کاغذ دیواری

مجموعه عظیم و بی نظیر از انواع کاغذ دیواری های گلدار،کاغذ دیواری های داماسک،کاغذ دیواری سه بعدی ،کاغذ دیواری اتاق کودک،کاغذ دیواری آبرنگی و.....

 شرکت خانه دکور دارای بیش از 10000تنوع طرح و رنگ انواع کاغذ دیواری جزو بزرگترین و کامل ترین مجموعه های فروش و توزیع کاغذ دیواری در کشور می باشد.

کاغذ دیواری این شرکت ساخت کمپانی های معتبر   که شامل کاغذ دیواری های آمریکایی ، کاغذ دیواری ایتالیایی، کاغذ دیواری آلمانی ، کاغذ دیواری فرانسوی و... می باشد.

خانه دکور کیفیت و قیمت محصولات خود را تضمین می کند. 


 

 

کد کالا 820017
کاغذ دیواری 820017
کشور سازنده
چین
کمپانی
Omega
طرح
کلاسیک , طرح دار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Omega
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 820019
کاغذ دیواری 820019
کشور سازنده
چین
کمپانی
Omega
طرح
کلاسیک , طرح دار , اکلیلی
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Omega
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 820061
کاغذ دیواری 820061
کشور سازنده
چین
کمپانی
Omega
طرح
کلاسیک , گلدار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Omega
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 820062
کاغذ دیواری 820062
کشور سازنده
چین
کمپانی
Omega
طرح
کلاسیک , گلدار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Omega
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 820065
کاغذ دیواری 820065
کشور سازنده
چین
کمپانی
Omega
طرح
کلاسیک , گلدار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Omega
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 820071
کاغذ دیواری 820071
کشور سازنده
چین
کمپانی
Omega
طرح
کلاسیک , راه راه , اکلیلی
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Omega
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 820072
کاغذ دیواری 820072
کشور سازنده
چین
کمپانی
Omega
طرح
کلاسیک , راه راه , اکلیلی
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Omega
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 820073
کاغذ دیواری 820073
کشور سازنده
چین
کمپانی
Omega
طرح
کلاسیک , راه راه , اکلیلی
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Omega
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 820076
کاغذ دیواری 820076
کشور سازنده
چین
کمپانی
Omega
طرح
کلاسیک , راه راه , اکلیلی
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Omega
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 820077
کاغذ دیواری 820077
کشور سازنده
چین
کمپانی
Omega
طرح
کلاسیک , راه راه , اکلیلی
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Omega
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 830103
کاغذ دیواری 830103
کشور سازنده
چین
کمپانی
Omega
طرح
کلاسیک , ساده
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Omega
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 830106
کاغذ دیواری 830106
کشور سازنده
چین
کمپانی
Omega
طرح
کلاسیک , ساده
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Omega
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 830107
کاغذ دیواری 830107
کشور سازنده
چین
کمپانی
Omega
طرح
کلاسیک , ساده
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Omega
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 830201
کاغذ دیواری 830201
کشور سازنده
چین
کمپانی
Omega
طرح
کلاسیک , راه راه
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Omega
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 830202
کاغذ دیواری 830202
کشور سازنده
چین
کمپانی
Omega
طرح
کلاسیک , راه راه
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Omega
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 830203
کاغذ دیواری 830203
کشور سازنده
چین
کمپانی
Omega
طرح
کلاسیک , راه راه
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Omega
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 830205
کاغذ دیواری 830205
کشور سازنده
چین
کمپانی
Omega
طرح
کلاسیک , راه راه , اکلیلی
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Omega
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 830801
کاغذ دیواری 830801
کشور سازنده
چین
کمپانی
Omega
طرح
کلاسیک , گلدار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Omega
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 830802
کاغذ دیواری 830802
کشور سازنده
چین
کمپانی
Omega
طرح
کلاسیک , گلدار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Omega
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 830803
کاغذ دیواری 830803
کشور سازنده
چین
کمپانی
Omega
طرح
کلاسیک , گلدار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Omega
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 830805
کاغذ دیواری 830805
کشور سازنده
چین
کمپانی
Omega
طرح
کلاسیک , گلدار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Omega
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 850001
کاغذ دیواری 850001
کشور سازنده
چین
کمپانی
Omega
طرح
کلاسیک , ساده , اکلیلی
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Omega
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 850002
کاغذ دیواری 850002
کشور سازنده
چین
کمپانی
Omega
طرح
کلاسیک , ساده , اکلیلی
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Omega
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 850003
کاغذ دیواری 850003
کشور سازنده
چین
طرح
کلاسیک , ساده , اکلیلی
کمپانی
Omega
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Omega
اندازه رول
53 cm * 10.05 m

فیلتر

نوسازی همه