کاغذ دیواری

مجموعه عظیم و بی نظیر از انواع کاغذ دیواری های گلدار،کاغذ دیواری های داماسک،کاغذ دیواری سه بعدی ،کاغذ دیواری اتاق کودک،کاغذ دیواری آبرنگی و.....

 شرکت خانه دکور دارای بیش از 10000تنوع طرح و رنگ انواع کاغذ دیواری جزو بزرگترین و کامل ترین مجموعه های فروش و توزیع کاغذ دیواری در کشور می باشد.

کاغذ دیواری این شرکت ساخت کمپانی های معتبر   که شامل کاغذ دیواری های آمریکایی ، کاغذ دیواری ایتالیایی، کاغذ دیواری آلمانی ، کاغذ دیواری فرانسوی و... می باشد.

خانه دکور کیفیت و قیمت محصولات خود را تضمین می کند. 


 

 

کد کالا C6808

کاغذ دیواری پورتا نوا

کد کالا : C6808
کاغذ دیواری C6808
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Zambaiti Parati
طرح
ساده
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Porta Nuova
اندازه رول
50 cm * 10 m
کد کالا C8609

کاغذ دیواری پورتا نوا

کد کالا : C8609
کاغذ دیواری C8609
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Zambaiti Parati
طرح
کلاسیک , طرح دار
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Porta Nuova
اندازه رول
50 cm * 10 m
کد کالا C8610

کاغذ دیواری پورتا نوا

کد کالا : C8610
کاغذ دیواری C8610
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Zambaiti Parati
طرح
ساده
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Porta Nuova
اندازه رول
50 cm * 10 m
کد کالا C8611

کاغذ دیواری پورتا نوا

کد کالا : C8611
کاغذ دیواری C8611
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Zambaiti Parati
طرح
کلاسیک , طرح دار
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Porta Nuova
اندازه رول
50 cm * 10 m
کد کالا C8612

کاغذ دیواری پورتا نوا

کد کالا : C8612
کاغذ دیواری C8612
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Zambaiti Parati
طرح
ساده
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Porta Nuova
اندازه رول
50 cm * 10 m
کد کالا C8615

کاغذ دیواری پورتا نوا

کد کالا : C8615
کاغذ دیواری C8615
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Zambaiti Parati
طرح
ساده
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Porta Nuova
اندازه رول
50 cm * 10 m
کد کالا C8616

کاغذ دیواری پورتا نوا

کد کالا : C8616
کاغذ دیواری C8616
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Zambaiti Parati
طرح
کلاسیک , طرح دار
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Porta Nuova
اندازه رول
50 cm * 10 m
کد کالا C8618

کاغذ دیواری پورتا نوا

کد کالا : C8618
کاغذ دیواری C8618
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Zambaiti Parati
طرح
کلاسیک , طرح دار
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Porta Nuova
اندازه رول
50 cm * 10 m
کد کالا C8619

کاغذ دیواری پورتا نوا

کد کالا : C8619
کاغذ دیواری C8619
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Zambaiti Parati
طرح
ساده
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Porta Nuova
اندازه رول
50 cm * 10 m
کد کالا C8620

کاغذ دیواری پورتا نوا

کد کالا : C8620
کاغذ دیواری C8620
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Zambaiti Parati
طرح
ساده
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Porta Nuova
اندازه رول
50 cm * 10 m
کد کالا C8621

کاغذ دیواری پورتا نوا

کد کالا : C8621
کاغذ دیواری C8621
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Zambaiti Parati
طرح
کلاسیک , طرح دار
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Porta Nuova
اندازه رول
50 cm * 10 m
کد کالا C8624

کاغذ دیواری پورتا نوا

کد کالا : C8624
کاغذ دیواری C8624
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Zambaiti Parati
طرح
کلاسیک , طرح دار
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Porta Nuova
اندازه رول
50 cm * 10 m
کد کالا C8625

کاغذ دیواری پورتا نوا

کد کالا : C8625
کاغذ دیواری C8625
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Zambaiti Parati
طرح
ساده
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Porta Nuova
اندازه رول
50 cm * 10 m
کد کالا C8626

کاغذ دیواری پورتا نوا

کد کالا : C8626
کاغذ دیواری C8626
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Zambaiti Parati
طرح
ساده
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Porta Nuova
اندازه رول
50 cm * 10 m
کد کالا C8627

کاغذ دیواری پورتا نوا

کد کالا : C8627
کاغذ دیواری C8627
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Zambaiti Parati
طرح
کلاسیک , طرح دار
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Porta Nuova
اندازه رول
50 cm * 10 m
کد کالا C8628

کاغذ دیواری پورتا نوا

کد کالا : C8628
کاغذ دیواری C8628
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Zambaiti Parati
طرح
ساده
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Porta Nuova
اندازه رول
50 cm * 10 m
کد کالا C8629

کاغذ دیواری پورتا نوا

کد کالا : C8629
کاغذ دیواری C8629
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Zambaiti Parati
طرح
کلاسیک , طرح دار
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Porta Nuova
اندازه رول
50 cm * 10 m
کد کالا C8630

کاغذ دیواری پورتا نوا

کد کالا : C8630
کاغذ دیواری C8630
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Zambaiti Parati
طرح
ساده
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Porta Nuova
اندازه رول
50 cm * 10 m
کد کالا C8631

کاغذ دیواری پورتا نوا

کد کالا : C8631
کاغذ دیواری C8631
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Zambaiti Parati
طرح
ساده
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Porta Nuova
اندازه رول
50 cm * 10 m
کد کالا C8632

کاغذ دیواری پورتا نوا

کد کالا : C8632
کاغذ دیواری C8632
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Zambaiti Parati
طرح
کلاسیک , طرح دار
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Porta Nuova
اندازه رول
50 cm * 10 m
کد کالا C8633

کاغذ دیواری پورتا نوا

کد کالا : C8633
کاغذ دیواری C8633
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Zambaiti Parati
طرح
ساده
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Porta Nuova
اندازه رول
50 cm * 10 m
کد کالا C8638

کاغذ دیواری پورتا نوا

کد کالا : C8638
کاغذ دیواری C8638
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Zambaiti Parati
طرح
کلاسیک , گلدار
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Porta Nuova
اندازه رول
50 cm * 10 m
کد کالا C8639

کاغذ دیواری پورتا نوا

کد کالا : C8639
کاغذ دیواری C8639
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Zambaiti Parati
طرح
ساده
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Porta Nuova
اندازه رول
50 cm * 10 m
کد کالا C8640

کاغذ دیواری پورتا نوا

کد کالا : C8640
کاغذ دیواری C8640
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Zambaiti Parati
طرح
کلاسیک , گلدار
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Porta Nuova
اندازه رول
50 cm * 10 m

فیلتر

نوسازی همه