کاغذ دیواری

مجموعه عظیم و بی نظیر از انواع کاغذ دیواری های گلدار،کاغذ دیواری های داماسک،کاغذ دیواری سه بعدی ،کاغذ دیواری اتاق کودک،کاغذ دیواری آبرنگی و.....

 شرکت خانه دکور دارای بیش از 10000تنوع طرح و رنگ انواع کاغذ دیواری جزو بزرگترین و کامل ترین مجموعه های فروش و توزیع کاغذ دیواری در کشور می باشد.

کاغذ دیواری این شرکت ساخت کمپانی های معتبر   که شامل کاغذ دیواری های آمریکایی ، کاغذ دیواری ایتالیایی، کاغذ دیواری آلمانی ، کاغذ دیواری فرانسوی و... می باشد.

خانه دکور کیفیت و قیمت محصولات خود را تضمین می کند. 


 

 

کد کالا BN4348

کاغذ دیواری بروکلین هایتس

کد کالا : BN4348
کاغذ دیواری BN4348
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
York
طرح
ساده
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Brooklyn Heights
اندازه رول
68.58 cm * 8.22 m
کد کالا BN4351

کاغذ دیواری بروکلین هایتس

کد کالا : BN4351
کاغذ دیواری BN4351
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
York
طرح
ساده
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Brooklyn Heights
اندازه رول
68.58 cm * 8.22 m
کد کالا BN4357

کاغذ دیواری بروکلین هایتس

کد کالا : BN4357
کاغذ دیواری BN4357
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
York
طرح
کلاسیک , داماسک
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Brooklyn Heights
اندازه رول
68.58 cm * 8.22 m
کد کالا BN4360

کاغذ دیواری بروکلین هایتس

کد کالا : BN4360
کاغذ دیواری BN4360
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
York
طرح
کلاسیک , داماسک
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Brooklyn Heights
اندازه رول
68.58 cm * 8.22 m
کد کالا CW9228

کاغذ دیواری نچرال رادیانس

کد کالا : CW9228
کاغذ دیواری CW9228
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
York
طرح
کلاسیک , طرح دار
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Natural Radiance
اندازه رول
68.58 cm * 8.22 m
کد کالا CW9229

کاغذ دیواری نچرال رادیانس

کد کالا : CW9229
کاغذ دیواری CW9229
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
York
طرح
کلاسیک , طرح دار
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Natural Radiance
اندازه رول
68.58 cm * 8.22 m
کد کالا CW9239

کاغذ دیواری نچرال رادیانس

کد کالا : CW9239
کاغذ دیواری CW9239
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
York
طرح
کلاسیک , طرح دار
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Natural Radiance
اندازه رول
68.58 cm * 8.22 m
کد کالا CW9240

کاغذ دیواری نچرال رادیانس

کد کالا : CW9240
کاغذ دیواری CW9240
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
York
طرح
کلاسیک , طرح دار
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Natural Radiance
اندازه رول
68.58 cm * 8.22 m
کد کالا CW9241

کاغذ دیواری نچرال رادیانس

کد کالا : CW9241
کاغذ دیواری CW9241
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
York
طرح
کلاسیک , طرح دار
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Natural Radiance
اندازه رول
68.58 cm * 8.22 m
کد کالا CW9242

کاغذ دیواری نچرال رادیانس

کد کالا : CW9242
کاغذ دیواری CW9242
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
York
طرح
کلاسیک , طرح دار
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Natural Radiance
اندازه رول
68.58 cm * 8.22 m
کد کالا CW9245

کاغذ دیواری نچرال رادیانس

کد کالا : CW9245
کاغذ دیواری CW9245
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
York
طرح
کلاسیک , طرح دار
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Natural Radiance
اندازه رول
68.58 cm * 8.22 m
کد کالا CW9246

کاغذ دیواری نچرال رادیانس

کد کالا : CW9246
کاغذ دیواری CW9246
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
York
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
طرح
کلاسیک , طرح دار
آلبوم
Natural Radiance
اندازه رول
68.58 cm * 8.22 m
کد کالا CW9247

کاغذ دیواری نچرال رادیانس

کد کالا : CW9247
کاغذ دیواری CW9247
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
York
طرح
کلاسیک , طرح دار
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Natural Radiance
اندازه رول
68.58 cm * 8.22 m
کد کالا CW9248

کاغذ دیواری نچرال رادیانس

کد کالا : CW9248
کاغذ دیواری CW9248
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
York
طرح
کلاسیک , طرح دار
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Natural Radiance
اندازه رول
68.58 cm * 8.22 m
کد کالا CW9249

کاغذ دیواری نچرال رادیانس

کد کالا : CW9249
کاغذ دیواری CW9249
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
York
طرح
کلاسیک , طرح دار
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Natural Radiance
اندازه رول
68.58 cm * 8.22 m
کد کالا CW9258

کاغذ دیواری نچرال رادیانس

کد کالا : CW9258
کاغذ دیواری CW9258
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
York
طرح
کلاسیک , راه راه
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Natural Radiance
اندازه رول
68.58 cm * 8.22 m
کد کالا CW9259

کاغذ دیواری نچرال رادیانس

کد کالا : CW9259
کاغذ دیواری CW9259
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
York
طرح
کلاسیک , راه راه
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Natural Radiance
اندازه رول
کد کالا CW9260

کاغذ دیواری نچرال رادیانس

کد کالا : CW9260
کاغذ دیواری CW9260
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
York
طرح
کلاسیک , راه راه
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Natural Radiance
اندازه رول
68.58 cm * 8.22 m
کد کالا CW9261

کاغذ دیواری نچرال رادیانس

کد کالا : CW9261
کاغذ دیواری CW9261
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
York
طرح
کلاسیک , راه راه
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Natural Radiance
اندازه رول
68.58 cm * 8.22 m
کد کالا CW9270

کاغذ دیواری نچرال رادیانس

کد کالا : CW9270
کاغذ دیواری CW9270
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
York
طرح
کلاسیک , گلدار
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Natural Radiance
اندازه رول
68.58 cm * 8.22 m
کد کالا CW9271

کاغذ دیواری نچرال رادیانس

کد کالا : CW9271
کاغذ دیواری CW9271
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
York
طرح
کلاسیک , گلدار
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Natural Radiance
اندازه رول
68.58 cm * 8.22 m
کد کالا CW9272

کاغذ دیواری نچرال رادیانس

کد کالا : CW9272
کاغذ دیواری CW9272
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
York
طرح
کلاسیک , گلدار
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Natural Radiance
اندازه رول
68.58 cm * 8.22 m
کد کالا CW9273

کاغذ دیواری نچرال رادیانس

کد کالا : CW9273
کاغذ دیواری CW9273
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
York
طرح
کلاسیک , گلدار
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Natural Radiance
اندازه رول
68.58 cm * 8.22 m
کد کالا CW9276

کاغذ دیواری نچرال رادیانس

کد کالا : CW9276
کاغذ دیواری CW9276
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
York
طرح
کلاسیک , طرح دار
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Natural Radiance
اندازه رول
68.58 cm * 8.22 m

فیلتر