کاغذ دیواری GOLD

کاغذ دیواری روستر آلبوم گلد دارای طرح های متنوع می باشد. این کاغذ دیواری انواع طرح های ساده با رنگ های مختلف را نیز در خود گنجانده است.

کیفیت و قیمت مناسب کاغذ دیواری گلد این محصول را از رقبای خود متمایز کرده است.

ابعاد هر رول کاغذ دیواری گلد دارای عرض 50 سانتیمتر و طول 10 متر می باشد.

محصول فوق صد در صد قابل شستشو می باشد.


 

کد کالا GO 7111

آلبوم کاغذ دیواری گلد

کد کالا : GO 7111
کاغذ دیواری GOLD GO 7111
کشور سازنده
چین
کمپانی
Roster
طرح
طرح دار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Gold
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا GO 7112

آلبوم کاغذ دیواری گلد

کد کالا : GO 7112
کاغذ دیواری GOLD GO 7112
کشور سازنده
چین
کمپانی
Roster
طرح
ساده
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Gold
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا GO 7113

آلبوم کاغذ دیواری گلد

کد کالا : GO 7113
کاغذ دیواری GOLD GO 7113
کشور سازنده
چین
کمپانی
Roster
طرح
ساده
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Gold
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا GO 7114

آلبوم کاغذ دیواری گلد

کد کالا : GO 7114
کاغذ دیواری GOLD GO 7114
کشور سازنده
چین
کمپانی
Roster
طرح
ساده
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Gold
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا GO 7115

آلبوم کاغذ دیواری گلد

کد کالا : GO 7115
کاغذ دیواری GOLD GO 7115
کشور سازنده
چین
کمپانی
Roster
طرح
ساده
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Gold
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا GO 7116

آلبوم کاغذ دیواری گلد

کد کالا : GO 7116
کاغذ دیواری GOLD GO 7116
کشور سازنده
چین
کمپانی
Roster
طرح
طرح دار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Gold
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا GO 7117

آلبوم کاغذ دیواری گلد

کد کالا : GO 7117
کاغذ دیواری GOLD GO 7117
کشور سازنده
چین
کمپانی
Roster
طرح
ساده
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Gold
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا GO 7118

آلبوم کاغذ دیواری گلد

کد کالا : GO 7118
کاغذ دیواری GOLD GO 7118
کشور سازنده
چین
کمپانی
Roster
طرح
ساده
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Gold
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا GO 7119

آلبوم کاغذ دیواری گلد

کد کالا : GO 7119
کاغذ دیواری GOLD GO 7119
کشور سازنده
چین
کمپانی
Roster
طرح
طرح دار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Gold
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا GO 7120

آلبوم کاغذ دیواری گلد

کد کالا : GO 7120
کاغذ دیواری GOLD GO 7120
کشور سازنده
چین
کمپانی
Roster
طرح
ساده
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Gold
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا GO 7121

آلبوم کاغذ دیواری گلد

کد کالا : GO 7121
کاغذ دیواری GOLD GO 7121
کشور سازنده
چین
کمپانی
Roster
طرح
ساده
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Gold
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا GO 7122

آلبوم کاغذ دیواری گلد

کد کالا : GO 7122
کاغذ دیواری GOLD GO 7122
کشور سازنده
چین
کمپانی
Roster
طرح
طرح دار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Gold
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا GO 7123

آلبوم کاغذ دیواری گلد

کد کالا : GO 7123
کاغذ دیواری GOLD GO 7123
کشور سازنده
چین
کمپانی
Roster
طرح
ساده
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Gold
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا GO 7124

آلبوم کاغذ دیواری گلد

کد کالا : GO 7124
کاغذ دیواری GOLD GO 7124
کشور سازنده
چین
کمپانی
Roster
طرح
ساده
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Gold
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا GO 7125

آلبوم کاغذ دیواری گلد

کد کالا : GO 7125
کاغذ دیواری GOLD GO 7125
کشور سازنده
چین
کمپانی
Roster
طرح
ساده
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Gold
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا GO 7126

آلبوم کاغذ دیواری گلد

کد کالا : GO 7126
کاغذ دیواری GOLD GO 7126
کشور سازنده
چین
کمپانی
Roster
طرح
ساده
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Gold
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا GO 7127

آلبوم کاغذ دیواری گلد

کد کالا : GO 7127
کاغذ دیواری GOLD GO 7127
کشور سازنده
چین
کمپانی
Roster
طرح
طرح دار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Gold
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا GO 7128

آلبوم کاغذ دیواری گلد

کد کالا : GO 7128
کاغذ دیواری GOLD GO 7128
کشور سازنده
چین
کمپانی
Roster
طرح
ساده
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Gold
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا GO 7129

آلبوم کاغذ دیواری گلد

کد کالا : GO 7129
کاغذ دیواری GOLD GO 7129
کشور سازنده
چین
کمپانی
Roster
طرح
ساده
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Gold
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا GO 7130

آلبوم کاغذ دیواری گلد

کد کالا : GO 7130
کاغذ دیواری GOLD GO 7130
کشور سازنده
چین
کمپانی
Roster
طرح
طرح دار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Gold
اندازه رول
53 cm * 10 m

فیلتر

نوسازی همه