کاغذ دیواری

مجموعه عظیم و بی نظیر از انواع کاغذ دیواری های گلدار،کاغذ دیواری های داماسک،کاغذ دیواری سه بعدی ،کاغذ دیواری اتاق کودک،کاغذ دیواری آبرنگی و.....

 شرکت خانه دکور دارای بیش از 10000تنوع طرح و رنگ انواع کاغذ دیواری جزو بزرگترین و کامل ترین مجموعه های فروش و توزیع کاغذ دیواری در کشور می باشد.

کاغذ دیواری این شرکت ساخت کمپانی های معتبر   که شامل کاغذ دیواری های آمریکایی ، کاغذ دیواری ایتالیایی، کاغذ دیواری آلمانی ، کاغذ دیواری فرانسوی و... می باشد.

خانه دکور کیفیت و قیمت محصولات خود را تضمین می کند. 


 

 

کد کالا 692155
کاغذ دیواری 692155
کشور سازنده
چین
کمپانی
Parrot
طرح
کلاسیک , گلدار , اکلیلی
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Parrot
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 692159
کاغذ دیواری 692159
کشور سازنده
چین
کمپانی
Parrot
طرح
کلاسیک , گلدار , اکلیلی
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Parrot
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 692161
کاغذ دیواری 692161
کشور سازنده
چین
کمپانی
Parrot
طرح
کلاسیک , گلدار , اکلیلی
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Parrot
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 692162
کاغذ دیواری 692162
کشور سازنده
چین
کمپانی
Parrot
طرح
کلاسیک , گلدار , اکلیلی
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Parrot
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 692263
کاغذ دیواری 692263
کشور سازنده
چین
کمپانی
Parrot
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Parrot
طرح
کلاسیک , داماسک
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 692269
کاغذ دیواری 692269
کشور سازنده
چین
کمپانی
Parrot
طرح
کلاسیک , داماسک
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Parrot
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 692282
کاغذ دیواری 692282
کشور سازنده
چین
کمپانی
Parrot
طرح
کلاسیک , طرح دار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Parrot
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 692285
کاغذ دیواری 692285
کشور سازنده
چین
کمپانی
Parrot
طرح
کلاسیک , طرح دار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Parrot
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 692310
کاغذ دیواری 692310
کشور سازنده
چین
کمپانی
Parrot
طرح
کلاسیک , داماسک
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Parrot
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 692317
کاغذ دیواری 692317
کشور سازنده
چین
کمپانی
Parrot
طرح
کلاسیک , داماسک
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Parrot
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 692330
کاغذ دیواری 692330
کشور سازنده
چین
کمپانی
Parrot
طرح
کلاسیک , ساده , بافت دار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Parrot
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 692333
کاغذ دیواری 692333
کشور سازنده
چین
کمپانی
Parrot
طرح
کلاسیک , ساده , بافت دار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Parrot
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 692337
کاغذ دیواری 692337
کشور سازنده
چین
کمپانی
Parrot
طرح
کلاسیک , ساده , بافت دار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Parrot
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 692338
کاغذ دیواری 692338
کشور سازنده
چین
کمپانی
Parrot
طرح
کلاسیک , ساده , بافت دار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Parrot
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 692350
کاغذ دیواری 692350
کشور سازنده
چین
کمپانی
Parrot
طرح
کلاسیک , طرح دار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Parrot
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 692353
کاغذ دیواری 692353
کشور سازنده
چین
کمپانی
Parrot
طرح
کلاسیک , طرح دار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Parrot
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 692357
کاغذ دیواری 692357
کشور سازنده
چین
کمپانی
Parrot
طرح
کلاسیک , طرح دار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Parrot
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 692358
کاغذ دیواری 692358
کشور سازنده
چین
کمپانی
Parrot
طرح
کلاسیک , طرح دار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Parrot
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 692360
کاغذ دیواری 692360
کشور سازنده
چین
کمپانی
Parrot
طرح
کلاسیک , ساده , بافت دار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Parrot
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 692381
کاغذ دیواری 692381
کشور سازنده
چین
کمپانی
Parrot
طرح
کلاسیک , گلدار , اکلیلی
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Parrot
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 692383
کاغذ دیواری 692383
کشور سازنده
چین
کمپانی
Parrot
طرح
کلاسیک , گلدار , اکلیلی
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Parrot
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 692391
کاغذ دیواری 692391
کشور سازنده
چین
کمپانی
Parrot
طرح
کلاسیک , ساده , بافت دار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Parrot
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 692392
کاغذ دیواری 692392
کشور سازنده
چین
کمپانی
Parrot
طرح
کلاسیک , ساده , بافت دار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Parrot
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 692393
کاغذ دیواری 692393
کشور سازنده
چین
کمپانی
Parrot
طرح
کلاسیک , ساده , بافت دار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Parrot
اندازه رول
53 cm * 10.05 m

فیلتر

نوسازی همه