کاغذ دیواری

مجموعه عظیم و بی نظیر از انواع کاغذ دیواری های گلدار،کاغذ دیواری های داماسک،کاغذ دیواری سه بعدی ،کاغذ دیواری اتاق کودک،کاغذ دیواری آبرنگی و.....

 شرکت خانه دکور دارای بیش از 10000تنوع طرح و رنگ انواع کاغذ دیواری جزو بزرگترین و کامل ترین مجموعه های فروش و توزیع کاغذ دیواری در کشور می باشد.

کاغذ دیواری این شرکت ساخت کمپانی های معتبر   که شامل کاغذ دیواری های آمریکایی ، کاغذ دیواری ایتالیایی، کاغذ دیواری آلمانی ، کاغذ دیواری فرانسوی و... می باشد.

خانه دکور کیفیت و قیمت محصولات خود را تضمین می کند. 


 

 

کد کالا 2011
کاغذ دیواری 2011
کشور سازنده
چین
کمپانی
Raaika
طرح
مدرن , طرح دار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Raaika II
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 2012
کاغذ دیواری 2012
کشور سازنده
چین
کمپانی
Raaika
طرح
مدرن , طرح دار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Raaika II
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 2013
کاغذ دیواری 2013
کشور سازنده
چین
کمپانی
Raaika
طرح
مدرن , طرح دار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Raaika II
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 2014
کاغذ دیواری 2014
کشور سازنده
چین
کمپانی
Raaika
طرح
مدرن , گلدار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Raaika II
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 2015
کاغذ دیواری 2015
کشور سازنده
چین
کمپانی
Raaika
طرح
مدرن , گلدار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Raaika II
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 2016
کاغذ دیواری 2016
کشور سازنده
چین
کمپانی
Raaika
طرح
مدرن , گلدار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Raaika II
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 2017
کاغذ دیواری 2017
کشور سازنده
چین
کمپانی
Raaika
طرح
مدرن , طرح دار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Raaika II
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 2018
کاغذ دیواری 2018
کشور سازنده
چین
کمپانی
Raaika
طرح
مدرن , طرح دار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Raaika II
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 2019
کاغذ دیواری 2019
کشور سازنده
چین
کمپانی
Raaika
طرح
مدرن , طرح دار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Raaika II
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 2020
کاغذ دیواری 2020
کشور سازنده
چین
کمپانی
Raaika
طرح
مدرن , طرح دار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Raaika II
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 2021
کاغذ دیواری 2021
کشور سازنده
چین
کمپانی
Raaika
طرح
مدرن , طرح دار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Raaika II
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 2022
کاغذ دیواری 2022
کشور سازنده
چین
کمپانی
Raaika
طرح
مدرن , طرح دار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Raaika II
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 2023
کاغذ دیواری 2023
کشور سازنده
چین
کمپانی
Raaika
طرح
مدرن , گلدار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Raaika II
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 2024
کاغذ دیواری 2024
کشور سازنده
چین
کمپانی
Raaika
طرح
مدرن , گلدار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Raaika II
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 2025
کاغذ دیواری 2025
کشور سازنده
چین
کمپانی
Raaika
طرح
مدرن , گلدار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Raaika II
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 2026
کاغذ دیواری 2026
کشور سازنده
چین
کمپانی
Raaika
طرح
مدرن , طرح دار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Raaika II
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 2027
کاغذ دیواری 2027
کشور سازنده
چین
کمپانی
Raaika
طرح
مدرن , طرح دار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Raaika II
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 2028
کاغذ دیواری 2028
کشور سازنده
چین
کمپانی
Raaika
طرح
مدرن , طرح دار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Raaika II
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 2029
کاغذ دیواری 2029
کشور سازنده
چین
کمپانی
Raaika
طرح
مدرن , گلدار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Raaika II
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 2030
کاغذ دیواری 2030
کشور سازنده
چین
کمپانی
Raaika
طرح
مدرن
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Raaika II
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 2031
کاغذ دیواری 2031
کشور سازنده
چین
کمپانی
Raaika
طرح
مدرن , گلدار
نوع جنس
Vinyl
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
آلبوم
Raaika II
کد کالا 4057
کاغذ دیواری 4057
کشور سازنده
چین
کمپانی
Raaika
طرح
مدرن , راه راه
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Raaika II
اندازه رول
53 cm * 10.05 m

فیلتر

نوسازی همه