کاغذ دیواری

مجموعه عظیم و بی نظیر از انواع کاغذ دیواری های گلدار،کاغذ دیواری های داماسک،کاغذ دیواری سه بعدی ،کاغذ دیواری اتاق کودک،کاغذ دیواری آبرنگی و.....

 شرکت خانه دکور دارای بیش از 10000تنوع طرح و رنگ انواع کاغذ دیواری جزو بزرگترین و کامل ترین مجموعه های فروش و توزیع کاغذ دیواری در کشور می باشد.

کاغذ دیواری این شرکت ساخت کمپانی های معتبر   که شامل کاغذ دیواری های آمریکایی ، کاغذ دیواری ایتالیایی، کاغذ دیواری آلمانی ، کاغذ دیواری فرانسوی و... می باشد.

خانه دکور کیفیت و قیمت محصولات خود را تضمین می کند. 


 

 

کد کالا DF30001

کاغذ دیواری داماسک فولیو

کد کالا : DF30001
کاغذ دیواری DF30001
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
Seabrook
طرح
کلاسیک , داماسک
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Damask Folio
اندازه رول
52 cm * 10 m
کد کالا DF30004

کاغذ دیواری داماسک فولیو

کد کالا : DF30004
کاغذ دیواری DF30004
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
Seabrook
طرح
کلاسیک , داماسک
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Damask Folio
اندازه رول
52 cm * 10 m
کد کالا DF30005

کاغذ دیواری داماسک فولیو

کد کالا : DF30005
کاغذ دیواری DF30005
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
Seabrook
طرح
کلاسیک , داماسک
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Damask Folio
اندازه رول
52 cm * 10 m
کد کالا DF30008

کاغذ دیواری داماسک فولیو

کد کالا : DF30008
کاغذ دیواری DF30008
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
Seabrook
طرح
کلاسیک , داماسک
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Damask Folio
اندازه رول
52 cm * 10 m
کد کالا DF30011

کاغذ دیواری داماسک فولیو

کد کالا : DF30011
کاغذ دیواری DF30011
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
Seabrook
طرح
کلاسیک , داماسک
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Damask Folio
اندازه رول
52 cm * 10 m
کد کالا DF30101

کاغذ دیواری داماسک فولیو

کد کالا : DF30101
کاغذ دیواری DF30101
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
Seabrook
طرح
کلاسیک , طرح دار
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Damask Folio
اندازه رول
52 cm * 10 m
کد کالا DF30104

کاغذ دیواری داماسک فولیو

کد کالا : DF30104
کاغذ دیواری DF30104
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
Seabrook
طرح
کلاسیک , طرح دار
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Damask Folio
اندازه رول
52 cm * 10 m
کد کالا DF30105

کاغذ دیواری داماسک فولیو

کد کالا : DF30105
کاغذ دیواری DF30105
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
Seabrook
طرح
کلاسیک , طرح دار
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Damask Folio
اندازه رول
52 cm * 10 m
کد کالا DF30108

کاغذ دیواری داماسک فولیو

کد کالا : DF30108
کاغذ دیواری DF30108
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
Seabrook
طرح
کلاسیک , طرح دار
آلبوم
Damask Folio
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
اندازه رول
52 cm * 10 m
کد کالا DF30111

کاغذ دیواری داماسک فولیو

کد کالا : DF30111
کاغذ دیواری DF30111
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
Seabrook
طرح
کلاسیک , طرح دار
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Damask Folio
اندازه رول
52 cm * 10 m
کد کالا DF30201

کاغذ دیواری داماسک فولیو

کد کالا : DF30201
کاغذ دیواری DF30201
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
Seabrook
طرح
گلدار , آبرنگی
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Damask Folio
اندازه رول
68.58 cm * 8.22 m
کد کالا DF30202

کاغذ دیواری داماسک فولیو

کد کالا : DF30202
کاغذ دیواری DF30202
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
Seabrook
طرح
گلدار , آبرنگی
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Damask Folio
اندازه رول
68.58 cm * 8.22 m
کد کالا DF30204

کاغذ دیواری داماسک فولیو

کد کالا : DF30204
کاغذ دیواری DF30204
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
Seabrook
طرح
گلدار , آبرنگی
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Damask Folio
اندازه رول
68.58 cm * 8.22 m
کد کالا DF30209

کاغذ دیواری داماسک فولیو

کد کالا : DF30209
کاغذ دیواری DF30209
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
Seabrook
طرح
گلدار , آبرنگی
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Damask Folio
اندازه رول
68.58 cm * 8.22 m
کد کالا DF30212

کاغذ دیواری داماسک فولیو

کد کالا : DF30212
کاغذ دیواری DF30212
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
Seabrook
طرح
گلدار , آبرنگی
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Damask Folio
اندازه رول
68.58 cm * 8.22 m
کد کالا DF30301

کاغذ دیواری داماسک فولیو

کد کالا : DF30301
کاغذ دیواری DF30301
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
Seabrook
طرح
طرح دار
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Damask Folio
اندازه رول
52 cm * 10 m
کد کالا DF30302

کاغذ دیواری داماسک فولیو

کد کالا : DF30302
کاغذ دیواری DF30302
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
Seabrook
طرح
طرح دار
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Damask Folio
اندازه رول
52 cm * 10 m
کد کالا DF30304

کاغذ دیواری داماسک فولیو

کد کالا : DF30304
کاغذ دیواری DF30304
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
Seabrook
طرح
طرح دار
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Damask Folio
اندازه رول
52 cm * 10 m
کد کالا DF30309

کاغذ دیواری داماسک فولیو

کد کالا : DF30309
کاغذ دیواری DF30309
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
Seabrook
طرح
طرح دار
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Damask Folio
اندازه رول
52 cm * 10 m
کد کالا DF30312

کاغذ دیواری داماسک فولیو

کد کالا : DF30312
کاغذ دیواری DF30312
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
Seabrook
طرح
طرح دار
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Damask Folio
اندازه رول
52 cm * 10 m
کد کالا DF30403

کاغذ دیواری داماسک فولیو

کد کالا : DF30403
کاغذ دیواری DF30403
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
Seabrook
طرح
کلاسیک , داماسک
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Damask Folio
اندازه رول
68.58 cm * 8.22 m
کد کالا DF30404

کاغذ دیواری داماسک فولیو

کد کالا : DF30404
کاغذ دیواری DF30404
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
Seabrook
طرح
کلاسیک , داماسک
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Damask Folio
اندازه رول
68.58 cm * 8.22 m
کد کالا DF30405

کاغذ دیواری داماسک فولیو

کد کالا : DF30405
کاغذ دیواری DF30405
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
Seabrook
طرح
کلاسیک , داماسک
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Damask Folio
اندازه رول
68.58 cm * 8.22 m
کد کالا DF30408

کاغذ دیواری داماسک فولیو

کد کالا : DF30408
کاغذ دیواری DF30408
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
Seabrook
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Damask Folio
اندازه رول
68.58 cm * 8.22 m

فیلتر

نوسازی همه