کاغذ دیواری

مجموعه عظیم و بی نظیر از انواع کاغذ دیواری های گلدار،کاغذ دیواری های داماسک،کاغذ دیواری سه بعدی ،کاغذ دیواری اتاق کودک،کاغذ دیواری آبرنگی و.....

 شرکت خانه دکور دارای بیش از 10000تنوع طرح و رنگ انواع کاغذ دیواری جزو بزرگترین و کامل ترین مجموعه های فروش و توزیع کاغذ دیواری در کشور می باشد.

کاغذ دیواری این شرکت ساخت کمپانی های معتبر   که شامل کاغذ دیواری های آمریکایی ، کاغذ دیواری ایتالیایی، کاغذ دیواری آلمانی ، کاغذ دیواری فرانسوی و... می باشد.

خانه دکور کیفیت و قیمت محصولات خود را تضمین می کند. 


 

 

کد کالا M7905
کاغذ دیواری M7905
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Murella
طرح
کلاسیک , طرح دار , برجسته
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Regalis
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا M7906
کاغذ دیواری M7906
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Murella
طرح
کلاسیک , برجسته , راه راه
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Regalis
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا M7907
کاغذ دیواری M7907
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Murella
طرح
کلاسیک , طرح دار , برجسته
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Regalis
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا M7908
کاغذ دیواری M7908
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Murella
طرح
کلاسیک , برجسته , راه راه
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Regalis
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا M7909
کاغذ دیواری M7909
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Murella
طرح
کلاسیک , طرح دار , برجسته
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Regalis
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا M7910
کاغذ دیواری M7910
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Murella
طرح
کلاسیک , برجسته , راه راه
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Regalis
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا M7917
کاغذ دیواری M7917
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Murella
طرح
کلاسیک , گلدار , برجسته
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Regalis
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا M7918
کاغذ دیواری M7918
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Murella
طرح
کلاسیک , طرح دار , برجسته
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Regalis
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا M7919
کاغذ دیواری M7919
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Murella
طرح
کلاسیک , گلدار , برجسته
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Regalis
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا M7920
کاغذ دیواری M7920
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Murella
طرح
کلاسیک , طرح دار , برجسته
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Regalis
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا M7921
کاغذ دیواری M7921
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Murella
طرح
کلاسیک , گلدار , برجسته
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Regalis
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا M7922
کاغذ دیواری M7922
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Murella
طرح
کلاسیک , طرح دار , برجسته
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Regalis
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا M7923
کاغذ دیواری M7923
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Murella
طرح
کلاسیک , گلدار , برجسته
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Regalis
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا M7924
کاغذ دیواری M7924
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Murella
طرح
کلاسیک , طرح دار , برجسته
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Regalis
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا M7929
کاغذ دیواری M7929
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Murella
طرح
کلاسیک , طرح دار , برجسته
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Regalis
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا M7930
کاغذ دیواری M7930
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Murella
طرح
کلاسیک , ساده , بافت دار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Regalis
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا M7931
کاغذ دیواری M7931
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Murella
طرح
کلاسیک , طرح دار , برجسته
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Regalis
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا M7932
کاغذ دیواری M7932
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Murella
طرح
کلاسیک , ساده , بافت دار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Regalis
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا M7933
کاغذ دیواری M7933
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Murella
طرح
کلاسیک , طرح دار , برجسته
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Regalis
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا M7934
کاغذ دیواری M7934
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Murella
طرح
کلاسیک , ساده , بافت دار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Regalis
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا M7935
کاغذ دیواری M7935
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Murella
طرح
کلاسیک , طرح دار , برجسته
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Regalis
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا M7936
کاغذ دیواری M7936
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Murella
طرح
کلاسیک , ساده , بافت دار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Regalis
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا M7937
کاغذ دیواری M7937
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Murella
طرح
کلاسیک , طرح دار , برجسته
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Regalis
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا M7938
کاغذ دیواری M7938
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Murella
طرح
کلاسیک , ساده , بافت دار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Regalis
اندازه رول
53 cm * 10.05 m

فیلتر

نوسازی همه