پوستر دیواری PAPIRUS

پوستر دیواری پاپیروس دارای بیش از 130 طرح می باشد. این پوسترها دارای رنگ ها و طرح های متنوع و زیبایی می باشند.

پوستر ها معمولا دارای چند پنل هستند که کنار هم نصب می شود و یک تصویر بزرگ را تشکیل می دهند که بعد از نصب فوق العاده زیبا و شکیل هستند.

ابعاد این پوسترها استاندارد و ثابت هستند ، البته هر کدام  از تصاویر دارای چند ابعاد متفاوت می باشند که حق انتخاب را محدود نمی کند.

 قابل شستشو بودن، نصب بدون درز ،کیفیت بالای چاپ ، عکس های زیبا و متنوع از مزایای پوستر دیواری پاپیروس می باشد.

پوستر پاپیروس ساخت کشور ترکیه می باشد.


 

کد کالا C-102

پوستر دیواری پاپیروس

کد کالا : C-102
پوستر دیواری PAPIRUS C-102
کشور سازنده
ترکیه
کمپانی
Papirus
طرح
طرح گرافیتی
نوع جنس
Vinyl
تعداد پنل
2
ابعاد
180 cm * 270 cm
کد کالا C-103

پوستر دیواری پاپیروس

کد کالا : C-103
پوستر دیواری PAPIRUS C-103
کشور سازنده
ترکیه
کمپانی
Papirus
طرح
طرح گرافیتی
نوع جنس
Vinyl
تعداد پنل
4 , 5
ابعاد
در 3 ابعاد
کد کالا C-104

پوستر دیواری پاپیروس

کد کالا : C-104
پوستر دیواری PAPIRUS C-104
کشور سازنده
ترکیه
کمپانی
Papirus
طرح
طرح گرافیتی
نوع جنس
Vinyl
تعداد پنل
4 , 5
ابعاد
در 3 ابعاد
کد کالا C-105

پوستر دیواری پاپیروس

کد کالا : C-105
پوستر دیواری PAPIRUS C-105
کشور سازنده
ترکیه
کمپانی
Papirus
طرح
طرح گرافیتی
نوع جنس
Vinyl
تعداد پنل
2
ابعاد
180 cm * 270 cm
کد کالا C-107

پوستر دیواری پاپیروس

کد کالا : C-107
پوستر دیواری PAPIRUS C-107
کشور سازنده
ترکیه
کمپانی
Papirus
طرح
دلفین
نوع جنس
Vinyl
تعداد پنل
4 , 5
ابعاد
در 3 ابعاد
کد کالا C-109

پوستر دیواری پاپیروس

کد کالا : C-109
پوستر دیواری PAPIRUS C-109
کشور سازنده
ترکیه
کمپانی
Papirus
طرح
شهر
نوع جنس
Vinyl
تعداد پنل
2
ابعاد
180 cm * 270 cm
کد کالا C-111

پوستر دیواری پاپیروس

کد کالا : C-111
پوستر دیواری PAPIRUS C-111
کشور سازنده
ترکیه
کمپانی
Papirus
طرح
شهر
نوع جنس
Vinyl
تعداد پنل
4 , 3
ابعاد
در 3 ابعاد
کد کالا C-112

پوستر دیواری پاپیروس

کد کالا : C-112
پوستر دیواری PAPIRUS C-112
کشور سازنده
ترکیه
کمپانی
Papirus
طرح
ساختمان
نوع جنس
Vinyl
تعداد پنل
4 , 5
ابعاد
در 3 ابعاد
کد کالا C-113

پوستر دیواری پاپیروس

کد کالا : C-113
پوستر دیواری PAPIRUS C-113
کشور سازنده
ترکیه
کمپانی
Papirus
طرح
شهر
نوع جنس
Vinyl
تعداد پنل
4 , 5
ابعاد
در 3 ابعاد
کد کالا C-114

پوستر دیواری پاپیروس

کد کالا : C-114
پوستر دیواری PAPIRUS C-114
کشور سازنده
ترکیه
کمپانی
Papirus
طرح
هواپیما
نوع جنس
Vinyl
تعداد پنل
4 , 5
ابعاد
در 3 ابعاد
کد کالا C-117

پوستر دیواری پاپیروس

کد کالا : C-117
پوستر دیواری PAPIRUS C-117
کشور سازنده
ترکیه
کمپانی
Papirus
طرح
طرح اقیانوس
نوع جنس
Vinyl
تعداد پنل
4 , 5
ابعاد
در 3 ابعاد
کد کالا C-118

پوستر دیواری پاپیروس

کد کالا : C-118
پوستر دیواری PAPIRUS C-118
کشور سازنده
ترکیه
کمپانی
Papirus
طرح
طرح اقیانوس
نوع جنس
Vinyl
تعداد پنل
4 , 5
ابعاد
در 3 ابعاد
کد کالا C-121

پوستر دیواری پاپیروس

کد کالا : C-121
پوستر دیواری PAPIRUS C-121
کشور سازنده
ترکیه
کمپانی
Papirus
طرح
طرح چوب
نوع جنس
Vinyl
تعداد پنل
4 , 5
ابعاد
در 3 ابعاد
کد کالا C-122

پوستر دیواری پاپیروس

کد کالا : C-122
پوستر دیواری PAPIRUS C-122
کشور سازنده
ترکیه
کمپانی
Papirus
طرح
طرح ماشین
نوع جنس
Vinyl
تعداد پنل
2
ابعاد
180 cm * 270 cm
کد کالا C-123

پوستر دیواری پاپیروس

کد کالا : C-123
پوستر دیواری PAPIRUS C-123
کشور سازنده
ترکیه
کمپانی
Papirus
طرح
کودک , طرح مزرعه
نوع جنس
Vinyl
تعداد پنل
4 , 5 , 6
ابعاد
در 3 ابعاد
کد کالا C-128

پوستر دیواری پاپیروس

کد کالا : C-128
پوستر دیواری PAPIRUS C-128
کشور سازنده
ترکیه
کمپانی
Papirus
طرح
کودک , دزدان دریایی
نوع جنس
Vinyl
تعداد پنل
3
ابعاد
در 2 ابعاد
کد کالا C-129

پوستر دیواری پاپیروس

کد کالا : C-129
پوستر دیواری PAPIRUS C-129
کشور سازنده
ترکیه
کمپانی
Papirus
طرح
طرح گرافیتی
نوع جنس
Vinyl
تعداد پنل
4
ابعاد
در 2 ابعاد
کد کالا C-13

پوستر دیواری پاپیروس

کد کالا : C-13
پوستر دیواری PAPIRUS C-13
کشور سازنده
ترکیه
کمپانی
Papirus
طرح
سه بعدی , طرح اعداد
نوع جنس
Vinyl
تعداد پنل
3
ابعاد
در 2 ابعاد
کد کالا C-132

پوستر دیواری پاپیروس

کد کالا : C-132
پوستر دیواری PAPIRUS C-132
کشور سازنده
ترکیه
کمپانی
Papirus
طرح
کودک , طرح پرنسس
نوع جنس
Vinyl
تعداد پنل
4 , 5
ابعاد
در 3 ابعاد
کد کالا C-138

پوستر دیواری پاپیروس

کد کالا : C-138
پوستر دیواری PAPIRUS C-138
کشور سازنده
ترکیه
کمپانی
Papirus
طرح
شهر
نوع جنس
Vinyl
تعداد پنل
2
ابعاد
در 2 ابعاد