کاغذ دیواری

مجموعه عظیم و بی نظیر از انواع کاغذ دیواری های گلدار،کاغذ دیواری های داماسک،کاغذ دیواری سه بعدی ،کاغذ دیواری اتاق کودک،کاغذ دیواری آبرنگی و.....

 شرکت خانه دکور دارای بیش از 10000تنوع طرح و رنگ انواع کاغذ دیواری جزو بزرگترین و کامل ترین مجموعه های فروش و توزیع کاغذ دیواری در کشور می باشد.

کاغذ دیواری این شرکت ساخت کمپانی های معتبر   که شامل کاغذ دیواری های آمریکایی ، کاغذ دیواری ایتالیایی، کاغذ دیواری آلمانی ، کاغذ دیواری فرانسوی و... می باشد.

خانه دکور کیفیت و قیمت محصولات خود را تضمین می کند. 


 

 

کد کالا 3816
کاغذ دیواری 3816
کشور سازنده
چین
کمپانی
Armani
طرح
کلاسیک , طرح دار
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Carmen
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 828001
کاغذ دیواری 828001
کشور سازنده
چین
کمپانی
Armani
طرح
کلاسیک , گلدار
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Carmen
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 828002
کاغذ دیواری 828002
کشور سازنده
چین
کمپانی
Armani
طرح
کلاسیک , گلدار
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Carmen
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 828003
کاغذ دیواری 828003
کشور سازنده
چین
کمپانی
Armani
طرح
کلاسیک , گلدار
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Carmen
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 828005
کاغذ دیواری 828005
کشور سازنده
چین
کمپانی
Armani
طرح
کلاسیک , گلدار
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Carmen
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 828006
کاغذ دیواری 828006
کشور سازنده
چین
کمپانی
Armani
طرح
کلاسیک , گلدار
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Carmen
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 828101
کاغذ دیواری 828101
کشور سازنده
چین
کمپانی
Armani
طرح
کلاسیک , گلدار
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Carmen
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 828301
کاغذ دیواری 828301
کشور سازنده
چین
کمپانی
Armani
طرح
مدرن , گلدار
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Carmen
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 828302
کاغذ دیواری 828302
کشور سازنده
چین
کمپانی
Armani
طرح
مدرن , گلدار
نوع جنس
Paper , Vinyl
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
آلبوم
Carmen
کد کالا 828303
کاغذ دیواری 828303
کشور سازنده
چین
کمپانی
Armani
طرح
مدرن , گلدار
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Carmen
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 828606
کاغذ دیواری 828606
کشور سازنده
چین
کمپانی
Armani
طرح
ساده
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Carmen
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 828608
کاغذ دیواری 828608
کشور سازنده
چین
کمپانی
Armani
طرح
ساده
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Carmen
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 828702
کاغذ دیواری 828702
کشور سازنده
چین
کمپانی
Armani
طرح
ساده
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Carmen
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 828703
کاغذ دیواری 828703
کشور سازنده
چین
کمپانی
Armani
طرح
ساده
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Carmen
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 828705
کاغذ دیواری 828705
کشور سازنده
چین
کمپانی
Armani
طرح
ساده
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Carmen
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 828801
کاغذ دیواری 828801
کشور سازنده
چین
کمپانی
Armani
طرح
راه راه
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Carmen
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 98613
کاغذ دیواری 98613
کشور سازنده
چین
کمپانی
Armani
طرح
کلاسیک , گلدار
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Carmen
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 98622
کاغذ دیواری 98622
کشور سازنده
چین
کمپانی
Armani
طرح
کلاسیک , گلدار
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Carmen
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 98697
کاغذ دیواری 98697
کشور سازنده
چین
کمپانی
Armani
طرح
کلاسیک , طرح دار
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Carmen
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا D3821
کاغذ دیواری D3821
کشور سازنده
چین
کمپانی
Armani
طرح
کلاسیک , طرح دار
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Carmen
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا D3822
کاغذ دیواری D3822
کشور سازنده
چین
کمپانی
Armani
طرح
کلاسیک , طرح دار
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Carmen
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا D3823
کاغذ دیواری D3823
کشور سازنده
چین
کمپانی
Armani
طرح
کلاسیک , طرح دار
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Carmen
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا D3852
کاغذ دیواری D3852
کشور سازنده
چین
کمپانی
Armani
طرح
مدرن , گلدار
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Carmen
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا D3853
کاغذ دیواری D3853
کشور سازنده
چین
کمپانی
Armani
طرح
مدرن , گلدار
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Carmen
اندازه رول
53 cm * 10.05 m

فیلتر

نوسازی همه