کاغذ دیواری

مجموعه عظیم و بی نظیر از انواع کاغذ دیواری های گلدار،کاغذ دیواری های داماسک،کاغذ دیواری سه بعدی ،کاغذ دیواری اتاق کودک،کاغذ دیواری آبرنگی و.....

 شرکت خانه دکور دارای بیش از 10000تنوع طرح و رنگ انواع کاغذ دیواری جزو بزرگترین و کامل ترین مجموعه های فروش و توزیع کاغذ دیواری در کشور می باشد.

کاغذ دیواری این شرکت ساخت کمپانی های معتبر   که شامل کاغذ دیواری های آمریکایی ، کاغذ دیواری ایتالیایی، کاغذ دیواری آلمانی ، کاغذ دیواری فرانسوی و... می باشد.

خانه دکور کیفیت و قیمت محصولات خود را تضمین می کند. 


 

 

کد کالا AR 2011
کاغذ دیواری AR 2011
کشور سازنده
چین
کمپانی
Appex
طرح
کلاسیک , داماسک
نوع جنس
Non-Woven , Heavy Vinyl
آلبوم
Fabiola
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا AR 2014
کاغذ دیواری AR 2014
کشور سازنده
چین
کمپانی
Appex
طرح
کلاسیک , داماسک
نوع جنس
Non-Woven , Heavy Vinyl
آلبوم
Fabiola
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا AR 2015
کاغذ دیواری AR 2015
کشور سازنده
چین
کمپانی
Appex
طرح
کلاسیک , داماسک
نوع جنس
Non-Woven , Heavy Vinyl
آلبوم
Fabiola
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا AR 2021
کاغذ دیواری AR 2021
کشور سازنده
چین
کمپانی
Appex
طرح
کلاسیک , راه راه
نوع جنس
Non-Woven , Heavy Vinyl
آلبوم
Fabiola
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا AR 2023
کاغذ دیواری AR 2023
کشور سازنده
چین
کمپانی
Appex
طرح
کلاسیک , راه راه
نوع جنس
Non-Woven , Heavy Vinyl
آلبوم
Fabiola
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا AR 2024
کاغذ دیواری AR 2024
کشور سازنده
چین
کمپانی
Appex
طرح
کلاسیک , راه راه
نوع جنس
Non-Woven , Heavy Vinyl
آلبوم
Fabiola
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا AR 2025
کاغذ دیواری AR 2025
کشور سازنده
چین
کمپانی
Appex
طرح
کلاسیک , راه راه
نوع جنس
Non-Woven , Heavy Vinyl
آلبوم
Fabiola
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا AR 2061
کاغذ دیواری AR 2061
کشور سازنده
چین
کمپانی
Appex
طرح
کلاسیک , راه راه
نوع جنس
Non-Woven , Heavy Vinyl
آلبوم
Fabiola
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا AR 2065
کاغذ دیواری AR 2065
کشور سازنده
چین
کمپانی
Appex
طرح
کلاسیک , راه راه
نوع جنس
Non-Woven , Heavy Vinyl
آلبوم
Fabiola
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا SP 1030
کاغذ دیواری SP 1030
کشور سازنده
چین
کمپانی
Appex
طرح
کلاسیک , داماسک
نوع جنس
Non-Woven , Heavy Vinyl
آلبوم
Fabiola
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا SP 1032
کاغذ دیواری SP 1032
کشور سازنده
چین
کمپانی
Appex
طرح
کلاسیک , داماسک
نوع جنس
Non-Woven , Heavy Vinyl
آلبوم
Fabiola
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا SP 1034
کاغذ دیواری SP 1034
کشور سازنده
چین
کمپانی
Appex
طرح
کلاسیک , داماسک
نوع جنس
Non-Woven , Heavy Vinyl
آلبوم
Fabiola
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا SP 1035
کاغذ دیواری SP 1035
کشور سازنده
چین
کمپانی
Appex
طرح
کلاسیک , داماسک
نوع جنس
Non-Woven , Heavy Vinyl
آلبوم
Fabiola
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا SP 1036
کاغذ دیواری SP 1036
کشور سازنده
چین
کمپانی
Appex
طرح
کلاسیک , داماسک
نوع جنس
Non-Woven , Heavy Vinyl
آلبوم
Fabiola
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا SP 1052
کاغذ دیواری SP 1052
کشور سازنده
چین
کمپانی
Appex
طرح
کلاسیک , گلدار
نوع جنس
Non-Woven , Heavy Vinyl
آلبوم
Fabiola
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا SP 1054
کاغذ دیواری SP 1054
کشور سازنده
چین
کمپانی
Appex
طرح
کلاسیک , گلدار
نوع جنس
Non-Woven , Heavy Vinyl
اندازه رول
53 cm * 10 m
آلبوم
Fabiola
کد کالا SP 1055
کاغذ دیواری SP 1055
کشور سازنده
چین
کمپانی
Appex
طرح
کلاسیک , گلدار
نوع جنس
Non-Woven , Heavy Vinyl
آلبوم
Fabiola
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا SP 1070
کاغذ دیواری SP 1070
کشور سازنده
چین
کمپانی
Appex
طرح
کلاسیک , ساده
نوع جنس
Non-Woven , Heavy Vinyl
آلبوم
Fabiola
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا SP 1075
کاغذ دیواری SP 1075
کشور سازنده
چین
کمپانی
Appex
طرح
کلاسیک , ساده
نوع جنس
Non-Woven , Heavy Vinyl
آلبوم
Fabiola
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا SP 1077
کاغذ دیواری SP 1077
کشور سازنده
چین
کمپانی
Appex
طرح
کلاسیک , ساده
نوع جنس
Non-Woven , Heavy Vinyl
آلبوم
Fabiola
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا SP 1078
کاغذ دیواری SP 1078
کشور سازنده
چین
کمپانی
Appex
طرح
کلاسیک , ساده
نوع جنس
Non-Woven , Heavy Vinyl
آلبوم
Fabiola
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا SP 1079
کاغذ دیواری SP 1079
کشور سازنده
چین
کمپانی
Appex
طرح
کلاسیک , ساده
نوع جنس
Non-Woven , Heavy Vinyl
آلبوم
Fabiola
اندازه رول
53 cm * 10 m

فیلتر

نوسازی همه