کاغذ دیواری

مجموعه عظیم و بی نظیر از انواع کاغذ دیواری های گلدار،کاغذ دیواری های داماسک،کاغذ دیواری سه بعدی ،کاغذ دیواری اتاق کودک،کاغذ دیواری آبرنگی و.....

 شرکت خانه دکور دارای بیش از 10000تنوع طرح و رنگ انواع کاغذ دیواری جزو بزرگترین و کامل ترین مجموعه های فروش و توزیع کاغذ دیواری در کشور می باشد.

کاغذ دیواری این شرکت ساخت کمپانی های معتبر   که شامل کاغذ دیواری های آمریکایی ، کاغذ دیواری ایتالیایی، کاغذ دیواری آلمانی ، کاغذ دیواری فرانسوی و... می باشد.

خانه دکور کیفیت و قیمت محصولات خود را تضمین می کند. 


 

 

کد کالا 724004

کاغذ دیواری جنتل الگانس 2016

کد کالا : 724004
کاغذ دیواری 724004
کشور سازنده
آلمان
کمپانی
Rasch
طرح
ساده
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Gentle Elegance 2016
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 724011

کاغذ دیواری جنتل الگانس 2016

کد کالا : 724011
کاغذ دیواری 724011
کشور سازنده
آلمان
کمپانی
Rasch
طرح
ساده
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Gentle Elegance 2016
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 724028

کاغذ دیواری جنتل الگانس 2016

کد کالا : 724028
کاغذ دیواری 724028
کشور سازنده
آلمان
کمپانی
Rasch
طرح
ساده
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Gentle Elegance 2016
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 724035

کاغذ دیواری جنتل الگانس 2016

کد کالا : 724035
کاغذ دیواری 724035
کشور سازنده
آلمان
کمپانی
Rasch
طرح
ساده
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Gentle Elegance 2016
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 724042

کاغذ دیواری جنتل الگانس 2016

کد کالا : 724042
کاغذ دیواری 724042
کشور سازنده
آلمان
کمپانی
Rasch
طرح
ساده
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Gentle Elegance 2016
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 724066

کاغذ دیواری جنتل الگانس 2016

کد کالا : 724066
کاغذ دیواری 724066
کشور سازنده
آلمان
کمپانی
Rasch
طرح
ساده
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Gentle Elegance 2016
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 724073

کاغذ دیواری جنتل الگانس 2016

کد کالا : 724073
کاغذ دیواری 724073
کشور سازنده
آلمان
کمپانی
Rasch
طرح
ساده
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Gentle Elegance 2016
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 724080

کاغذ دیواری جنتل الگانس 2016

کد کالا : 724080
کاغذ دیواری 724080
کشور سازنده
آلمان
کمپانی
Rasch
طرح
ساده
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Gentle Elegance 2016
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 724097

کاغذ دیواری جنتل الگانس 2016

کد کالا : 724097
کاغذ دیواری 724097
کشور سازنده
آلمان
کمپانی
Rasch
طرح
ساده
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Gentle Elegance 2016
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 724202

کاغذ دیواری جنتل الگانس 2016

کد کالا : 724202
کاغذ دیواری 724202
کشور سازنده
آلمان
کمپانی
Rasch
طرح
ساده
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Gentle Elegance 2016
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 725117

کاغذ دیواری جنتل الگانس 2016

کد کالا : 725117
کاغذ دیواری 725117
کشور سازنده
آلمان
کمپانی
Rasch
طرح
کلاسیک , راه راه
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Gentle Elegance 2016
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 725124

کاغذ دیواری جنتل الگانس 2016

کد کالا : 725124
کاغذ دیواری 725124
کشور سازنده
آلمان
کمپانی
Rasch
طرح
کلاسیک , راه راه
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Gentle Elegance 2016
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 725148

کاغذ دیواری جنتل الگانس 2016

کد کالا : 725148
کاغذ دیواری 725148
کشور سازنده
آلمان
کمپانی
Rasch
طرح
کلاسیک , راه راه
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Gentle Elegance 2016
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 725162

کاغذ دیواری جنتل الگانس 2016

کد کالا : 725162
کاغذ دیواری 725162
کشور سازنده
آلمان
کمپانی
Rasch
طرح
کلاسیک , راه راه
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Gentle Elegance 2016
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 725186

کاغذ دیواری جنتل الگانس 2016

کد کالا : 725186
کاغذ دیواری 725186
کشور سازنده
آلمان
کمپانی
Rasch
طرح
کلاسیک , راه راه
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Gentle Elegance 2016
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 725612

کاغذ دیواری جنتل الگانس 2016

کد کالا : 725612
کاغذ دیواری 725612
کشور سازنده
آلمان
کمپانی
Rasch
طرح
کلاسیک , داماسک
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Gentle Elegance 2016
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 725643

کاغذ دیواری جنتل الگانس 2016

کد کالا : 725643
کاغذ دیواری 725643
کشور سازنده
آلمان
کمپانی
Rasch
طرح
کلاسیک , داماسک
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Gentle Elegance 2016
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 725667

کاغذ دیواری جنتل الگانس 2016

کد کالا : 725667
کاغذ دیواری 725667
کشور سازنده
آلمان
کمپانی
Rasch
طرح
کلاسیک , داماسک
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Gentle Elegance 2016
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 725681

کاغذ دیواری جنتل الگانس 2016

کد کالا : 725681
کاغذ دیواری 725681
کشور سازنده
آلمان
کمپانی
Rasch
طرح
کلاسیک , داماسک
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Gentle Elegance 2016
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 725698

کاغذ دیواری جنتل الگانس 2016

کد کالا : 725698
کاغذ دیواری 725698
کشور سازنده
آلمان
کمپانی
Rasch
طرح
کلاسیک , داماسک
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Gentle Elegance 2016
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 725810

کاغذ دیواری جنتل الگانس 2016

کد کالا : 725810
کاغذ دیواری 725810
کشور سازنده
آلمان
کمپانی
Rasch
طرح
کلاسیک , طرح دار
نوع جنس
Non-Woven , Foam
آلبوم
Gentle Elegance 2016
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 725827

کاغذ دیواری جنتل الگانس 2016

کد کالا : 725827
کاغذ دیواری 725827
کشور سازنده
آلمان
کمپانی
Rasch
طرح
کلاسیک , طرح دار
نوع جنس
Non-Woven , Foam
آلبوم
Gentle Elegance 2016
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 725865

کاغذ دیواری جنتل الگانس 2016

کد کالا : 725865
کاغذ دیواری 725865
کشور سازنده
آلمان
کمپانی
Rasch
طرح
کلاسیک , طرح دار
نوع جنس
Non-Woven , Foam
آلبوم
Gentle Elegance 2016
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 725889

کاغذ دیواری جنتل الگانس 2016

کد کالا : 725889
کاغذ دیواری 725889
کشور سازنده
آلمان
کمپانی
Rasch
طرح
مدرن , طرح دار , اکلیلی
نوع جنس
Non-Woven , Foam
آلبوم
Gentle Elegance 2016
اندازه رول
53 cm * 10.05 m

فیلتر

نوسازی همه