , راه راه
نوع جنس
Non-Woven , Foam
آلبوم
Casa Doria
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا CD 4002

کاغذ دیواری کاسا دوریا

کد کالا : CD 4002
کاغذ دیواری CD 4002
کشور سازنده
بلژیک
کمپانی
Deco 4 Wall
طرح
مدرن , راه راه
نوع جنس
Non-Woven , Foam
آلبوم
Casa Doria
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا CD 4003

کاغذ دیواری کاسا دوریا

کد کالا : CD 4003
کاغذ دیواری CD 4003
کشور سازنده
بلژیک
کمپانی
Deco 4 Wall
طرح
مدرن , راه راه
نوع جنس
Non-Woven , Foam
آلبوم
Casa Doria
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا CD 4005

کاغذ دیواری کاسا دوریا

کد کالا : CD 4005
کاغذ دیواری CD 4005
کشور سازنده
بلژیک
کمپانی
Deco 4 Wall
طرح
مدرن , راه راه
نوع جنس
Non-Woven , Foam
آلبوم
Casa Doria
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا CD 4006

کاغذ دیواری کاسا دوریا

کد کالا : CD 4006
کاغذ دیواری CD 4006
کشور سازنده
بلژیک
کمپانی
Deco 4 Wall
طرح
مدرن , راه راه
نوع جنس
Non-Woven , Foam
آلبوم
Casa Doria
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا CD 4007

کاغذ دیواری کاسا دوریا

کد کالا : CD 4007
کاغذ دیواری CD 4007
کشور سازنده
بلژیک
کمپانی
Deco 4 Wall
طرح
مدرن , راه راه
نوع جنس
Non-Woven , Foam
آلبوم
Casa Doria
اندازه رول
53 cm * 10.05 m

فیلتر

نوسازی همه