کاغذ دیواری

مجموعه عظیم و بی نظیر از انواع کاغذ دیواری های گلدار،کاغذ دیواری های داماسک،کاغذ دیواری سه بعدی ،کاغذ دیواری اتاق کودک،کاغذ دیواری آبرنگی و.....

 شرکت خانه دکور دارای بیش از 10000تنوع طرح و رنگ انواع کاغذ دیواری جزو بزرگترین و کامل ترین مجموعه های فروش و توزیع کاغذ دیواری در کشور می باشد.

کاغذ دیواری این شرکت ساخت کمپانی های معتبر   که شامل کاغذ دیواری های آمریکایی ، کاغذ دیواری ایتالیایی، کاغذ دیواری آلمانی ، کاغذ دیواری فرانسوی و... می باشد.

خانه دکور کیفیت و قیمت محصولات خود را تضمین می کند. 


 

 

کد کالا 22543
کاغذ دیواری 22543
کشور سازنده
چین
کمپانی
Appex
طرح
کلاسیک , گلدار , برجسته
نوع جنس
Paper , Heavy Vinyl
آلبوم
Vista
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا 57406
کاغذ دیواری 57406
کشور سازنده
چین
کمپانی
Appex
طرح
کلاسیک , راه راه
نوع جنس
Paper , Heavy Vinyl
آلبوم
Vista
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا 611301
کاغذ دیواری 611301
کشور سازنده
چین
کمپانی
Appex
طرح
مدرن , طرح دار
نوع جنس
Paper , Heavy Vinyl
آلبوم
Vista
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا 611305
کاغذ دیواری 611305
کشور سازنده
چین
کمپانی
Appex
طرح
مدرن , طرح دار
نوع جنس
Paper , Heavy Vinyl
آلبوم
Vista
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا 611501
کاغذ دیواری 611501
کشور سازنده
چین
کمپانی
Appex
طرح
کلاسیک , داماسک , برجسته
نوع جنس
Paper , Heavy Vinyl
آلبوم
Vista
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا 611503
کاغذ دیواری 611503
کشور سازنده
چین
کمپانی
Appex
طرح
کلاسیک , داماسک , برجسته
نوع جنس
Paper , Heavy Vinyl
آلبوم
Vista
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا 63204
کاغذ دیواری 63204
کشور سازنده
چین
کمپانی
Appex
طرح
مدرن , طرح دار
نوع جنس
Paper , Heavy Vinyl
آلبوم
Vista
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا 63206
کاغذ دیواری 63206
کشور سازنده
چین
کمپانی
Appex
طرح
مدرن , طرح دار
نوع جنس
Paper , Heavy Vinyl
آلبوم
Vista
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا 63306
کاغذ دیواری 63306
کشور سازنده
چین
کمپانی
Appex
طرح
مدرن , راه راه
نوع جنس
Paper , Heavy Vinyl
آلبوم
Vista
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا 65204
کاغذ دیواری 65204
کشور سازنده
چین
کمپانی
Appex
طرح
مدرن , طرح دار , برجسته
نوع جنس
Paper , Heavy Vinyl
آلبوم
Vista
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا 65206
کاغذ دیواری 65206
کشور سازنده
چین
کمپانی
Appex
طرح
مدرن , طرح دار , برجسته
نوع جنس
Paper , Heavy Vinyl
آلبوم
Vista
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا 81206
کاغذ دیواری 81206
کشور سازنده
چین
کمپانی
Appex
طرح
مدرن , طرح دار , برجسته
نوع جنس
Paper , Heavy Vinyl
آلبوم
Vista
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا 81209
کاغذ دیواری 81209
کشور سازنده
چین
کمپانی
Appex
طرح
مدرن , طرح دار , برجسته
نوع جنس
Paper , Heavy Vinyl
آلبوم
Vista
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا 81701
کاغذ دیواری 81701
کشور سازنده
چین
کمپانی
Appex
طرح
کلاسیک , طرح دار , برجسته
نوع جنس
Paper , Heavy Vinyl
آلبوم
Vista
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا 81707
کاغذ دیواری 81707
کشور سازنده
چین
کمپانی
Appex
طرح
کلاسیک , طرح دار , برجسته
نوع جنس
Paper , Heavy Vinyl
آلبوم
Vista
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا 81801
کاغذ دیواری 81801
کشور سازنده
چین
کمپانی
Appex
طرح
کلاسیک , داماسک , برجسته
نوع جنس
Paper , Heavy Vinyl
آلبوم
Vista
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا 81807
کاغذ دیواری 81807
کشور سازنده
چین
کمپانی
Appex
طرح
کلاسیک , داماسک , برجسته
نوع جنس
Paper , Heavy Vinyl
آلبوم
Vista
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا 85301
کاغذ دیواری 85301
کشور سازنده
چین
کمپانی
Appex
طرح
کلاسیک , طرح دار , برجسته
نوع جنس
Paper , Heavy Vinyl
آلبوم
Vista
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا 85306
کاغذ دیواری 85306
کشور سازنده
چین
کمپانی
Appex
طرح
کلاسیک , ساده , بافت دار
نوع جنس
Paper , Heavy Vinyl
آلبوم
Vista
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا 85307
کاغذ دیواری 85307
کشور سازنده
چین
کمپانی
Appex
طرح
کلاسیک , طرح دار , برجسته
نوع جنس
Paper , Heavy Vinyl
آلبوم
Vista
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا 85308
کاغذ دیواری 85308
کشور سازنده
چین
کمپانی
Appex
طرح
کلاسیک , طرح دار , برجسته
نوع جنس
Paper , Heavy Vinyl
آلبوم
Vista
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا 87501
کاغذ دیواری 87501
کشور سازنده
چین
کمپانی
Appex
طرح
مدرن , طرح چرم
نوع جنس
Paper , Heavy Vinyl
آلبوم
Vista
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا 87502
کاغذ دیواری 87502
کشور سازنده
چین
کمپانی
Appex
طرح
مدرن , طرح چرم
نوع جنس
Paper , Heavy Vinyl
آلبوم
Vista
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا 88321
کاغذ دیواری 88321
کشور سازنده
چین
کمپانی
Appex
طرح
کلاسیک , ساده , بافت دار
نوع جنس
Paper , Heavy Vinyl
آلبوم
Vista
اندازه رول
53 cm * 10 m

فیلتر

نوسازی همه