کاغذ دیواری

مجموعه عظیم و بی نظیر از انواع کاغذ دیواری های گلدار،کاغذ دیواری های داماسک،کاغذ دیواری سه بعدی ،کاغذ دیواری اتاق کودک،کاغذ دیواری آبرنگی و.....

 شرکت خانه دکور دارای بیش از 10000تنوع طرح و رنگ انواع کاغذ دیواری جزو بزرگترین و کامل ترین مجموعه های فروش و توزیع کاغذ دیواری در کشور می باشد.

کاغذ دیواری این شرکت ساخت کمپانی های معتبر   که شامل کاغذ دیواری های آمریکایی ، کاغذ دیواری ایتالیایی، کاغذ دیواری آلمانی ، کاغذ دیواری فرانسوی و... می باشد.

خانه دکور کیفیت و قیمت محصولات خود را تضمین می کند. 


 

 

کد کالا 58001

کاغذ دیواری بالتیمور

کد کالا : 58001
کاغذ دیواری 58001
کشور سازنده
چین
کمپانی
Appex
طرح
کلاسیک , داماسک , اکلیلی
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Baltimore
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا 58002

کاغذ دیواری بالتیمور

کد کالا : 58002
کاغذ دیواری 58002
کشور سازنده
چین
کمپانی
Appex
طرح
کلاسیک , داماسک , اکلیلی
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Baltimore
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا 58003

کاغذ دیواری بالتیمور

کد کالا : 58003
کاغذ دیواری 58003
کشور سازنده
چین
کمپانی
Appex
طرح
کلاسیک , داماسک , اکلیلی
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Baltimore
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا 58004

کاغذ دیواری بالتیمور

کد کالا : 58004
کاغذ دیواری 58004
کشور سازنده
چین
کمپانی
Appex
طرح
کلاسیک , داماسک , اکلیلی
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Baltimore
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا 58101

کاغذ دیواری بالتیمور

کد کالا : 58101
کاغذ دیواری 58101
کشور سازنده
چین
کمپانی
Appex
طرح
کلاسیک , طرح دار , اکلیلی
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Baltimore
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا 58102

کاغذ دیواری بالتیمور

کد کالا : 58102
کاغذ دیواری 58102
کشور سازنده
چین
کمپانی
Appex
طرح
کلاسیک , طرح دار , اکلیلی
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Baltimore
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا 58103

کاغذ دیواری بالتیمور

کد کالا : 58103
کاغذ دیواری 58103
کشور سازنده
چین
کمپانی
Appex
طرح
کلاسیک , طرح دار , اکلیلی
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Baltimore
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا 58104

کاغذ دیواری بالتیمور

کد کالا : 58104
کاغذ دیواری 58104
کشور سازنده
چین
کمپانی
Appex
طرح
کلاسیک , طرح دار , اکلیلی
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Baltimore
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا 58105

کاغذ دیواری بالتیمور

کد کالا : 58105
کاغذ دیواری 58105
کشور سازنده
چین
کمپانی
Appex
طرح
کلاسیک , طرح دار , اکلیلی
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Baltimore
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا 58110

کاغذ دیواری بالتیمور

کد کالا : 58110
کاغذ دیواری 58110
کشور سازنده
چین
کمپانی
Appex
طرح
کلاسیک , گلدار , اکلیلی
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Baltimore
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا 58111

کاغذ دیواری بالتیمور

کد کالا : 58111
کاغذ دیواری 58111
کشور سازنده
چین
کمپانی
Appex
طرح
کلاسیک , گلدار , اکلیلی
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Baltimore
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا 58112

کاغذ دیواری بالتیمور

کد کالا : 58112
کاغذ دیواری 58112
کشور سازنده
چین
کمپانی
Appex
طرح
کلاسیک , گلدار , اکلیلی
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Baltimore
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا 58113

کاغذ دیواری بالتیمور

کد کالا : 58113
کاغذ دیواری 58113
کشور سازنده
چین
کمپانی
Appex
طرح
کلاسیک , گلدار , اکلیلی
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Baltimore
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا 58114

کاغذ دیواری بالتیمور

کد کالا : 58114
کاغذ دیواری 58114
کشور سازنده
چین
کمپانی
Appex
طرح
کلاسیک , گلدار , اکلیلی
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Baltimore
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا 58120

کاغذ دیواری بالتیمور

کد کالا : 58120
کاغذ دیواری 58120
کشور سازنده
چین
کمپانی
Appex
طرح
کلاسیک , داماسک , اکلیلی
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Baltimore
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا 58121

کاغذ دیواری بالتیمور

کد کالا : 58121
کاغذ دیواری 58121
کشور سازنده
چین
کمپانی
Appex
طرح
کلاسیک , داماسک , اکلیلی
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Baltimore
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا 58122

کاغذ دیواری بالتیمور

کد کالا : 58122
کاغذ دیواری 58122
کشور سازنده
چین
کمپانی
Appex
طرح
کلاسیک , داماسک , اکلیلی
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Baltimore
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا 58123

کاغذ دیواری بالتیمور

کد کالا : 58123
کاغذ دیواری 58123
کشور سازنده
چین
کمپانی
Appex
طرح
کلاسیک , داماسک , اکلیلی
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Baltimore
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا 58130

کاغذ دیواری بالتیمور

کد کالا : 58130
کاغذ دیواری 58130
کشور سازنده
چین
کمپانی
Appex
طرح
کلاسیک , راه راه , اکلیلی
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Baltimore
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا 58131

کاغذ دیواری بالتیمور

کد کالا : 58131
کاغذ دیواری 58131
کشور سازنده
چین
کمپانی
Appex
طرح
کلاسیک , راه راه , اکلیلی
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Baltimore
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا 58132

کاغذ دیواری بالتیمور

کد کالا : 58132
کاغذ دیواری 58132
کشور سازنده
چین
کمپانی
Appex
طرح
کلاسیک , راه راه , اکلیلی
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Baltimore
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا 58133

کاغذ دیواری بالتیمور

کد کالا : 58133
کاغذ دیواری 58133
کشور سازنده
چین
کمپانی
Appex
طرح
کلاسیک , راه راه , اکلیلی
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Baltimore
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا 58140

کاغذ دیواری بالتیمور

کد کالا : 58140
کاغذ دیواری 58140
کشور سازنده
چین
کمپانی
Appex
طرح
کلاسیک , طرح دار , اکلیلی
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Baltimore
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا 58141

کاغذ دیواری بالتیمور

کد کالا : 58141
کاغذ دیواری 58141
کشور سازنده
چین
کمپانی
Appex
طرح
کلاسیک , طرح دار , اکلیلی
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Baltimore
اندازه رول
53 cm * 10 m

فیلتر

نوسازی همه