کاغذ دیواری

مجموعه عظیم و بی نظیر از انواع کاغذ دیواری های گلدار،کاغذ دیواری های داماسک،کاغذ دیواری سه بعدی ،کاغذ دیواری اتاق کودک،کاغذ دیواری آبرنگی و.....

 شرکت خانه دکور دارای بیش از 10000تنوع طرح و رنگ انواع کاغذ دیواری جزو بزرگترین و کامل ترین مجموعه های فروش و توزیع کاغذ دیواری در کشور می باشد.

کاغذ دیواری این شرکت ساخت کمپانی های معتبر   که شامل کاغذ دیواری های آمریکایی ، کاغذ دیواری ایتالیایی، کاغذ دیواری آلمانی ، کاغذ دیواری فرانسوی و... می باشد.

خانه دکور کیفیت و قیمت محصولات خود را تضمین می کند. 


 

 

کد کالا ME101
کاغذ دیواری ME101
کشور سازنده
چین
کمپانی
Roster
طرح
طرح دار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Warren
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا ME102
کاغذ دیواری ME102
کشور سازنده
چین
کمپانی
Roster
طرح
طرح دار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Warren
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا ME103
کاغذ دیواری ME103
کشور سازنده
چین
کمپانی
Roster
طرح
طرح دار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Warren
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا ME104
کاغذ دیواری ME104
کشور سازنده
چین
کمپانی
Roster
طرح
طرح دار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Warren
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا ME105
کاغذ دیواری ME105
کشور سازنده
چین
کمپانی
Roster
طرح
طرح دار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Warren
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا ME106
کاغذ دیواری ME106
کشور سازنده
چین
کمپانی
Roster
طرح
طرح دار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Warren
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا ME108
کاغذ دیواری ME108
کشور سازنده
چین
طرح
طرح دار
کمپانی
Roster
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Warren
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا ME109
کاغذ دیواری ME109
کشور سازنده
چین
کمپانی
Roster
طرح
ساده
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Warren
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا ME201
کاغذ دیواری ME201
کشور سازنده
چین
کمپانی
Roster
طرح
طرح دار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Warren
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا ME202
کاغذ دیواری ME202
کشور سازنده
چین
کمپانی
Roster
طرح
طرح دار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Warren
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا ME203
کاغذ دیواری ME203
کشور سازنده
چین
کمپانی
Roster
طرح
طرح دار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Warren
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا ME204
کاغذ دیواری ME204
کشور سازنده
چین
کمپانی
Roster
طرح
طرح دار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Warren
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا ME206
کاغذ دیواری ME206
کشور سازنده
چین
کمپانی
Roster
طرح
طرح دار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Warren
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا ME207
کاغذ دیواری ME207
کشور سازنده
چین
کمپانی
Roster
طرح
طرح دار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Warren
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا ME211
کاغذ دیواری ME211
کشور سازنده
چین
کمپانی
Roster
طرح
راه راه
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Warren
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا ME212
کاغذ دیواری ME212
کشور سازنده
چین
کمپانی
Roster
طرح
راه راه
نوع جنس
آلبوم
Warren
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا ME213
کاغذ دیواری ME213
کشور سازنده
چین
کمپانی
Roster
طرح
راه راه
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Warren
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا ME214
کاغذ دیواری ME214
کشور سازنده
چین
کمپانی
Roster
طرح
راه راه
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Warren
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا ME215
کاغذ دیواری ME215
کشور سازنده
چین
کمپانی
Roster
طرح
راه راه
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Warren
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا ME216
کاغذ دیواری ME216
کشور سازنده
چین
کمپانی
Roster
طرح
راه راه
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Warren
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا ME217
کاغذ دیواری ME217
کشور سازنده
چین
کمپانی
Roster
طرح
راه راه
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Warren
کد کالا ME221
کاغذ دیواری ME221
کشور سازنده
چین
کمپانی
Roster
طرح
ساده
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Warren
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا ME222
کاغذ دیواری ME222
کشور سازنده
چین
کمپانی
Roster
طرح
ساده
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Warren
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا ME223
کاغذ دیواری ME223
کشور سازنده
چین
کمپانی
Roster
طرح
ساده
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Warren
اندازه رول
53 cm * 10 m

فیلتر

نوسازی همه