کاغذ دیواری EDEN

کاغذ دیواری ادن ساخت کشور انگلستان می باشد. این کاغذ دیواری در طرح های گلدار ، اکلیی ،آبرنگی عرضه می گردد .از مزیت های کاغذ دیواری ادن قابل شستشو بودن ،دوام بالا،نصب راحت و اتصال دقیق و بدون درز بعد ار نصب می باشد.


 

کد کالا 30-320
کاغذ دیواری EDEN 30-320
کشور سازنده
انگلستان
کمپانی
Superfresco
طرح
ساده
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Eden
اندازه رول
52 cm * 10 m
کد کالا 30-337
کاغذ دیواری EDEN 30-337
کشور سازنده
انگلستان
کمپانی
Superfresco
طرح
ساده
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Eden
اندازه رول
52 cm * 10 m
کد کالا 30-753
کاغذ دیواری EDEN 30-753
کشور سازنده
انگلستان
کمپانی
Superfresco
طرح
مدرن , گلدار
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Eden
اندازه رول
52 cm * 10 m
کد کالا 30-759
کاغذ دیواری EDEN 30-759
کشور سازنده
انگلستان
کمپانی
Superfresco
طرح
مدرن , گلدار , اکلیلی
نوع جنس
Non-Woven , Foam
آلبوم
Eden
اندازه رول
52 cm * 10 m
کد کالا 30-761
کاغذ دیواری EDEN 30-761
کشور سازنده
انگلستان
کمپانی
Superfresco
طرح
مدرن , گلدار , اکلیلی
نوع جنس
Non-Woven , Foam
آلبوم
Eden
اندازه رول
52 cm * 10 m
کد کالا 30-762
کاغذ دیواری EDEN 30-762
کشور سازنده
انگلستان
کمپانی
Superfresco
طرح
مدرن , گلدار , اکلیلی
نوع جنس
Non-Woven , Foam
آلبوم
Eden
اندازه رول
52 cm * 10 m
کد کالا 30-763
کاغذ دیواری EDEN 30-763
کشور سازنده
انگلستان
کمپانی
Superfresco
طرح
مدرن , گلدار
نوع جنس
Non-Woven , Foam
آلبوم
Eden
اندازه رول
52 cm * 10 m
کد کالا 30-764
کاغذ دیواری EDEN 30-764
کشور سازنده
انگلستان
کمپانی
Superfresco
طرح
مدرن , گلدار
نوع جنس
Non-Woven , Foam
آلبوم
Eden
اندازه رول
52 cm * 10 m
کد کالا 30-765
کاغذ دیواری EDEN 30-765
کشور سازنده
انگلستان
کمپانی
Superfresco
طرح
مدرن , گلدار
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Eden
اندازه رول
52 cm * 10 m
کد کالا 30-766
کاغذ دیواری EDEN 30-766
کشور سازنده
انگلستان
کمپانی
Superfresco
طرح
مدرن , گلدار
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Eden
اندازه رول
52 cm * 10 m
کد کالا 30-771
کاغذ دیواری EDEN 30-771
کشور سازنده
انگلستان
کمپانی
Superfresco
طرح
ساده
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Eden
اندازه رول
52 cm * 10 m
کد کالا 30-772
کاغذ دیواری EDEN 30-772
کشور سازنده
انگلستان
کمپانی
Superfresco
طرح
ساده
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Eden
اندازه رول
52 cm * 10 m
کد کالا 30-773
کاغذ دیواری EDEN 30-773
کشور سازنده
انگلستان
کمپانی
Superfresco
طرح
ساده
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Eden
اندازه رول
52 cm * 10 m
کد کالا 30-775
کاغذ دیواری EDEN 30-775
کشور سازنده
انگلستان
کمپانی
Superfresco
طرح
ساده
نوع جنس
Non-Woven , Foam
آلبوم
Eden
اندازه رول
52 cm * 10 m
کد کالا 30-776
کاغذ دیواری EDEN 30-776
کشور سازنده
انگلستان
کمپانی
Superfresco
طرح
ساده
نوع جنس
Non-Woven , Foam
آلبوم
Eden
اندازه رول
52 cm * 10 m
کد کالا 30-779
کاغذ دیواری EDEN 30-779
کشور سازنده
انگلستان
کمپانی
Superfresco
طرح
مدرن , راه راه
نوع جنس
Non-Woven , Foam
آلبوم
Eden
اندازه رول
52 cm * 10 m
کد کالا 30-780
کاغذ دیواری EDEN 30-780
کشور سازنده
انگلستان
کمپانی
Superfresco
طرح
مدرن , راه راه
نوع جنس
Non-Woven , Foam
آلبوم
Eden
اندازه رول
52 cm * 10 m
کد کالا 30-781
کاغذ دیواری EDEN 30-781
کشور سازنده
انگلستان
کمپانی
Superfresco
طرح
مدرن , راه راه
نوع جنس
Non-Woven , Foam
آلبوم
Eden
اندازه رول
52 cm * 10 m
کد کالا 30-782
کاغذ دیواری EDEN 30-782
کشور سازنده
انگلستان
کمپانی
Superfresco
طرح
مدرن , گلدار , اکلیلی
نوع جنس
Non-Woven , Foam
آلبوم
Eden
اندازه رول
52 cm * 10 m
کد کالا 30-783
کاغذ دیواری EDEN 30-783
کشور سازنده
انگلستان
کمپانی
Superfresco
طرح
گلدار , آبرنگی
نوع جنس
Non-Woven , Foam
آلبوم
Eden
اندازه رول
52 cm * 10 m

فیلتر

نوسازی همه