کاغذ دیواری

مجموعه عظیم و بی نظیر از انواع کاغذ دیواری های گلدار،کاغذ دیواری های داماسک،کاغذ دیواری سه بعدی ،کاغذ دیواری اتاق کودک،کاغذ دیواری آبرنگی و.....

 شرکت خانه دکور دارای بیش از 10000تنوع طرح و رنگ انواع کاغذ دیواری جزو بزرگترین و کامل ترین مجموعه های فروش و توزیع کاغذ دیواری در کشور می باشد.

کاغذ دیواری این شرکت ساخت کمپانی های معتبر   که شامل کاغذ دیواری های آمریکایی ، کاغذ دیواری ایتالیایی، کاغذ دیواری آلمانی ، کاغذ دیواری فرانسوی و... می باشد.

خانه دکور کیفیت و قیمت محصولات خود را تضمین می کند. 


 

 

کد کالا 11011
کاغذ دیواری 11011
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
طرح
کودک
نوع جنس
وینیل , Vinyl
کشور سازنده
چین
کمپانی
W & P
آلبوم
birth
کد کالا 11011B
کاغذ دیواری 11011B
اندازه رول
15 cm * 4.57 m
طرح
کودک
نوع جنس
وینیل , Vinyl
کشور سازنده
چین
کمپانی
W & P
آلبوم
birth
کد کالا 11012
کاغذ دیواری 11012
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
طرح
کودک
نوع جنس
وینیل , Vinyl
کشور سازنده
چین
کمپانی
W & P
آلبوم
birth
کد کالا 11013
کاغذ دیواری 11013
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
طرح
کودک
نوع جنس
وینیل , Vinyl
کشور سازنده
چین
کمپانی
W & P
آلبوم
birth
کد کالا 11014
کاغذ دیواری 11014
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
طرح
کودک
نوع جنس
وینیل , Paper
کشور سازنده
چین
کمپانی
W & P
آلبوم
birth
کد کالا 11014B
کاغذ دیواری 11014B
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
طرح
کودک
نوع جنس
وینیل , Vinyl
کشور سازنده
چین
کمپانی
W & P
آلبوم
birth
کد کالا 11015
کاغذ دیواری 11015
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
طرح
کودک
نوع جنس
وینیل , Vinyl
کشور سازنده
چین
کمپانی
W & P
آلبوم
birth
کد کالا 11015B
کاغذ دیواری 11015B
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
طرح
کودک
نوع جنس
وینیل , Vinyl
کشور سازنده
چین
کمپانی
W & P
آلبوم
birth
کد کالا 11016
کاغذ دیواری 11016
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
طرح
کودک
نوع جنس
وینیل , Vinyl
کشور سازنده
چین
کمپانی
W & P
آلبوم
birth
کد کالا 11016B
کاغذ دیواری 11016B
اندازه رول
13 cm * 5 m
طرح
کودک
نوع جنس
وینیل , Vinyl
کشور سازنده
چین
کمپانی
W & P
آلبوم
birth
کد کالا 11017
کاغذ دیواری 11017
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
طرح
کودک
نوع جنس
وینیل , Vinyl
کمپانی
W & P
آلبوم
birth
کشور سازنده
چین
کد کالا 11017B
کاغذ دیواری 11017B
اندازه رول
25 cm * 5 m
طرح
کودک
نوع جنس
وینیل , Vinyl
کشور سازنده
چین
کمپانی
W & P
آلبوم
birth
کد کالا 11018
کاغذ دیواری 11018
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
طرح
کودک
نوع جنس
وینیل , Vinyl
کشور سازنده
چین
کمپانی
W & P
آلبوم
birth
کد کالا 11018B
کاغذ دیواری 11018B
اندازه رول
25 cm * 5 m
طرح
کودک
کشور سازنده
چین
کمپانی
W & P
آلبوم
birth
نوع جنس
وینیل , Vinyl
کد کالا 11019
کاغذ دیواری 11019
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
نوع جنس
وینیل , Vinyl
کشور سازنده
چین
کمپانی
W & P
آلبوم
birth
طرح
کودک
کد کالا 11019B
کاغذ دیواری 11019B
اندازه رول
25 cm * 5 m
طرح
کودک
نوع جنس
وینیل , Vinyl
کشور سازنده
چین
کمپانی
W & P
آلبوم
birth
کد کالا 11020
کاغذ دیواری 11020
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
طرح
کودک
نوع جنس
وینیل , Vinyl
کشور سازنده
چین
آلبوم
birth
کمپانی
W & P
کد کالا 11020B
کاغذ دیواری 11020B
اندازه رول
25 cm * 5 m
نوع جنس
وینیل , Vinyl
کشور سازنده
چین
کمپانی
W & P
آلبوم
birth
طرح
کودک
کد کالا 11021
کاغذ دیواری 11021
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
طرح
کودک
نوع جنس
وینیل , Vinyl
کمپانی
W & P
آلبوم
birth
کشور سازنده
چین
کد کالا 11021B
کاغذ دیواری 11021B
اندازه رول
25 cm * 5 m
طرح
کودک
کمپانی
W & P
آلبوم
birth
نوع جنس
وینیل , Vinyl
کشور سازنده
چین
کد کالا 11022
کاغذ دیواری 11022
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
طرح
کودک
نوع جنس
وینیل , Vinyl
کشور سازنده
چین
کمپانی
W & P
آلبوم
birth
کد کالا 11022B
کاغذ دیواری 11022B
اندازه رول
25 cm * 5 m
طرح
کودک
نوع جنس
وینیل , Vinyl
کشور سازنده
چین
کمپانی
W & P
آلبوم
birth
کد کالا 11023
کاغذ دیواری 11023
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
طرح
کودک
نوع جنس
وینیل , Vinyl
کشور سازنده
چین
آلبوم
birth
کمپانی
W & P
کد کالا 11023B
کاغذ دیواری 11023B
اندازه رول
25 cm * 5 m
طرح
کودک
نوع جنس
وینیل , Vinyl
کشور سازنده
چین
کمپانی
W & P
آلبوم
birth

فیلتر