کاغذ دیواری

مجموعه عظیم و بی نظیر از انواع کاغذ دیواری های گلدار،کاغذ دیواری های داماسک،کاغذ دیواری سه بعدی ،کاغذ دیواری اتاق کودک،کاغذ دیواری آبرنگی و.....

 شرکت خانه دکور دارای بیش از 10000تنوع طرح و رنگ انواع کاغذ دیواری جزو بزرگترین و کامل ترین مجموعه های فروش و توزیع کاغذ دیواری در کشور می باشد.

کاغذ دیواری این شرکت ساخت کمپانی های معتبر   که شامل کاغذ دیواری های آمریکایی ، کاغذ دیواری ایتالیایی، کاغذ دیواری آلمانی ، کاغذ دیواری فرانسوی و... می باشد.

خانه دکور کیفیت و قیمت محصولات خود را تضمین می کند. 


 

 

کد کالا 71031

کاغذ دیواری فشن اسپیس

کد کالا : 71031
کاغذ دیواری 71031
کشور سازنده
چین
کمپانی
Fashion Space
طرح
مدرن , گلدار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Fashion Space
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 71032

کاغذ دیواری فشن اسپیس

کد کالا : 71032
کاغذ دیواری 71032
کشور سازنده
چین
کمپانی
Fashion Space
طرح
مدرن , طرح دار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Fashion Space
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 71033

کاغذ دیواری فشن اسپیس

کد کالا : 71033
کاغذ دیواری 71033
کشور سازنده
چین
کمپانی
Fashion Space
طرح
مدرن , طرح دار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Fashion Space
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 71037

کاغذ دیواری فشن اسپیس

کد کالا : 71037
کاغذ دیواری 71037
کشور سازنده
چین
کمپانی
Fashion Space
طرح
مدرن , طرح دار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Fashion Space
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 71045

کاغذ دیواری فشن اسپیس

کد کالا : 71045
کاغذ دیواری 71045
کشور سازنده
چین
کمپانی
Fashion Space
طرح
مدرن , راه راه
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Fashion Space
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 71046

کاغذ دیواری فشن اسپیس

کد کالا : 71046
کاغذ دیواری 71046
کشور سازنده
چین
کمپانی
Fashion Space
طرح
مدرن , راه راه
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Fashion Space
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 71048

کاغذ دیواری فشن اسپیس

کد کالا : 71048
کاغذ دیواری 71048
کشور سازنده
چین
کمپانی
Fashion Space
طرح
مدرن , راه راه
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Fashion Space
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 71061

کاغذ دیواری فشن اسپیس

کد کالا : 71061
کاغذ دیواری 71061
کشور سازنده
چین
کمپانی
Fashion Space
طرح
مدرن , گلدار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Fashion Space
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 71063

کاغذ دیواری فشن اسپیس

کد کالا : 71063
کاغذ دیواری 71063
کشور سازنده
چین
کمپانی
Fashion Space
طرح
مدرن , گلدار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Fashion Space
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 71065

کاغذ دیواری فشن اسپیس

کد کالا : 71065
کاغذ دیواری 71065
کشور سازنده
چین
کمپانی
Fashion Space
طرح
مدرن , گلدار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Fashion Space
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 71067

کاغذ دیواری فشن اسپیس

کد کالا : 71067
کاغذ دیواری 71067
کشور سازنده
چین
کمپانی
Fashion Space
طرح
مدرن , گلدار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Fashion Space
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 71603

کاغذ دیواری فشن اسپیس

کد کالا : 71603
کاغذ دیواری 71603
کشور سازنده
چین
کمپانی
Fashion Space
طرح
مدرن , طرح دار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Fashion Space
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 71605

کاغذ دیواری فشن اسپیس

کد کالا : 71605
کاغذ دیواری 71605
کشور سازنده
چین
کمپانی
Fashion Space
طرح
مدرن , طرح دار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Fashion Space
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 71608

کاغذ دیواری فشن اسپیس

کد کالا : 71608
کاغذ دیواری 71608
کشور سازنده
چین
کمپانی
Fashion Space
طرح
مدرن , طرح دار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Fashion Space
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 71801

کاغذ دیواری فشن اسپیس

کد کالا : 71801
کاغذ دیواری 71801
کشور سازنده
چین
کمپانی
Fashion Space
طرح
مدرن
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Fashion Space
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 81011

کاغذ دیواری فشن اسپیس

کد کالا : 81011
کاغذ دیواری 81011
کشور سازنده
چین
کمپانی
Fashion Space
طرح
مدرن , راه راه
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Fashion Space
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 81012

کاغذ دیواری فشن اسپیس

کد کالا : 81012
کاغذ دیواری 81012
کشور سازنده
چین
کمپانی
Fashion Space
طرح
مدرن , راه راه
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Fashion Space
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 81015

کاغذ دیواری فشن اسپیس

کد کالا : 81015
کاغذ دیواری 81015
کشور سازنده
چین
کمپانی
Fashion Space
طرح
مدرن , راه راه
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Fashion Space
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 81021

کاغذ دیواری فشن اسپیس

کد کالا : 81021
کاغذ دیواری 81021
کشور سازنده
چین
کمپانی
Fashion Space
طرح
مدرن , طرح دار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Fashion Space
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 81022

کاغذ دیواری فشن اسپیس

کد کالا : 81022
کاغذ دیواری 81022
کشور سازنده
چین
کمپانی
Fashion Space
طرح
مدرن , طرح دار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Fashion Space
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 81023

کاغذ دیواری فشن اسپیس

کد کالا : 81023
کاغذ دیواری 81023
کشور سازنده
چین
کمپانی
Fashion Space
طرح
مدرن , طرح دار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Fashion Space
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 81027

کاغذ دیواری فشن اسپیس

کد کالا : 81027
کاغذ دیواری 81027
کشور سازنده
چین
کمپانی
Fashion Space
طرح
مدرن , طرح دار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Fashion Space
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 81041

کاغذ دیواری فشن اسپیس

کد کالا : 81041
کاغذ دیواری 81041
کشور سازنده
چین
کمپانی
Fashion Space
طرح
مدرن , گلدار
آلبوم
Fashion Space
نوع جنس
Vinyl
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 81042

کاغذ دیواری فشن اسپیس

کد کالا : 81042
کاغذ دیواری 81042
کشور سازنده
چین
کمپانی
Fashion Space
طرح
مدرن , گلدار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Fashion Space
اندازه رول
53 cm * 10.05 m

فیلتر

نوسازی همه