کاغذ دیواری FLORANCE

کاغذ دیواری فلورانس ساخت کمپانی ریچی  در کشور چین می باشد. کاغذ دیواری فلورانس با طرح های کلاسیک و بافت دار عرضه می گردد. اکثر طرح های این کاغذ دیواری به صورت برجسته است. محصول فوق صد در صد قابل شستشو می باشد.


 

کد کالا DK30102
کاغذ دیواری FLORANCE DK30102
کشور سازنده
چین
کمپانی
Ricci
طرح
کلاسیک , طرح دار , بافت دار
نوع جنس
Paper , Heavy Vinyl
آلبوم
Florance
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا DK30103
کاغذ دیواری FLORANCE DK30103
کشور سازنده
چین
کمپانی
Ricci
طرح
کلاسیک , طرح دار , برجسته
نوع جنس
Paper , Heavy Vinyl
آلبوم
Florance
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا DK30104
کاغذ دیواری FLORANCE DK30104
کشور سازنده
چین
کمپانی
Ricci
طرح
کلاسیک , طرح دار , برجسته
نوع جنس
Paper , Heavy Vinyl
آلبوم
Florance
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا DK30105
کاغذ دیواری FLORANCE DK30105
کشور سازنده
چین
کمپانی
Ricci
طرح
کلاسیک , طرح دار , برجسته
نوع جنس
Paper , Heavy Vinyl
آلبوم
Florance
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا DK30106
کاغذ دیواری FLORANCE DK30106
کشور سازنده
چین
کمپانی
Ricci
طرح
کلاسیک , طرح دار , برجسته
نوع جنس
Paper , Heavy Vinyl
آلبوم
Florance
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا DK30201
کاغذ دیواری FLORANCE DK30201
کشور سازنده
چین
کمپانی
Ricci
طرح
کلاسیک , ساده , بافت دار
نوع جنس
Paper , Heavy Vinyl
آلبوم
Florance
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا DK30202
کاغذ دیواری FLORANCE DK30202
کشور سازنده
چین
کمپانی
Ricci
طرح
کلاسیک , ساده , بافت دار
نوع جنس
Paper , Heavy Vinyl
آلبوم
Florance
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا DK30204
کاغذ دیواری FLORANCE DK30204
کشور سازنده
چین
کمپانی
Ricci
طرح
کلاسیک , ساده , بافت دار
نوع جنس
Paper , Heavy Vinyl
آلبوم
Florance
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا DK30205
کاغذ دیواری FLORANCE DK30205
کشور سازنده
چین
کمپانی
Ricci
طرح
کلاسیک , ساده , بافت دار
نوع جنس
Paper , Heavy Vinyl
آلبوم
Florance
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا DK30301
کاغذ دیواری FLORANCE DK30301
کشور سازنده
چین
کمپانی
Ricci
طرح
کلاسیک , برجسته , راه راه
نوع جنس
Paper , Heavy Vinyl
آلبوم
Florance
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا DK30302
کاغذ دیواری FLORANCE DK30302
کشور سازنده
چین
کمپانی
Ricci
طرح
کلاسیک , برجسته , راه راه
نوع جنس
Paper , Heavy Vinyl
آلبوم
Florance
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا DK30304
کاغذ دیواری FLORANCE DK30304
کشور سازنده
چین
کمپانی
Ricci
طرح
کلاسیک , برجسته , راه راه
نوع جنس
Paper , Heavy Vinyl
آلبوم
Florance
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا DK30306
کاغذ دیواری FLORANCE DK30306
کشور سازنده
چین
کمپانی
Ricci
طرح
کلاسیک , برجسته , راه راه
نوع جنس
Paper , Heavy Vinyl
آلبوم
Florance
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا DK30401
کاغذ دیواری FLORANCE DK30401
کشور سازنده
چین
کمپانی
Ricci
طرح
کلاسیک , داماسک , برجسته
نوع جنس
Paper , Heavy Vinyl
آلبوم
Florance
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا DK30402
کاغذ دیواری FLORANCE DK30402
کشور سازنده
چین
کمپانی
Ricci
طرح
کلاسیک , داماسک , برجسته
نوع جنس
Paper , Heavy Vinyl
آلبوم
Florance
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا DK30403
کاغذ دیواری FLORANCE DK30403
کشور سازنده
چین
کمپانی
Ricci
طرح
کلاسیک , داماسک , برجسته
نوع جنس
Paper , Heavy Vinyl
آلبوم
Florance
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا DK30404
کاغذ دیواری FLORANCE DK30404
کشور سازنده
چین
کمپانی
Ricci
طرح
کلاسیک , داماسک , برجسته
نوع جنس
Paper , Heavy Vinyl
آلبوم
Florance
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا DK30405
کاغذ دیواری FLORANCE DK30405
کشور سازنده
چین
کمپانی
Ricci
طرح
کلاسیک , داماسک , برجسته
نوع جنس
Paper , Heavy Vinyl
آلبوم
Florance
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا DK30406
کاغذ دیواری FLORANCE DK30406
کشور سازنده
چین
کمپانی
Ricci
طرح
کلاسیک , داماسک , برجسته
نوع جنس
Paper , Heavy Vinyl
آلبوم
Florance
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا DK30501
کاغذ دیواری FLORANCE DK30501
کشور سازنده
چین
کمپانی
Ricci
طرح
کلاسیک , گلدار , برجسته
نوع جنس
Paper , Heavy Vinyl
آلبوم
Florance
اندازه رول
53 cm * 10.05 m

فیلتر

نوسازی همه