کاغذ دیواری

مجموعه عظیم و بی نظیر از انواع کاغذ دیواری های گلدار،کاغذ دیواری های داماسک،کاغذ دیواری سه بعدی ،کاغذ دیواری اتاق کودک،کاغذ دیواری آبرنگی و.....

 شرکت خانه دکور دارای بیش از 10000تنوع طرح و رنگ انواع کاغذ دیواری جزو بزرگترین و کامل ترین مجموعه های فروش و توزیع کاغذ دیواری در کشور می باشد.

کاغذ دیواری این شرکت ساخت کمپانی های معتبر   که شامل کاغذ دیواری های آمریکایی ، کاغذ دیواری ایتالیایی، کاغذ دیواری آلمانی ، کاغذ دیواری فرانسوی و... می باشد.

خانه دکور کیفیت و قیمت محصولات خود را تضمین می کند. 


 

 

کد کالا 120201

2 کاغذ دیواری پاتریشیا

کد کالا : 120201
کاغذ دیواری 120201
کشور سازنده
چین
کمپانی
Patricia
طرح
کلاسیک , ساده
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Patricia II
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 120202

2 کاغذ دیواری پاتریشیا

کد کالا : 120202
کاغذ دیواری 120202
کشور سازنده
چین
کمپانی
Patricia
طرح
کلاسیک , ساده
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Patricia II
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 120206

2 کاغذ دیواری پاتریشیا

کد کالا : 120206
کاغذ دیواری 120206
کشور سازنده
چین
کمپانی
Patricia
طرح
کلاسیک , ساده
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Patricia II
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 120211

2 کاغذ دیواری پاتریشیا

کد کالا : 120211
کاغذ دیواری 120211
کشور سازنده
چین
کمپانی
Patricia
طرح
کلاسیک
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Patricia II
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 120520

2 کاغذ دیواری پاتریشیا

کد کالا : 120520
کاغذ دیواری 120520
کشور سازنده
چین
کمپانی
Patricia
طرح
کلاسیک , ساده
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Patricia II
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 120521

2 کاغذ دیواری پاتریشیا

کد کالا : 120521
کاغذ دیواری 120521
کشور سازنده
چین
کمپانی
Patricia
طرح
کلاسیک , ساده
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Patricia II
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 120525

2 کاغذ دیواری پاتریشیا

کد کالا : 120525
کاغذ دیواری 120525
کشور سازنده
چین
کمپانی
Patricia
طرح
کلاسیک , ساده
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Patricia II
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 130103

2 کاغذ دیواری پاتریشیا

کد کالا : 130103
کاغذ دیواری 130103
کشور سازنده
چین
کمپانی
Patricia
طرح
کلاسیک , داماسک
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Patricia II
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 130701

2 کاغذ دیواری پاتریشیا

کد کالا : 130701
کاغذ دیواری 130701
کشور سازنده
چین
کمپانی
Patricia
طرح
کلاسیک , طرح دار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Patricia II
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 130702

2 کاغذ دیواری پاتریشیا

کد کالا : 130702
کاغذ دیواری 130702
کشور سازنده
چین
کمپانی
Patricia
طرح
کلاسیک , طرح دار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Patricia II
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 130703

2 کاغذ دیواری پاتریشیا

کد کالا : 130703
کاغذ دیواری 130703
کشور سازنده
چین
کمپانی
Patricia
طرح
کلاسیک , طرح دار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Patricia II
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 130708

2 کاغذ دیواری پاتریشیا

کد کالا : 130708
کاغذ دیواری 130708
کشور سازنده
چین
کمپانی
Patricia
طرح
کلاسیک , طرح دار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Patricia II
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 130805

2 کاغذ دیواری پاتریشیا

کد کالا : 130805
کاغذ دیواری 130805
کشور سازنده
چین
کمپانی
Patricia
طرح
کلاسیک , داماسک
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Patricia II
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 130810

2 کاغذ دیواری پاتریشیا

کد کالا : 130810
کاغذ دیواری 130810
کشور سازنده
چین
کمپانی
Patricia
طرح
کلاسیک , داماسک
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Patricia II
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 130813

2 کاغذ دیواری پاتریشیا

کد کالا : 130813
کاغذ دیواری 130813
کشور سازنده
چین
کمپانی
Patricia
طرح
کلاسیک , داماسک
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Patricia II
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 150301

2 کاغذ دیواری پاتریشیا

کد کالا : 150301
کاغذ دیواری 150301
کمپانی
Patricia
کشور سازنده
چین
طرح
کلاسیک , ساده
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Patricia II
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 150321

2 کاغذ دیواری پاتریشیا

کد کالا : 150321
کاغذ دیواری 150321
کشور سازنده
چین
کمپانی
Patricia
طرح
کلاسیک , داماسک
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Patricia II
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 150323

2 کاغذ دیواری پاتریشیا

کد کالا : 150323
کاغذ دیواری 150323
کشور سازنده
چین
کمپانی
Patricia
طرح
کلاسیک , داماسک
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Patricia II
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 150707

2 کاغذ دیواری پاتریشیا

کد کالا : 150707
کاغذ دیواری 150707
کشور سازنده
چین
کمپانی
Patricia
طرح
کلاسیک , گلدار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Patricia II
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 160120

2 کاغذ دیواری پاتریشیا

کد کالا : 160120
کاغذ دیواری 160120
کشور سازنده
چین
کمپانی
Patricia
طرح
کلاسیک , گلدار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Patricia II
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 160121

2 کاغذ دیواری پاتریشیا

کد کالا : 160121
کاغذ دیواری 160121
کشور سازنده
چین
کمپانی
Patricia
طرح
کلاسیک , گلدار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Patricia II
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 160125

2 کاغذ دیواری پاتریشیا

کد کالا : 160125
کاغذ دیواری 160125
کشور سازنده
چین
کمپانی
Patricia
طرح
کلاسیک , گلدار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Patricia II
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 160128

2 کاغذ دیواری پاتریشیا

کد کالا : 160128
کاغذ دیواری 160128
کشور سازنده
چین
کمپانی
Patricia
طرح
کلاسیک , گلدار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Patricia II
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 160701

2 کاغذ دیواری پاتریشیا

کد کالا : 160701
کاغذ دیواری 160701
کشور سازنده
چین
کمپانی
Patricia
طرح
کلاسیک , ساده
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Patricia II
اندازه رول
53 cm * 10.05 m

فیلتر

نوسازی همه