کاغذ دیواری

مجموعه عظیم و بی نظیر از انواع کاغذ دیواری های گلدار،کاغذ دیواری های داماسک،کاغذ دیواری سه بعدی ،کاغذ دیواری اتاق کودک،کاغذ دیواری آبرنگی و.....

 شرکت خانه دکور دارای بیش از 10000تنوع طرح و رنگ انواع کاغذ دیواری جزو بزرگترین و کامل ترین مجموعه های فروش و توزیع کاغذ دیواری در کشور می باشد.

کاغذ دیواری این شرکت ساخت کمپانی های معتبر   که شامل کاغذ دیواری های آمریکایی ، کاغذ دیواری ایتالیایی، کاغذ دیواری آلمانی ، کاغذ دیواری فرانسوی و... می باشد.

خانه دکور کیفیت و قیمت محصولات خود را تضمین می کند. 


 

 

کد کالا 31-151
کاغذ دیواری 31-151
کشور سازنده
انگلستان
کمپانی
Graham & Brown
طرح
ساده
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Fabulous
اندازه رول
50 cm * 10 m
کد کالا 31-152
کاغذ دیواری 31-152
کشور سازنده
انگلستان
کمپانی
Graham & Brown
طرح
ساده
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Fabulous
اندازه رول
50 cm * 10 m
کد کالا 31-153
کاغذ دیواری 31-153
کشور سازنده
انگلستان
کمپانی
Graham & Brown
طرح
ساده
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Fabulous
اندازه رول
50 cm * 10 m
کد کالا 31-154
کاغذ دیواری 31-154
کشور سازنده
انگلستان
کمپانی
Graham & Brown
طرح
ساده
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Fabulous
اندازه رول
50 cm * 10 m
کد کالا 31-155
کاغذ دیواری 31-155
کشور سازنده
انگلستان
کمپانی
Graham & Brown
طرح
ساده
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Fabulous
اندازه رول
50 cm * 10 m
کد کالا 31-156
کاغذ دیواری 31-156
کشور سازنده
انگلستان
کمپانی
Graham & Brown
طرح
مدرن , گلدار
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Fabulous
اندازه رول
50 cm * 10 m
کد کالا 31-157
کاغذ دیواری 31-157
کشور سازنده
انگلستان
کمپانی
Graham & Brown
طرح
مدرن , گلدار
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Fabulous
اندازه رول
50 cm * 10 m
کد کالا 31-158
کاغذ دیواری 31-158
کشور سازنده
انگلستان
کمپانی
Graham & Brown
طرح
مدرن , گلدار
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Fabulous
اندازه رول
50 cm * 10 m
کد کالا 31-159
کاغذ دیواری 31-159
کشور سازنده
انگلستان
کمپانی
Graham & Brown
طرح
مدرن , گلدار
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Fabulous
اندازه رول
50 cm * 10 m
کد کالا 31-160
کاغذ دیواری 31-160
کشور سازنده
انگلستان
کمپانی
Graham & Brown
طرح
مدرن , گلدار
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Fabulous
اندازه رول
50 cm * 10 m
کد کالا 31-161
کاغذ دیواری 31-161
کشور سازنده
انگلستان
کمپانی
Graham & Brown
طرح
کلاسیک , داماسک
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Fabulous
اندازه رول
50 cm * 10 m
کد کالا 31-162
کاغذ دیواری 31-162
کشور سازنده
انگلستان
کمپانی
Graham & Brown
طرح
کلاسیک , داماسک
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Fabulous
اندازه رول
50 cm * 10 m
کد کالا 31-163
کاغذ دیواری 31-163
کشور سازنده
انگلستان
کمپانی
Graham & Brown
طرح
کلاسیک , داماسک
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Fabulous
اندازه رول
50 cm * 10 m
کد کالا 31-164
کاغذ دیواری 31-164
کشور سازنده
انگلستان
کمپانی
Graham & Brown
طرح
کلاسیک , داماسک
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Fabulous
اندازه رول
50 cm * 10 m
کد کالا 31-165
کاغذ دیواری 31-165
کشور سازنده
انگلستان
کمپانی
Graham & Brown
طرح
کلاسیک , داماسک
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Fabulous
اندازه رول
50 cm * 10 m
کد کالا 31-166
کاغذ دیواری 31-166
کشور سازنده
انگلستان
کمپانی
Graham & Brown
طرح
کلاسیک , داماسک
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Fabulous
اندازه رول
50 cm * 10 m
کد کالا 31-167
کاغذ دیواری 31-167
کشور سازنده
انگلستان
کمپانی
Graham & Brown
طرح
کلاسیک , داماسک
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Fabulous
اندازه رول
50 cm * 10 m
کد کالا 31-168
کاغذ دیواری 31-168
کشور سازنده
انگلستان
کمپانی
Graham & Brown
طرح
کلاسیک , راه راه
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Fabulous
اندازه رول
50 cm * 10 m
کد کالا 31-169
کاغذ دیواری 31-169
کشور سازنده
انگلستان
کمپانی
Graham & Brown
طرح
مدرن , راه راه
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Fabulous
اندازه رول
50 cm * 10 m
کد کالا 31-170
کاغذ دیواری 31-170
کشور سازنده
انگلستان
کمپانی
Graham & Brown
طرح
مدرن , راه راه
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Fabulous
اندازه رول
50 cm * 10 m
کد کالا 31-171
کاغذ دیواری 31-171
کشور سازنده
انگلستان
کمپانی
Graham & Brown
طرح
مدرن , راه راه
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Fabulous
اندازه رول
50 cm * 10 m
کد کالا 31-174
کاغذ دیواری 31-174
کشور سازنده
انگلستان
کمپانی
Graham & Brown
طرح
مدرن , طرح پروانه
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Fabulous
اندازه رول
50 cm * 10 m
کد کالا 31-175
کاغذ دیواری 31-175
کشور سازنده
انگلستان
کمپانی
Graham & Brown
طرح
مدرن , طرح پروانه
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Fabulous
اندازه رول
50 cm * 10 m
کد کالا 31-295
کاغذ دیواری 31-295
کشور سازنده
انگلستان
کمپانی
Graham & Brown
طرح
مدرن , گلدار
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Fabulous
اندازه رول
50 cm * 10 m

فیلتر

نوسازی همه