کاغذ دیواری DAMASK FOLIO

هر چیز قدیمی در دنیای طراحی، دوباره جدید شده و مورد استفاده قرار می گیرد. کاتالوگ کاغذ دیواری Damask Folio،  یک مرجع بی انتها و پایان ناپذیر برای دکوراسیون های کلاسیک و سنتی است. همچنین این کاتالوگ با بهره گیری از قابلیت های نوین معاصر به اندازه ای شجاعانه است که بتواند ترکیبی چشم نواز از سبک کلاسیک و مدرن را ارائه دهد. طراحان خردمند می دانند که الگو و فرم زیبای گل های داماسک (Damask) وجود دارند تا منحنی های نفیس، جزییات تزیینی و لطافت و سادگی کار با انواع مختلف سبک ها و فضاها را امکان پذیر کنند. غنا و ارزشمندی الگوهای کلاسیک کاتالوگ کاغذ دیواری Damask Folio  توسط تکنیک های چاپی پیشرفته معاصر، با استفاده ار فلزات براق، جوهرهای صدفی و رنگین کمانی و همچنین تکنیک هایی که تداعی کننده حس لامسه می باشند، افزایش یافته است. به لحاظ تاریخی، الگوی گل های داماسک نشانه ای از ثروت و اعتبار اجتماعی بوده است؛ و امروزه نیز استفاده از طرح های داماسک، براحتی می توانند القا کننده سلیقه عالی و پرشکوه باشند.


کد کالا DF30001

کاغذ دیواری داماسک فولیو

کد کالا : DF30001
کاغذ دیواری DAMASK FOLIO DF30001
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
Seabrook
طرح
کلاسیک , داماسک
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Damask Folio
اندازه رول
52 cm * 10 m
کد کالا DF30004

کاغذ دیواری داماسک فولیو

کد کالا : DF30004
کاغذ دیواری DAMASK FOLIO DF30004
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
Seabrook
طرح
کلاسیک , داماسک
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Damask Folio
اندازه رول
52 cm * 10 m
کد کالا DF30005

کاغذ دیواری داماسک فولیو

کد کالا : DF30005
کاغذ دیواری DAMASK FOLIO DF30005
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
Seabrook
طرح
کلاسیک , داماسک
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Damask Folio
اندازه رول
52 cm * 10 m
کد کالا DF30008

کاغذ دیواری داماسک فولیو

کد کالا : DF30008
کاغذ دیواری DAMASK FOLIO DF30008
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
Seabrook
طرح
کلاسیک , داماسک
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Damask Folio
اندازه رول
52 cm * 10 m
کد کالا DF30011

کاغذ دیواری داماسک فولیو

کد کالا : DF30011
کاغذ دیواری DAMASK FOLIO DF30011
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
Seabrook
طرح
کلاسیک , داماسک
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Damask Folio
اندازه رول
52 cm * 10 m
کد کالا DF30101

کاغذ دیواری داماسک فولیو

کد کالا : DF30101
کاغذ دیواری DAMASK FOLIO DF30101
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
Seabrook
طرح
کلاسیک , طرح دار
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Damask Folio
اندازه رول
52 cm * 10 m
کد کالا DF30104

کاغذ دیواری داماسک فولیو

کد کالا : DF30104
کاغذ دیواری DAMASK FOLIO DF30104
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
Seabrook
طرح
کلاسیک , طرح دار
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Damask Folio
اندازه رول
52 cm * 10 m
کد کالا DF30105

کاغذ دیواری داماسک فولیو

کد کالا : DF30105
کاغذ دیواری DAMASK FOLIO DF30105
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
Seabrook
طرح
کلاسیک , طرح دار
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Damask Folio
اندازه رول
52 cm * 10 m
کد کالا DF30108

کاغذ دیواری داماسک فولیو

کد کالا : DF30108
کاغذ دیواری DAMASK FOLIO DF30108
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
Seabrook
طرح
کلاسیک , طرح دار
آلبوم
Damask Folio
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
اندازه رول
52 cm * 10 m
کد کالا DF30111

کاغذ دیواری داماسک فولیو

کد کالا : DF30111
کاغذ دیواری DAMASK FOLIO DF30111
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
Seabrook
طرح
کلاسیک , طرح دار
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Damask Folio
اندازه رول
52 cm * 10 m
کد کالا DF30201

کاغذ دیواری داماسک فولیو

کد کالا : DF30201
کاغذ دیواری DAMASK FOLIO DF30201
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
Seabrook
طرح
گلدار , آبرنگی
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Damask Folio
اندازه رول
68.58 cm * 8.22 m
کد کالا DF30202

کاغذ دیواری داماسک فولیو

کد کالا : DF30202
کاغذ دیواری DAMASK FOLIO DF30202
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
Seabrook
طرح
گلدار , آبرنگی
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Damask Folio
اندازه رول
68.58 cm * 8.22 m
کد کالا DF30204

کاغذ دیواری داماسک فولیو

کد کالا : DF30204
کاغذ دیواری DAMASK FOLIO DF30204
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
Seabrook
طرح
گلدار , آبرنگی
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Damask Folio
اندازه رول
68.58 cm * 8.22 m
کد کالا DF30209

کاغذ دیواری داماسک فولیو

کد کالا : DF30209
کاغذ دیواری DAMASK FOLIO DF30209
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
Seabrook
طرح
گلدار , آبرنگی
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Damask Folio
اندازه رول
68.58 cm * 8.22 m
کد کالا DF30212

کاغذ دیواری داماسک فولیو

کد کالا : DF30212
کاغذ دیواری DAMASK FOLIO DF30212
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
Seabrook
طرح
گلدار , آبرنگی
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Damask Folio
اندازه رول
68.58 cm * 8.22 m
کد کالا DF30301

کاغذ دیواری داماسک فولیو

کد کالا : DF30301
کاغذ دیواری DAMASK FOLIO DF30301
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
Seabrook
طرح
طرح دار
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Damask Folio
اندازه رول
52 cm * 10 m
کد کالا DF30302

کاغذ دیواری داماسک فولیو

کد کالا : DF30302
کاغذ دیواری DAMASK FOLIO DF30302
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
Seabrook
طرح
طرح دار
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Damask Folio
اندازه رول
52 cm * 10 m
کد کالا DF30304

کاغذ دیواری داماسک فولیو

کد کالا : DF30304
کاغذ دیواری DAMASK FOLIO DF30304
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
Seabrook
طرح
طرح دار
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Damask Folio
اندازه رول
52 cm * 10 m
کد کالا DF30309

کاغذ دیواری داماسک فولیو

کد کالا : DF30309
کاغذ دیواری DAMASK FOLIO DF30309
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
Seabrook
طرح
طرح دار
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Damask Folio
اندازه رول
52 cm * 10 m
کد کالا DF30312

کاغذ دیواری داماسک فولیو

کد کالا : DF30312
کاغذ دیواری DAMASK FOLIO DF30312
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
Seabrook
طرح
طرح دار
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Damask Folio
اندازه رول
52 cm * 10 m

فیلتر

نوسازی همه