کاغذ دیواری GENTLE ELEGANCE 2016

کاغذ دیواری راش  آلمان آلبوم جنتل الگانس 2016  دارای طرح های کلاسیک و داماسک می باشد. این کاغذ دیواری در ابعادی به عرض 50 سانتیمتر و طول 10 متر که در مجموع فضایی به مساحت 5 متر مربع را  پوشش می دهد. کاغذ دیواری جنتل الگانس صد در صد قابل شستشو می باشد.


 

کد کالا 724004

کاغذ دیواری جنتل الگانس 2016

کد کالا : 724004
کاغذ دیواری GENTLE ELEGANCE 2016 724004
کشور سازنده
آلمان
کمپانی
Rasch
طرح
ساده
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Gentle Elegance 2016
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 724011

کاغذ دیواری جنتل الگانس 2016

کد کالا : 724011
کاغذ دیواری GENTLE ELEGANCE 2016 724011
کشور سازنده
آلمان
کمپانی
Rasch
طرح
ساده
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Gentle Elegance 2016
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 724028

کاغذ دیواری جنتل الگانس 2016

کد کالا : 724028
کاغذ دیواری GENTLE ELEGANCE 2016 724028
کشور سازنده
آلمان
کمپانی
Rasch
طرح
ساده
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Gentle Elegance 2016
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 724035

کاغذ دیواری جنتل الگانس 2016

کد کالا : 724035
کاغذ دیواری GENTLE ELEGANCE 2016 724035
کشور سازنده
آلمان
کمپانی
Rasch
طرح
ساده
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Gentle Elegance 2016
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 724042

کاغذ دیواری جنتل الگانس 2016

کد کالا : 724042
کاغذ دیواری GENTLE ELEGANCE 2016 724042
کشور سازنده
آلمان
کمپانی
Rasch
طرح
ساده
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Gentle Elegance 2016
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 724066

کاغذ دیواری جنتل الگانس 2016

کد کالا : 724066
کاغذ دیواری GENTLE ELEGANCE 2016 724066
کشور سازنده
آلمان
کمپانی
Rasch
طرح
ساده
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Gentle Elegance 2016
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 724073

کاغذ دیواری جنتل الگانس 2016

کد کالا : 724073
کاغذ دیواری GENTLE ELEGANCE 2016 724073
کشور سازنده
آلمان
کمپانی
Rasch
طرح
ساده
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Gentle Elegance 2016
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 724080

کاغذ دیواری جنتل الگانس 2016

کد کالا : 724080
کاغذ دیواری GENTLE ELEGANCE 2016 724080
کشور سازنده
آلمان
کمپانی
Rasch
طرح
ساده
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Gentle Elegance 2016
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 724097

کاغذ دیواری جنتل الگانس 2016

کد کالا : 724097
کاغذ دیواری GENTLE ELEGANCE 2016 724097
کشور سازنده
آلمان
کمپانی
Rasch
طرح
ساده
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Gentle Elegance 2016
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 724202

کاغذ دیواری جنتل الگانس 2016

کد کالا : 724202
کاغذ دیواری GENTLE ELEGANCE 2016 724202
کشور سازنده
آلمان
کمپانی
Rasch
طرح
ساده
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Gentle Elegance 2016
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 725117

کاغذ دیواری جنتل الگانس 2016

کد کالا : 725117
کاغذ دیواری GENTLE ELEGANCE 2016 725117
کشور سازنده
آلمان
کمپانی
Rasch
طرح
کلاسیک , راه راه
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Gentle Elegance 2016
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 725124

کاغذ دیواری جنتل الگانس 2016

کد کالا : 725124
کاغذ دیواری GENTLE ELEGANCE 2016 725124
کشور سازنده
آلمان
کمپانی
Rasch
طرح
کلاسیک , راه راه
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Gentle Elegance 2016
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 725148

کاغذ دیواری جنتل الگانس 2016

کد کالا : 725148
کاغذ دیواری GENTLE ELEGANCE 2016 725148
کشور سازنده
آلمان
کمپانی
Rasch
طرح
کلاسیک , راه راه
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Gentle Elegance 2016
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 725162

کاغذ دیواری جنتل الگانس 2016

کد کالا : 725162
کاغذ دیواری GENTLE ELEGANCE 2016 725162
کشور سازنده
آلمان
کمپانی
Rasch
طرح
کلاسیک , راه راه
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Gentle Elegance 2016
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 725186

کاغذ دیواری جنتل الگانس 2016

کد کالا : 725186
کاغذ دیواری GENTLE ELEGANCE 2016 725186
کشور سازنده
آلمان
کمپانی
Rasch
طرح
کلاسیک , راه راه
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Gentle Elegance 2016
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 725612

کاغذ دیواری جنتل الگانس 2016

کد کالا : 725612
کاغذ دیواری GENTLE ELEGANCE 2016 725612
کشور سازنده
آلمان
کمپانی
Rasch
طرح
کلاسیک , داماسک
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Gentle Elegance 2016
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 725643

کاغذ دیواری جنتل الگانس 2016

کد کالا : 725643
کاغذ دیواری GENTLE ELEGANCE 2016 725643
کشور سازنده
آلمان
کمپانی
Rasch
طرح
کلاسیک , داماسک
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Gentle Elegance 2016
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 725667

کاغذ دیواری جنتل الگانس 2016

کد کالا : 725667
کاغذ دیواری GENTLE ELEGANCE 2016 725667
کشور سازنده
آلمان
کمپانی
Rasch
طرح
کلاسیک , داماسک
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Gentle Elegance 2016
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 725681

کاغذ دیواری جنتل الگانس 2016

کد کالا : 725681
کاغذ دیواری GENTLE ELEGANCE 2016 725681
کشور سازنده
آلمان
کمپانی
Rasch
طرح
کلاسیک , داماسک
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Gentle Elegance 2016
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 725698

کاغذ دیواری جنتل الگانس 2016

کد کالا : 725698
کاغذ دیواری GENTLE ELEGANCE 2016 725698
کشور سازنده
آلمان
کمپانی
Rasch
طرح
کلاسیک , داماسک
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Gentle Elegance 2016
اندازه رول
53 cm * 10.05 m

فیلتر

نوسازی همه