کاغذ دیواری

مجموعه عظیم و بی نظیر از انواع کاغذ دیواری های گلدار،کاغذ دیواری های داماسک،کاغذ دیواری سه بعدی ،کاغذ دیواری اتاق کودک،کاغذ دیواری آبرنگی و.....

 شرکت خانه دکور دارای بیش از 10000تنوع طرح و رنگ انواع کاغذ دیواری جزو بزرگترین و کامل ترین مجموعه های فروش و توزیع کاغذ دیواری در کشور می باشد.

کاغذ دیواری این شرکت ساخت کمپانی های معتبر   که شامل کاغذ دیواری های آمریکایی ، کاغذ دیواری ایتالیایی، کاغذ دیواری آلمانی ، کاغذ دیواری فرانسوی و... می باشد.

خانه دکور کیفیت و قیمت محصولات خود را تضمین می کند. 


 

 

کد کالا 602501
کاغذ دیواری 602501
کشور سازنده
چین
کمپانی
Appex
طرح
ساده
نوع جنس
Non-Woven , Heavy Vinyl
آلبوم
Pietro
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا 602701
کاغذ دیواری 602701
کشور سازنده
چین
کمپانی
Appex
طرح
مدرن , طرح کاشی
نوع جنس
Non-Woven , Heavy Vinyl
آلبوم
Pietro
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا 602702
کاغذ دیواری 602702
کشور سازنده
چین
کمپانی
Appex
طرح
مدرن , طرح کاشی
نوع جنس
Non-Woven , Heavy Vinyl
آلبوم
Pietro
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا 607405
کاغذ دیواری 607405
کشور سازنده
چین
کمپانی
Appex
طرح
مدرن , طرح چرم
نوع جنس
Non-Woven , Heavy Vinyl
آلبوم
Pietro
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا 607406
کاغذ دیواری 607406
کشور سازنده
چین
کمپانی
Appex
طرح
مدرن , طرح چرم
نوع جنس
Non-Woven , Heavy Vinyl
آلبوم
Pietro
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا 608101
کاغذ دیواری 608101
کشور سازنده
چین
کمپانی
Appex
طرح
کلاسیک , طرح دار
نوع جنس
Non-Woven , Heavy Vinyl
آلبوم
Pietro
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا 608105
کاغذ دیواری 608105
کشور سازنده
چین
کمپانی
Appex
طرح
کلاسیک , طرح دار
نوع جنس
Non-Woven , Heavy Vinyl
آلبوم
Pietro
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا 608106
کاغذ دیواری 608106
کشور سازنده
چین
کمپانی
Appex
طرح
کلاسیک , طرح دار
نوع جنس
Non-Woven , Heavy Vinyl
آلبوم
Pietro
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا 609101
کاغذ دیواری 609101
کشور سازنده
چین
کمپانی
Appex
طرح
کلاسیک , داماسک
نوع جنس
Non-Woven , Heavy Vinyl
آلبوم
Pietro
اندازه رول
70 cm * 10 m
کد کالا 609103
کاغذ دیواری 609103
کشور سازنده
چین
کمپانی
Appex
طرح
کلاسیک , داماسک
نوع جنس
Non-Woven , Heavy Vinyl
آلبوم
Pietro
اندازه رول
70 cm * 10 m
کد کالا 609104
کاغذ دیواری 609104
کشور سازنده
چین
کمپانی
Appex
طرح
کلاسیک , داماسک
نوع جنس
Non-Woven , Heavy Vinyl
آلبوم
Pietro
اندازه رول
70 cm * 10 m
کد کالا 609105
کاغذ دیواری 609105
کشور سازنده
چین
کمپانی
Appex
طرح
کلاسیک , داماسک
نوع جنس
Non-Woven , Heavy Vinyl
آلبوم
Pietro
اندازه رول
70 cm * 10 m
کد کالا 609106
کاغذ دیواری 609106
کشور سازنده
چین
کمپانی
Appex
طرح
کلاسیک , داماسک
نوع جنس
Non-Woven , Heavy Vinyl
آلبوم
Pietro
اندازه رول
70 cm * 10 m
کد کالا 609201
کاغذ دیواری 609201
کشور سازنده
چین
کمپانی
Appex
طرح
کلاسیک , راه راه
نوع جنس
Non-Woven , Heavy Vinyl
آلبوم
Pietro
اندازه رول
70 cm * 10 m
کد کالا 609203
کاغذ دیواری 609203
کشور سازنده
چین
کمپانی
Appex
طرح
کلاسیک , راه راه
نوع جنس
Non-Woven , Heavy Vinyl
آلبوم
Pietro
اندازه رول
70 cm * 10 m
کد کالا 609204
کاغذ دیواری 609204
کشور سازنده
چین
کمپانی
Appex
طرح
کلاسیک , راه راه
نوع جنس
Non-Woven , Heavy Vinyl
آلبوم
Pietro
اندازه رول
70 cm * 10 m
کد کالا 609205
کاغذ دیواری 609205
کشور سازنده
چین
کمپانی
Appex
طرح
کلاسیک , راه راه
نوع جنس
Non-Woven , Heavy Vinyl
آلبوم
Pietro
اندازه رول
70 cm * 10 m
کد کالا 609206
کاغذ دیواری 609206
کشور سازنده
چین
کمپانی
Appex
طرح
کلاسیک , راه راه
آلبوم
Pietro
نوع جنس
Non-Woven , Heavy Vinyl
اندازه رول
70 cm * 10 m
کد کالا 610001
کاغذ دیواری 610001
کشور سازنده
چین
کمپانی
Appex
طرح
مدرن , طرح دار
نوع جنس
Non-Woven , Heavy Vinyl
آلبوم
Pietro
اندازه رول
70 cm * 10 m
کد کالا 610004
کاغذ دیواری 610004
کشور سازنده
چین
کمپانی
Appex
طرح
مدرن , طرح دار
نوع جنس
Non-Woven , Heavy Vinyl
آلبوم
Pietro
اندازه رول
70 cm * 10 m
کد کالا 610005
کاغذ دیواری 610005
کشور سازنده
چین
کمپانی
Appex
طرح
مدرن , طرح دار
نوع جنس
Non-Woven , Heavy Vinyl
آلبوم
Pietro
اندازه رول
70 cm * 10 m
کد کالا 610102
کاغذ دیواری 610102
کشور سازنده
چین
کمپانی
Appex
طرح
مدرن , طرح دار , اکلیلی
نوع جنس
Non-Woven , Heavy Vinyl
آلبوم
Pietro
اندازه رول
70 cm * 10 m
کد کالا 610104
کاغذ دیواری 610104
کشور سازنده
چین
کمپانی
Appex
طرح
مدرن , طرح دار , اکلیلی
نوع جنس
Non-Woven , Heavy Vinyl
آلبوم
Pietro
اندازه رول
70 cm * 10 m
کد کالا 610105
کاغذ دیواری 610105
کشور سازنده
چین
کمپانی
Appex
طرح
مدرن , طرح دار , اکلیلی
نوع جنس
Non-Woven , Heavy Vinyl
آلبوم
Pietro
اندازه رول
70 cm * 10 m

فیلتر

نوسازی همه