کاغذ دیواری

مجموعه عظیم و بی نظیر از انواع کاغذ دیواری های گلدار،کاغذ دیواری های داماسک،کاغذ دیواری سه بعدی ،کاغذ دیواری اتاق کودک،کاغذ دیواری آبرنگی و.....

 شرکت خانه دکور دارای بیش از 10000تنوع طرح و رنگ انواع کاغذ دیواری جزو بزرگترین و کامل ترین مجموعه های فروش و توزیع کاغذ دیواری در کشور می باشد.

کاغذ دیواری این شرکت ساخت کمپانی های معتبر   که شامل کاغذ دیواری های آمریکایی ، کاغذ دیواری ایتالیایی، کاغذ دیواری آلمانی ، کاغذ دیواری فرانسوی و... می باشد.

خانه دکور کیفیت و قیمت محصولات خود را تضمین می کند. 


 

 

کد کالا 5005

کاغذ دیواری کلاسیک تاپ

کد کالا : 5005
کاغذ دیواری 5005
کشور سازنده
چین
کمپانی
Wallper
طرح
کلاسیک , طرح دار
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Classic Top
اندازه رول
50 cm * 10 m
کد کالا W1001

کاغذ دیواری کلاسیک تاپ

کد کالا : W1001
کاغذ دیواری W1001
کشور سازنده
چین
کمپانی
Wallper
طرح
کلاسیک , طرح دار
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Classic Top
اندازه رول
50 cm * 10 m
کد کالا W1002

کاغذ دیواری کلاسیک تاپ

کد کالا : W1002
کاغذ دیواری W1002
کشور سازنده
چین
کمپانی
Wallper
طرح
کلاسیک , طرح دار
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Classic Top
اندازه رول
50 cm * 10 m
کد کالا W1003

کاغذ دیواری کلاسیک تاپ

کد کالا : W1003
کاغذ دیواری W1003
کشور سازنده
چین
کمپانی
Wallper
طرح
کلاسیک , طرح دار
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Classic Top
اندازه رول
50 cm * 10 m
کد کالا W1004

کاغذ دیواری کلاسیک تاپ

کد کالا : W1004
کاغذ دیواری W1004
کشور سازنده
چین
کمپانی
Wallper
طرح
کلاسیک , طرح دار
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Classic Top
اندازه رول
50 cm * 10 m
کد کالا W1101

کاغذ دیواری کلاسیک تاپ

کد کالا : W1101
کاغذ دیواری W1101
کشور سازنده
چین
کمپانی
Wallper
طرح
کلاسیک , راه راه
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Classic Top
اندازه رول
50 cm * 10 m
کد کالا W1102

کاغذ دیواری کلاسیک تاپ

کد کالا : W1102
کاغذ دیواری W1102
کشور سازنده
چین
کمپانی
Wallper
طرح
کلاسیک , راه راه
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Classic Top
اندازه رول
50 cm * 10 m
کد کالا W1103

کاغذ دیواری کلاسیک تاپ

کد کالا : W1103
کاغذ دیواری W1103
کشور سازنده
چین
کمپانی
Wallper
طرح
کلاسیک , راه راه
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Classic Top
اندازه رول
50 cm * 10 m
کد کالا W1104

کاغذ دیواری کلاسیک تاپ

کد کالا : W1104
کاغذ دیواری W1104
کشور سازنده
چین
کمپانی
Wallper
طرح
کلاسیک , راه راه
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Classic Top
اندازه رول
50 cm * 10 m
کد کالا W1105

کاغذ دیواری کلاسیک تاپ

کد کالا : W1105
کاغذ دیواری W1105
کشور سازنده
چین
کمپانی
Wallper
طرح
کلاسیک , راه راه
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Classic Top
اندازه رول
50 cm * 10 m
کد کالا W1106

کاغذ دیواری کلاسیک تاپ

کد کالا : W1106
کاغذ دیواری W1106
کشور سازنده
چین
کمپانی
Wallper
طرح
کلاسیک , راه راه
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Classic Top
اندازه رول
50 cm * 10 m
کد کالا W1201

کاغذ دیواری کلاسیک تاپ

کد کالا : W1201
کاغذ دیواری W1201
کشور سازنده
چین
کمپانی
Wallper
طرح
کلاسیک , راه راه
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Classic Top
اندازه رول
50 cm * 10 m
کد کالا W1202

کاغذ دیواری کلاسیک تاپ

کد کالا : W1202
کاغذ دیواری W1202
کشور سازنده
چین
کمپانی
Wallper
طرح
کلاسیک , راه راه
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Classic Top
اندازه رول
50 cm * 10 m
کد کالا W1203

کاغذ دیواری کلاسیک تاپ

کد کالا : W1203
کاغذ دیواری W1203
کشور سازنده
چین
کمپانی
Wallper
طرح
کلاسیک , راه راه
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Classic Top
اندازه رول
50 cm * 10 m
کد کالا W1204

کاغذ دیواری کلاسیک تاپ

کد کالا : W1204
کاغذ دیواری W1204
کشور سازنده
چین
کمپانی
Wallper
طرح
کلاسیک , راه راه
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Classic Top
اندازه رول
50 cm * 10 m
کد کالا W2001

کاغذ دیواری کلاسیک تاپ

کد کالا : W2001
کاغذ دیواری W2001
کشور سازنده
چین
کمپانی
Wallper
طرح
کلاسیک , داماسک
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Classic Top
اندازه رول
50 cm * 10 m
کد کالا W2002

کاغذ دیواری کلاسیک تاپ

کد کالا : W2002
کاغذ دیواری W2002
کشور سازنده
چین
کمپانی
Wallper
طرح
کلاسیک , داماسک
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Classic Top
اندازه رول
50 cm * 10 m
کد کالا W2003

کاغذ دیواری کلاسیک تاپ

کد کالا : W2003
کاغذ دیواری W2003
کشور سازنده
چین
کمپانی
Wallper
طرح
کلاسیک , داماسک
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Classic Top
اندازه رول
50 cm * 10 m
کد کالا W2004

کاغذ دیواری کلاسیک تاپ

کد کالا : W2004
کاغذ دیواری W2004
کشور سازنده
چین
کمپانی
Wallper
طرح
کلاسیک , داماسک
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Classic Top
اندازه رول
50 cm * 10 m
کد کالا W3001

کاغذ دیواری کلاسیک تاپ

کد کالا : W3001
کاغذ دیواری W3001
کشور سازنده
چین
کمپانی
Wallper
طرح
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Classic Top
اندازه رول
50 cm * 10 m
کد کالا W3002

کاغذ دیواری کلاسیک تاپ

کد کالا : W3002
کاغذ دیواری W3002
کشور سازنده
چین
کمپانی
Wallper
طرح
کلاسیک , طرح دار
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Classic Top
اندازه رول
50 cm * 10 m
کد کالا W3003

کاغذ دیواری کلاسیک تاپ

کد کالا : W3003
کاغذ دیواری W3003
کشور سازنده
چین
کمپانی
Wallper
طرح
کلاسیک , طرح دار
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Classic Top
اندازه رول
50 cm * 10 m
کد کالا W4001

کاغذ دیواری کلاسیک تاپ

کد کالا : W4001
کاغذ دیواری W4001
کشور سازنده
چین
کمپانی
Wallper
طرح
کلاسیک , داماسک
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Classic Top
اندازه رول
50 cm * 10 m
کد کالا W4002

کاغذ دیواری کلاسیک تاپ

کد کالا : W4002
کاغذ دیواری W4002
کشور سازنده
چین
کمپانی
Wallper
طرح
کلاسیک , طرح دار
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Classic Top
اندازه رول
50 cm * 10 m

فیلتر

نوسازی همه