کاغذ دیواری

مجموعه عظیم و بی نظیر از انواع کاغذ دیواری های گلدار،کاغذ دیواری های داماسک،کاغذ دیواری سه بعدی ،کاغذ دیواری اتاق کودک،کاغذ دیواری آبرنگی و.....

 شرکت خانه دکور دارای بیش از 10000تنوع طرح و رنگ انواع کاغذ دیواری جزو بزرگترین و کامل ترین مجموعه های فروش و توزیع کاغذ دیواری در کشور می باشد.

کاغذ دیواری این شرکت ساخت کمپانی های معتبر   که شامل کاغذ دیواری های آمریکایی ، کاغذ دیواری ایتالیایی، کاغذ دیواری آلمانی ، کاغذ دیواری فرانسوی و... می باشد.

خانه دکور کیفیت و قیمت محصولات خود را تضمین می کند. 


 

 

کد کالا 21002
کاغذ دیواری 21002
کشور سازنده
چین
کمپانی
Arte
طرح
ساده
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Sarina
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 21004
کاغذ دیواری 21004
کشور سازنده
چین
کمپانی
Arte
طرح
ساده
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Sarina
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 21006
کاغذ دیواری 21006
کشور سازنده
چین
کمپانی
Arte
طرح
ساده
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Sarina
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 21007
کاغذ دیواری 21007
کشور سازنده
چین
کمپانی
Arte
طرح
ساده
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Sarina
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 21009
کاغذ دیواری 21009
کشور سازنده
چین
کمپانی
Arte
طرح
ساده
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Sarina
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 81001
کاغذ دیواری 81001
کشور سازنده
چین
کمپانی
Arte
طرح
راه راه
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Sarina
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 81002
کاغذ دیواری 81002
کشور سازنده
چین
کمپانی
Arte
طرح
راه راه
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Sarina
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 81003
کاغذ دیواری 81003
کشور سازنده
چین
کمپانی
Arte
طرح
راه راه
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Sarina
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 81004
کاغذ دیواری 81004
کشور سازنده
چین
کمپانی
Arte
طرح
راه راه
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Sarina
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 81015
کاغذ دیواری 81015
کشور سازنده
چین
کمپانی
Arte
طرح
راه راه
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Sarina
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا EL7801
کاغذ دیواری EL7801
کشور سازنده
چین
کمپانی
Arte
طرح
گلدار , اکلیلی
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Sarina
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا EL7802
کاغذ دیواری EL7802
کشور سازنده
چین
کمپانی
Arte
طرح
گلدار , اکلیلی
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Sarina
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا EL7803
کاغذ دیواری EL7803
کشور سازنده
چین
کمپانی
Arte
طرح
گلدار , اکلیلی
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Sarina
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا EL7901
کاغذ دیواری EL7901
کشور سازنده
چین
کمپانی
Arte
طرح
گلدار , اکلیلی
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Sarina
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا EL7902
کاغذ دیواری EL7902
کشور سازنده
چین
کمپانی
Arte
طرح
گلدار , اکلیلی
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Sarina
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا EL7903
کاغذ دیواری EL7903
کشور سازنده
چین
کمپانی
Arte
طرح
گلدار , اکلیلی
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Sarina
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا EL7904
کاغذ دیواری EL7904
کشور سازنده
چین
کمپانی
Arte
طرح
گلدار , اکلیلی
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Sarina
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا EL7905
کاغذ دیواری EL7905
کشور سازنده
چین
کمپانی
Arte
طرح
گلدار , اکلیلی
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Sarina
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا EL7906
کاغذ دیواری EL7906
کشور سازنده
چین
کمپانی
Arte
طرح
گلدار , اکلیلی
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Sarina
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا EL8101
کاغذ دیواری EL8101
کشور سازنده
چین
کمپانی
Arte
طرح
مدرن , سه بعدی
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Sarina
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا EL8102
کاغذ دیواری EL8102
کشور سازنده
چین
کمپانی
Arte
طرح
مدرن , سه بعدی
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Sarina
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا EL8103
کاغذ دیواری EL8103
کشور سازنده
چین
کمپانی
Arte
طرح
مدرن , سه بعدی
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Sarina
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا EL8104
کاغذ دیواری EL8104
کشور سازنده
چین
کمپانی
Arte
طرح
مدرن , سه بعدی
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Sarina
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا EL8105
کاغذ دیواری EL8105
کشور سازنده
چین
کمپانی
Arte
طرح
مدرن , سه بعدی
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Sarina
اندازه رول
53 cm * 10.05 m

فیلتر