کاغذ دیواری

مجموعه عظیم و بی نظیر از انواع کاغذ دیواری های گلدار،کاغذ دیواری های داماسک،کاغذ دیواری سه بعدی ،کاغذ دیواری اتاق کودک،کاغذ دیواری آبرنگی و.....

 شرکت خانه دکور دارای بیش از 10000تنوع طرح و رنگ انواع کاغذ دیواری جزو بزرگترین و کامل ترین مجموعه های فروش و توزیع کاغذ دیواری در کشور می باشد.

کاغذ دیواری این شرکت ساخت کمپانی های معتبر   که شامل کاغذ دیواری های آمریکایی ، کاغذ دیواری ایتالیایی، کاغذ دیواری آلمانی ، کاغذ دیواری فرانسوی و... می باشد.

خانه دکور کیفیت و قیمت محصولات خود را تضمین می کند. 


 

 

کد کالا 8101

کاغذ دیواری سرنیس سیما

کد کالا : 8101
کاغذ دیواری 8101
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Zambaiti Parati
طرح
طرح دار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Serenissima
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا 8102

کاغذ دیواری سرنیس سیما

کد کالا : 8102
کاغذ دیواری 8102
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Zambaiti Parati
طرح
طرح دار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Serenissima
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا 8103

کاغذ دیواری سرنیس سیما

کد کالا : 8103
کاغذ دیواری 8103
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Zambaiti Parati
طرح
طرح دار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Serenissima
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا 8104

کاغذ دیواری سرنیس سیما

کد کالا : 8104
کاغذ دیواری 8104
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Zambaiti Parati
طرح
طرح دار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Serenissima
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا 8105

کاغذ دیواری سرنیس سیما

کد کالا : 8105
کاغذ دیواری 8105
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Zambaiti Parati
طرح
طرح دار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Serenissima
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا 8106

کاغذ دیواری سرنیس سیما

کد کالا : 8106
کاغذ دیواری 8106
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Zambaiti Parati
طرح
طرح دار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Serenissima
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا 8107

کاغذ دیواری سرنیس سیما

کد کالا : 8107
کاغذ دیواری 8107
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Zambaiti Parati
طرح
طرح دار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Serenissima
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا 8108

کاغذ دیواری سرنیس سیما

کد کالا : 8108
کاغذ دیواری 8108
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Zambaiti Parati
طرح
طرح دار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Serenissima
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا 8113

کاغذ دیواری سرنیس سیما

کد کالا : 8113
کاغذ دیواری 8113
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Zambaiti Parati
طرح
کلاسیک , گلدار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Serenissima
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا 8114

کاغذ دیواری سرنیس سیما

کد کالا : 8114
کاغذ دیواری 8114
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Zambaiti Parati
طرح
کلاسیک , راه راه
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Serenissima
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا 8115

کاغذ دیواری سرنیس سیما

کد کالا : 8115
کاغذ دیواری 8115
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Zambaiti Parati
طرح
کلاسیک , گلدار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Serenissima
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا 8116

کاغذ دیواری سرنیس سیما

کد کالا : 8116
کاغذ دیواری 8116
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Zambaiti Parati
طرح
کلاسیک , راه راه
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Serenissima
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا 8117

کاغذ دیواری سرنیس سیما

کد کالا : 8117
کاغذ دیواری 8117
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Zambaiti Parati
طرح
کلاسیک , گلدار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Serenissima
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا 8118

کاغذ دیواری سرنیس سیما

کد کالا : 8118
کاغذ دیواری 8118
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Zambaiti Parati
طرح
کلاسیک , راه راه
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Serenissima
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا 8119

کاغذ دیواری سرنیس سیما

کد کالا : 8119
کاغذ دیواری 8119
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Zambaiti Parati
طرح
کلاسیک , گلدار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Serenissima
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا 8120

کاغذ دیواری سرنیس سیما

کد کالا : 8120
کاغذ دیواری 8120
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Zambaiti Parati
طرح
کلاسیک , راه راه
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Serenissima
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا 8121

کاغذ دیواری سرنیس سیما

کد کالا : 8121
کاغذ دیواری 8121
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Zambaiti Parati
طرح
کلاسیک , گلدار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Serenissima
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا 8122

کاغذ دیواری سرنیس سیما

کد کالا : 8122
کاغذ دیواری 8122
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Zambaiti Parati
طرح
کلاسیک , راه راه
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Serenissima
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا 8123

کاغذ دیواری سرنیس سیما

کد کالا : 8123
کاغذ دیواری 8123
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Zambaiti Parati
طرح
کلاسیک , گلدار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Serenissima
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا 8124

کاغذ دیواری سرنیس سیما

کد کالا : 8124
کاغذ دیواری 8124
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Zambaiti Parati
طرح
کلاسیک , راه راه
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Serenissima
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا 8125

کاغذ دیواری سرنیس سیما

کد کالا : 8125
کاغذ دیواری 8125
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Zambaiti Parati
طرح
ساده
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Serenissima
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا 8126

کاغذ دیواری سرنیس سیما

کد کالا : 8126
کاغذ دیواری 8126
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Zambaiti Parati
طرح
گلدار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Serenissima
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا 8127

کاغذ دیواری سرنیس سیما

کد کالا : 8127
کاغذ دیواری 8127
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Zambaiti Parati
طرح
ساده
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Serenissima
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا 8128

کاغذ دیواری سرنیس سیما

کد کالا : 8128
کاغذ دیواری 8128
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Zambaiti Parati
طرح
ساده
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Serenissima
اندازه رول
53 cm * 10 m

فیلتر

نوسازی همه