کاغذ دیواری

مجموعه عظیم و بی نظیر از انواع کاغذ دیواری های گلدار،کاغذ دیواری های داماسک،کاغذ دیواری سه بعدی ،کاغذ دیواری اتاق کودک،کاغذ دیواری آبرنگی و.....

 شرکت خانه دکور دارای بیش از 10000تنوع طرح و رنگ انواع کاغذ دیواری جزو بزرگترین و کامل ترین مجموعه های فروش و توزیع کاغذ دیواری در کشور می باشد.

کاغذ دیواری این شرکت ساخت کمپانی های معتبر   که شامل کاغذ دیواری های آمریکایی ، کاغذ دیواری ایتالیایی، کاغذ دیواری آلمانی ، کاغذ دیواری فرانسوی و... می باشد.

خانه دکور کیفیت و قیمت محصولات خود را تضمین می کند. 


 

 

کد کالا 62201
کاغذ دیواری 62201
کشور سازنده
چین
کمپانی
Moda
طرح
طرح دار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
New 3D World
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا 62301
کاغذ دیواری 62301
کشور سازنده
چین
کمپانی
Moda
طرح
طرح دار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
New 3D World
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا 62302
کاغذ دیواری 62302
کشور سازنده
چین
کمپانی
Moda
طرح
طرح دار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
New 3D World
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا 81101
کاغذ دیواری 81101
کشور سازنده
چین
کمپانی
Moda
طرح
طرح دار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
New 3D World
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا AK95713
کاغذ دیواری AK95713
کشور سازنده
چین
کمپانی
Moda
طرح
گلدار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
New 3D World
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا AK95731
کاغذ دیواری AK95731
کشور سازنده
چین
کمپانی
Moda
طرح
راه راه
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
New 3D World
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا C21002
کاغذ دیواری C21002
کشور سازنده
چین
کمپانی
Moda
طرح
طرح دار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
New 3D World
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا C21102
کاغذ دیواری C21102
کشور سازنده
چین
کمپانی
Moda
طرح
گلدار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
New 3D World
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا C22102
کاغذ دیواری C22102
کشور سازنده
چین
کمپانی
Moda
طرح
گلدار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
New 3D World
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا D400110
کاغذ دیواری D400110
کشور سازنده
چین
کمپانی
Moda
طرح
ساده
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
New 3D World
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا D400305
کاغذ دیواری D400305
کشور سازنده
چین
کمپانی
Moda
طرح
ساده
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
New 3D World
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا D400306
کاغذ دیواری D400306
کشور سازنده
چین
کمپانی
Moda
طرح
ساده
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
New 3D World
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا F600202
کاغذ دیواری F600202
کشور سازنده
چین
کمپانی
Moda
طرح
گلدار , اکلیلی
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
New 3D World
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا F600301
کاغذ دیواری F600301
کشور سازنده
چین
کمپانی
Moda
طرح
طرح دار , اکلیلی
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
New 3D World
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا F600305
کاغذ دیواری F600305
کشور سازنده
چین
کمپانی
Moda
طرح
طرح دار , اکلیلی
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
New 3D World
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا K600103
کاغذ دیواری K600103
کشور سازنده
چین
کمپانی
Moda
طرح
طرح دار , اکلیلی
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
New 3D World
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا K682202
کاغذ دیواری K682202
کشور سازنده
چین
کمپانی
Moda
طرح
راه راه
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
New 3D World
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا K682206
کاغذ دیواری K682206
کشور سازنده
چین
کمپانی
Moda
طرح
راه راه
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
New 3D World
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا K685035
کاغذ دیواری K685035
کشور سازنده
چین
کمپانی
Moda
طرح
راه راه
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
New 3D World
اندازه رول
53 cm * 10 m

فیلتر

نوسازی همه