کاغذ دیواری

مجموعه عظیم و بی نظیر از انواع کاغذ دیواری های گلدار،کاغذ دیواری های داماسک،کاغذ دیواری سه بعدی ،کاغذ دیواری اتاق کودک،کاغذ دیواری آبرنگی و.....

 شرکت خانه دکور دارای بیش از 10000تنوع طرح و رنگ انواع کاغذ دیواری جزو بزرگترین و کامل ترین مجموعه های فروش و توزیع کاغذ دیواری در کشور می باشد.

کاغذ دیواری این شرکت ساخت کمپانی های معتبر   که شامل کاغذ دیواری های آمریکایی ، کاغذ دیواری ایتالیایی، کاغذ دیواری آلمانی ، کاغذ دیواری فرانسوی و... می باشد.

خانه دکور کیفیت و قیمت محصولات خود را تضمین می کند. 


 

 

کد کالا 32-216

کاغذ دیواری سولیس

کد کالا : 32-216
50,000 تومان
کاغذ دیواری 32-216
کشور سازنده
انگلستان
کمپانی
Superfresco
طرح
مدرن , طرح دار
نوع جنس
Non-Woven , Foam
آلبوم
Solace
اندازه رول
52 cm * 10 m
کد کالا 32-217

کاغذ دیواری سولیس

کد کالا : 32-217
50,000 تومان
کاغذ دیواری 32-217
کشور سازنده
انگلستان
کمپانی
Superfresco
طرح
مدرن , طرح دار
نوع جنس
Non-Woven , Foam
آلبوم
Solace
اندازه رول
52 cm * 10 m
کد کالا 32-218

کاغذ دیواری سولیس

کد کالا : 32-218
50,000 تومان
کاغذ دیواری 32-218
کشور سازنده
انگلستان
کمپانی
Superfresco
طرح
مدرن , طرح دار
نوع جنس
Non-Woven , Foam
آلبوم
Solace
اندازه رول
52 cm * 10 m
کد کالا 32-219

کاغذ دیواری سولیس

کد کالا : 32-219
50,000 تومان
کاغذ دیواری 32-219
کشور سازنده
انگلستان
کمپانی
Superfresco
طرح
مدرن , طرح دار
نوع جنس
Non-Woven , Foam
آلبوم
Solace
اندازه رول
52 cm * 10 m
کد کالا 32-220

کاغذ دیواری سولیس

کد کالا : 32-220
50,000 تومان
کاغذ دیواری 32-220
کشور سازنده
انگلستان
کمپانی
Superfresco
طرح
مدرن , طرح چوب
نوع جنس
Non-Woven , Foam
آلبوم
Solace
اندازه رول
52 cm * 10 m
کد کالا 32-221

کاغذ دیواری سولیس

کد کالا : 32-221
50,000 تومان
کاغذ دیواری 32-221
کشور سازنده
انگلستان
کمپانی
Superfresco
طرح
مدرن , طرح چوب
نوع جنس
Non-Woven , Foam
آلبوم
Solace
اندازه رول
52 cm * 10 m
کد کالا 32-222

کاغذ دیواری سولیس

کد کالا : 32-222
50,000 تومان
کاغذ دیواری 32-222
کشور سازنده
انگلستان
کمپانی
Superfresco
طرح
مدرن , طرح چوب
نوع جنس
Non-Woven , Foam
آلبوم
Solace
اندازه رول
52 cm * 10 m
کد کالا 32-223

کاغذ دیواری سولیس

کد کالا : 32-223
50,000 تومان
کاغذ دیواری 32-223
کشور سازنده
انگلستان
کمپانی
Superfresco
طرح
مدرن , طرح چوب
نوع جنس
Non-Woven , Foam
آلبوم
Solace
اندازه رول
52 cm * 10 m
کد کالا 32-224

کاغذ دیواری سولیس

کد کالا : 32-224
50,000 تومان
کاغذ دیواری 32-224
کشور سازنده
انگلستان
کمپانی
Superfresco
طرح
مدرن , طرح چوب
نوع جنس
آلبوم
Solace
اندازه رول
52 cm * 10 m
کد کالا 32-225

کاغذ دیواری سولیس

کد کالا : 32-225
50,000 تومان
کاغذ دیواری 32-225
کشور سازنده
انگلستان
کمپانی
Superfresco
طرح
ساده , بافت دار
نوع جنس
Non-Woven , Foam
آلبوم
Solace
اندازه رول
52 cm * 10 m
کد کالا 32-226

کاغذ دیواری سولیس

کد کالا : 32-226
50,000 تومان
کاغذ دیواری 32-226
کشور سازنده
انگلستان
کمپانی
Superfresco
طرح
ساده , بافت دار
نوع جنس
Non-Woven , Foam
آلبوم
Solace
اندازه رول
52 cm * 10 m
کد کالا 32-227

کاغذ دیواری سولیس

کد کالا : 32-227
50,000 تومان
کاغذ دیواری 32-227
کشور سازنده
انگلستان
کمپانی
Superfresco
طرح
ساده , بافت دار
نوع جنس
Non-Woven , Foam
آلبوم
Solace
اندازه رول
52 cm * 10 m
کد کالا 32-230

کاغذ دیواری سولیس

کد کالا : 32-230
50,000 تومان
کاغذ دیواری 32-230
کشور سازنده
انگلستان
کمپانی
Superfresco
طرح
مدرن , راه راه
نوع جنس
Non-Woven , Foam
آلبوم
Solace
اندازه رول
52 cm * 10 m
کد کالا 32-231

کاغذ دیواری سولیس

کد کالا : 32-231
80,000 تومان
کاغذ دیواری 32-231
کشور سازنده
انگلستان
کمپانی
Superfresco
طرح
مدرن , راه راه
نوع جنس
Non-Woven , Foam
آلبوم
Solace
اندازه رول
52 cm * 10 m
کد کالا 32-232

کاغذ دیواری سولیس

کد کالا : 32-232
50,000 تومان
کاغذ دیواری 32-232
کشور سازنده
انگلستان
کمپانی
Superfresco
طرح
مدرن , راه راه
نوع جنس
Non-Woven , Foam
آلبوم
Solace
اندازه رول
52 cm * 10 m
کد کالا 32-233

کاغذ دیواری سولیس

کد کالا : 32-233
50,000 تومان
کاغذ دیواری 32-233
کشور سازنده
انگلستان
کمپانی
Superfresco
طرح
مدرن , راه راه
نوع جنس
Non-Woven , Foam
آلبوم
Solace
اندازه رول
52 cm * 10 m
کد کالا 32-234

کاغذ دیواری سولیس

کد کالا : 32-234
50,000 تومان
کاغذ دیواری 32-234
کشور سازنده
انگلستان
کمپانی
Superfresco
طرح
مدرن , راه راه
نوع جنس
Non-Woven , Foam
آلبوم
Solace
اندازه رول
52 cm * 10 m
کد کالا 32-235

کاغذ دیواری سولیس

کد کالا : 32-235
50,000 تومان
کاغذ دیواری 32-235
کشور سازنده
انگلستان
کمپانی
Superfresco
طرح
مدرن , طرح دار
نوع جنس
Non-Woven , Foam
آلبوم
Solace
اندازه رول
52 cm * 10 m
کد کالا 32-236

کاغذ دیواری سولیس

کد کالا : 32-236
50,000 تومان
کاغذ دیواری 32-236
کشور سازنده
انگلستان
کمپانی
Superfresco
طرح
مدرن , طرح دار
نوع جنس
Non-Woven , Foam
آلبوم
Solace
اندازه رول
52 cm * 10 m
کد کالا 32-237

کاغذ دیواری سولیس

کد کالا : 32-237
50,000 تومان
کاغذ دیواری 32-237
کشور سازنده
انگلستان
کمپانی
Superfresco
طرح
مدرن , طرح دار
نوع جنس
Non-Woven , Foam
آلبوم
Solace
اندازه رول
52 cm * 10 m
کد کالا 32-238

کاغذ دیواری سولیس

کد کالا : 32-238
50,000 تومان
کاغذ دیواری 32-238
کشور سازنده
انگلستان
کمپانی
Superfresco
طرح
مدرن , طرح دار
نوع جنس
Non-Woven , Foam
آلبوم
Solace
اندازه رول
52 cm * 10 m
کد کالا 32-239

کاغذ دیواری سولیس

کد کالا : 32-239
50,000 تومان
کاغذ دیواری 32-239
کشور سازنده
انگلستان
کمپانی
Superfresco
طرح
مدرن , طرح دار
نوع جنس
Non-Woven , Foam
آلبوم
Solace
اندازه رول
52 cm * 10 m
کد کالا 32-240

کاغذ دیواری سولیس

کد کالا : 32-240
50,000 تومان
کاغذ دیواری 32-240
کشور سازنده
انگلستان
کمپانی
Superfresco
طرح
مدرن , طرح دار
نوع جنس
Non-Woven , Foam
آلبوم
Solace
اندازه رول
52 cm * 10 m
کد کالا 32-241

کاغذ دیواری سولیس

کد کالا : 32-241
50,000 تومان
کاغذ دیواری 32-241
کشور سازنده
انگلستان
کمپانی
Superfresco
طرح
مدرن , طرح دار
نوع جنس
Non-Woven , Foam
آلبوم
Solace
اندازه رول
52 cm * 10 m

فیلتر

نوسازی همه