کاغذ دیواری

مجموعه عظیم و بی نظیر از انواع کاغذ دیواری های گلدار،کاغذ دیواری های داماسک،کاغذ دیواری سه بعدی ،کاغذ دیواری اتاق کودک،کاغذ دیواری آبرنگی و.....

 شرکت خانه دکور دارای بیش از 10000تنوع طرح و رنگ انواع کاغذ دیواری جزو بزرگترین و کامل ترین مجموعه های فروش و توزیع کاغذ دیواری در کشور می باشد.

کاغذ دیواری این شرکت ساخت کمپانی های معتبر   که شامل کاغذ دیواری های آمریکایی ، کاغذ دیواری ایتالیایی، کاغذ دیواری آلمانی ، کاغذ دیواری فرانسوی و... می باشد.

خانه دکور کیفیت و قیمت محصولات خود را تضمین می کند. 


 

 

کد کالا 41030
کاغذ دیواری 41030
کشور سازنده
انگلستان
کمپانی
Roster
طرح
مدرن , طرح دار
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Ultra
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا UL410
کاغذ دیواری UL410
کشور سازنده
انگلستان
کمپانی
Roster
طرح
مدرن , گلدار
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Ultra
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا UL41000
کاغذ دیواری UL41000
کشور سازنده
انگلستان
کمپانی
Roster
طرح
طرح دار
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Ultra
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا UL41001
کاغذ دیواری UL41001
کشور سازنده
انگلستان
کمپانی
Roster
طرح
مدرن , راه راه
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Ultra
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا UL41002
کاغذ دیواری UL41002
کشور سازنده
انگلستان
کمپانی
Roster
طرح
مدرن , طرح دار
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Ultra
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا UL41003
کاغذ دیواری UL41003
کشور سازنده
انگلستان
کمپانی
Roster
طرح
مدرن , راه راه
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Ultra
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا UL410037
کاغذ دیواری UL410037
کشور سازنده
انگلستان
کمپانی
Roster
طرح
مدرن , راه راه
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Ultra
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا UL41004
کاغذ دیواری UL41004
کشور سازنده
انگلستان
کمپانی
Roster
طرح
مدرن , طرح دار
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Ultra
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا UL41005
کاغذ دیواری UL41005
کشور سازنده
انگلستان
کمپانی
Roster
طرح
مدرن , راه راه
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Ultra
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا UL41006
کاغذ دیواری UL41006
کشور سازنده
انگلستان
کمپانی
Roster
طرح
مدرن , طرح دار
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Ultra
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا UL41007
کاغذ دیواری UL41007
کشور سازنده
انگلستان
کمپانی
Roster
طرح
مدرن , راه راه
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Ultra
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا UL41008
کاغذ دیواری UL41008
کشور سازنده
انگلستان
کمپانی
Roster
طرح
مدرن , طرح دار
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Ultra
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا UL41009
کاغذ دیواری UL41009
کشور سازنده
انگلستان
کمپانی
Roster
طرح
مدرن , راه راه
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Ultra
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا UL41010
کاغذ دیواری UL41010
کشور سازنده
انگلستان
کمپانی
Roster
طرح
مدرن , طرح دار
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Ultra
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا UL41011
کاغذ دیواری UL41011
کشور سازنده
انگلستان
کمپانی
Roster
طرح
مدرن , راه راه
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Ultra
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا UL41012
کاغذ دیواری UL41012
کشور سازنده
انگلستان
کمپانی
Roster
طرح
مدرن , طرح دار
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Ultra
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا UL41013
کاغذ دیواری UL41013
کشور سازنده
انگلستان
کمپانی
Roster
طرح
مدرن , راه راه
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Ultra
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا UL41014
کاغذ دیواری UL41014
کشور سازنده
انگلستان
کمپانی
Roster
طرح
مدرن , طرح دار
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Ultra
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا UL41015
کاغذ دیواری UL41015
کشور سازنده
انگلستان
کمپانی
Roster
طرح
مدرن , راه راه
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Ultra
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا UL41016
کاغذ دیواری UL41016
کشور سازنده
انگلستان
کمپانی
Roster
طرح
کلاسیک , طرح دار
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Ultra
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا UL41017
کاغذ دیواری UL41017
کشور سازنده
انگلستان
کمپانی
Roster
طرح
کلاسیک , راه راه
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Ultra
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا UL41019
کاغذ دیواری UL41019
کشور سازنده
انگلستان
کمپانی
Roster
طرح
کلاسیک , راه راه
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Ultra
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا UL41023
کاغذ دیواری UL41023
کشور سازنده
انگلستان
کمپانی
Roster
طرح
کلاسیک , راه راه
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Ultra
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا UL41024
کاغذ دیواری UL41024
کشور سازنده
انگلستان
کمپانی
Roster
طرح
کلاسیک , طرح دار
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Ultra
اندازه رول
53 cm * 10 m

فیلتر

نوسازی همه