کاغذ دیواری HANA

کاغذ دیواری ترکیه ایی هانا که دارای طرح های گلدار،مدرن و ساده می باشد صد در صد قابل شستشو می باشد. این کاغذ دیواری در ابعادی به عرض 50 سانتیمتر و طول 10 متر عرضه می شود.


کد کالا 21006
کاغذ دیواری HANA 21006
کشور سازنده
ترکیه
کمپانی
Halley
طرح
گلدار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Hana
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 21009
کاغذ دیواری HANA 21009
کشور سازنده
ترکیه
کمپانی
Halley
طرح
گلدار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Hana
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 21016
کاغذ دیواری HANA 21016
کشور سازنده
ترکیه
کمپانی
Halley
طرح
گلدار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Hana
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 21020
کاغذ دیواری HANA 21020
کشور سازنده
ترکیه
کمپانی
Halley
طرح
طرح دار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Hana
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 22001
کاغذ دیواری HANA 22001
کشور سازنده
ترکیه
کمپانی
Halley
طرح
طرح دار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Hana
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 22016
کاغذ دیواری HANA 22016
کشور سازنده
ترکیه
کمپانی
Halley
طرح
طرح دار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Hana
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 23116
کاغذ دیواری HANA 23116
کشور سازنده
ترکیه
کمپانی
Halley
طرح
مدرن , طرح دار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Hana
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 23117
کاغذ دیواری HANA 23117
کشور سازنده
ترکیه
کمپانی
Halley
طرح
مدرن , طرح دار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Hana
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 23118
کاغذ دیواری HANA 23118
کشور سازنده
ترکیه
کمپانی
Halley
طرح
مدرن , طرح دار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Hana
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 24001
کاغذ دیواری HANA 24001
کشور سازنده
ترکیه
کمپانی
Halley
طرح
طرح دار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Hana
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 24005
کاغذ دیواری HANA 24005
کشور سازنده
ترکیه
کمپانی
Halley
طرح
طرح دار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Hana
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 26021
کاغذ دیواری HANA 26021
کشور سازنده
ترکیه
کمپانی
Halley
طرح
طرح دار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Hana
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 27009
کاغذ دیواری HANA 27009
کشور سازنده
ترکیه
کمپانی
Halley
طرح
مدرن , طرح دار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Hana
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 27010
کاغذ دیواری HANA 27010
کشور سازنده
ترکیه
کمپانی
Halley
طرح
مدرن , طرح دار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Hana
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 27011
کاغذ دیواری HANA 27011
کشور سازنده
ترکیه
کمپانی
Halley
طرح
مدرن , طرح دار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Hana
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 27015
کاغذ دیواری HANA 27015
کشور سازنده
ترکیه
کمپانی
Halley
طرح
ساده
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Hana
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 27017
کاغذ دیواری HANA 27017
کشور سازنده
ترکیه
کمپانی
Halley
طرح
ساده
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Hana
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 28097
کاغذ دیواری HANA 28097
کشور سازنده
ترکیه
کمپانی
Halley
طرح
طرح سنگ
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Hana
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 28098
کاغذ دیواری HANA 28098
کشور سازنده
ترکیه
کمپانی
Halley
طرح
طرح سنگ
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Hana
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 28116
کاغذ دیواری HANA 28116
کشور سازنده
ترکیه
کمپانی
Halley
طرح
راه راه
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Hana
اندازه رول
53 cm * 10.05 m

فیلتر

نوسازی همه